แสดง 1 ถึง 20 จาก 210 ผลลัพธ์

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราขการทั่วไปสป0032/ว4536 ลว 24 พ.ย.25642021-12-07นางจินตนา วงผักเบี้ย
2หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปปจ0032/13239 ลว 30 พ.ย.25642021-12-07นางจินตนา วงผักเบี้ย
3หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการศก0032/ว20496 ลว 25พ.ย.642021-12-01นางจินตนา วงผักเบี้ย
4หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลบรบือ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)มค0032.301/04/ว2511 ลว 25พ.ย.642021-11-29นางจินตนา วงผักเบี้ย
5หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตราฉช0032.101/ว81 ลว 22พ.ย.642021-11-25นางจินตนา วงผักเบี้ย
6หนังสือ รับย้าย-รับโอนกระทรวงสาธารณสุข ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดี และรองเลขาธิการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ตำแหน่งสธ0208.10/ว917 ลว 18 พ.ย.642021-11-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
7หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ แห่งใหม่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1นว0032.1/ว4652021-11-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
8หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกระปี่ รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปกบ0032.2/ว159 ลว16 พ.ย.642021-11-23นางจินตนา วงผักเบี้ย
9หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปนพ.0032.001.03/ว97942021-11-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
10หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปศก0032..009/ว6098 ลว 16 พ.ย.642021-11-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
11หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปศก0032.009/ว6096 ลว 16พ.ย.642021-11-22นางจินตนา วงผักเบี้ย
12หนังสือ รับย้าย-รับโอนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทยย์ทางเลือก รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญสธ0501.02/58762021-11-19นางจินตนา วงผักเบี้ย
13หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ขยายเวลารับย้าย/รับโอน ข้าราชการรบ0032/ว75712021-11-19นางจินตนา วงผักเบี้ย
14หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ขยายเวลารับย้าย/รับโอน ข้าราชการรบ0032/ว75692021-11-19นางจินตนา วงผักเบี้ย
15หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลสุขสำราญรน0032.010/ว49592021-11-19นางจินตนา วงผักเบี้ย
16หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลโพธาราม รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรารบ0032.2/02/ว48542021-11-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
17หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปพล0032.009/ว78692021-11-18นางจินตนา วงผักเบี้ย
18หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานศาลปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดมค 0017.5/ว6126 ลว 8 เม.ย. 642021-04-09นางจินตนา วงผักเบี้ย
19หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอ่างทอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ)vm 0032.2/ว 3258 ลว. 23 ก.ค. 632020-08-04นางจินตนา วงผักเบี้ย
20หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลเชี่ยวชาญ)กบ 0032.2/ว89 ลว. 20 ก.ค. 632020-07-30นางจินตนา วงผักเบี้ย