แสดง 21 ถึง 40 จาก 73 ผลลัพธ์

สัญญาซื้อสัญญาจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
21สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องจี้ตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอนสัญญาเลขที่ 74/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร12020-06-30 07:33:13
22สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นสัญญาเลขที่ 104/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร12020-06-30 07:36:36
23สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์สัญญาเลขที่ 111/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร12020-06-30 07:37:49
24สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติสัญญาเลขที่ 110/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร12020-06-30 07:39:02
25สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)สัญญาเลขที่ 99/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร12020-06-30 07:40:44
26สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตรสัญญาเลขที่ 109/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร12020-06-30 07:41:41
27สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบกระดาษความร้อยไม่น้อยกว่าเอ 4สัญญาเลขที่ 112/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร12020-06-30 07:42:54
28สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอลสัญญาเลขที่ 88/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร12020-06-30 07:44:02
29สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายหม้อแช่พาราฟินสัญญาเลขที่ 95/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร12020-06-30 07:45:12
30สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายหม้อต้มแผ่นความร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แผ่น(พร้อมแผ่นร้อน)สัญญาเลขที่ 94/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร12020-06-30 07:46:28
31สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้นสัญญาเลขที่ 93/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร12020-06-30 07:47:23
32สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้าสัญญาเลขที่ 92/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร12020-06-30 07:48:17
33สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้าสัญญาเลขที่ 91/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร12020-06-30 07:49:10
34สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้สัญญาเลขที่ 90/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร12020-06-30 07:50:15
35สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ฯ รพ.วาปีปทุม-2019-11-12ไม่มีนายวรยศ คุ้มตะบุตร1092019-11-12 08:27:06
36สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ฯ รพ.พยัคฆภูมิพิสัย-2019-11-12งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร982019-11-12 08:28:00
37สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 100 เมตร รพ.สต.หนองแวง อ.กุดรัง-2019-11-12งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1032019-11-12 08:30:56
38สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 140 เมตร รพ.สต.หนองแสง อ.กุดรัง-2019-11-12งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1162019-11-12 08:33:09
39สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 200 เมตร รพ.สต.หนองกรุง อ.ชื่นชม-2019-11-12งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1052019-11-12 08:34:51
40สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขาย เลขที่ 47/2562มค0032.001.3/-2019-05-23งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1602019-05-23 02:34:29