แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

หนังสือ/รับย้าย-รับโอน/รับสมัคร

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลสงขลา รับย้าย/โอนข้าราชการลว. 1 ต.ค. 622019-10-16งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย32019-10-16 01:44:37
2หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อค้ดเลือกย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างลว. 7 ต.ค. 622019-10-16งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย32019-10-16 01:47:36
3หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลว. 7 ต.ค. 622019-10-15งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย32019-10-15 09:33:09
4หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลนาเชือก รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณลว. 3 ต.ค. 622019-10-11งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย152019-10-11 03:21:05
5หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี รับโอน/รับย้าย ข้าราชการลว. 26 ก.ย. 622019-10-10งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย92019-10-10 02:25:26
6หนังสือ รับย้าย-รับโอนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อค้ดเลือกย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างลว. 27 ก.ย. 622019-10-10งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย102019-10-10 02:27:20
7หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพุทธโสธร รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษลว. 3 ต.ค. 622019-10-10งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย72019-10-10 02:29:01
8หนังสือ รับย้าย-รับโอนประกาศจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการลว. 25 ก.ย. 622019-10-01งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย232019-10-01 08:46:37
9หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปลว. 24 ก.ย. 622019-10-01งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย92019-10-01 08:53:43
10หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลปทุมธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเพ็ฯพนักงานราชการทั่วไปลว. 20 ก.ย. 622019-10-01งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย92019-10-01 09:28:56
11หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลแกดำ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนลว. 23 ก.ย. 622019-10-01งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย282019-10-01 09:30:41
12หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลว. 23 ก.ย. 622019-10-01งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย82019-10-01 09:32:54
13หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลือนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษลว. 20 ก.ย. 622019-10-01งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย72019-10-01 09:34:52
14หนังสือ รับย้าย-รับโอนโรงพยาบาลยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษลว. 23 ก.ย. 622019-10-01งานการเจ้าหน้าที่นางจินตนา วงผักเบี้ย42019-10-01 09:36:50