แสดง 1 ถึง 20 จาก 282 ผลลัพธ์

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับย้าย/รับโอนข้าราชการขก0033.014/ว2580 ลว 22 กรกฎาคม 25652022-08-05นางสุธิดา คณะมะ
2หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุทัยธานี รับย้าย/รับโอนข้าราชการอน0033.201.4/ว15720 ลว 18 กรกฎาคม 25652022-08-05นางสุธิดา คณะมะ
3หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รับย้าย/รับโอนข้าราชการพย0033.006.1/ว7162 ลว 27 กรกฎาคม 25652022-08-05นางสุธิดา คณะมะ
4หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลเกาะสมุย รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการสฎ 0033.201/2549 ลว.14 กรกฎาคม 25652022-08-05นางสุธิดา คณะมะ
5หนังสือ รับย้าย-รับโอนสสจ.สกลนคร รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุุคคล เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดสกลนคร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครสน0033/11701 ลว 8 กรกฎาคม 25652022-07-19นางสุธิดา คณะมะ
6หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยโสธร รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลระดับชำนาญการพิเศษและตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการพิเศษยส0032.2/ว081 ลว. 5 กรกฎาคม 25652022-07-19นางสุธิดา คณะมะ
7หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลราชบุรี รับย้าย/รับโอน ข้าราชการรบ0033.1/ว5744 2022-07-19นางสุธิดา คณะมะ
8หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลเชียงยืน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)มค0033.301/ว592 ลว. 6 กรกฎาคม 25652022-07-12นางสุธิดา คณะมะ
9หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0033.301/04/ว1301 ลว. 6 กรกฎาคม 25652022-07-12นางสุธิดา คณะมะ
10หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั่งบุคคลเข้ารับราชการสธ0208.03/ว3250 ลว.6 กรกฎาคม 25652022-07-12นางสุธิดา คณะมะ
11หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษอด 0033..1/ว 5703 ลว. 5 กรกฎาคม 25652022-07-12นางสุธิดา คณะมะ
12หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค 0033.301/02/1618 ลว. 28 มิถุนายน 25652022-07-05นางสุธิดา คณะมะ
13หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญอย.0033.1/ว10 ลว. 24 มิถุนายน 25652022-07-05นางสุธิดา คณะมะ
14หนังสือ รับย้าย-รับโอนสสจ.มุกดาหาร รับสมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษมห 0033/ว1758 ลว.24 มิถุนายน 25652022-07-05นางสุธิดา คณะมะ
15หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพระจอมเกล้า ขยายระยะเวลารับย้าย/รับโอนข้าราชการพบ 0033.2/ว.5 ลว. 22 มิถุนายน 25652022-06-27นางสุธิดา คณะมะ
16หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษอน 0033.201.4/ว13112 ลว 14 มิ.ย.25652022-06-27นางสุธิดา คณะมะ
17หนังสือ รับย้าย-รับโอนสสจ.นครปฐม รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษนฐ0033/ว2835 ลว.21 มิ.ย.25652022-06-27นางสุธิดา คณะมะ
18หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยโสธร รับย้ายพนักงานกระทรวงสาธารณสุขยส0032.2/ว1133 ลว. 10 มิถุนายน 25652022-06-24นางสุธิดา คณะมะ
19หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงสร 0033.101/ว6278 ลว.15 มิถุนายน 25652022-06-24นางสุธิดา คณะมะ
20หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำดงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษอย 0033.1/ว30 ลว 17 มิถุนายน 25652022-06-24นางสุธิดา คณะมะ