แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 ผลลัพธ์

สัญญาซื้อสัญญาจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1สัญญาซื้อสัญญาจ้างประกาศสัญญาจ้างทำของมค0032.001.3/-2018-07-31งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร822018-07-31 03:44:34
2สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ รพ.วาปีปทุมมค0032.001/-2017-12-29งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1142017-12-29 05:44:41
3สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาครุภัณฑ์ 3 รายการ รพ.สต.นาข่า หจก.เอ แอนด์ ทีมค0032.001/-2017-12-28งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1292017-12-28 08:54:25
4สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาครุภัณฑ์ 4 รายการ รพ.สต.นาข่า บ.เอ็นราฟมค0032.001/-2017-12-28งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1082017-12-28 08:55:06
5สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาเครื่องตรวจอวัยวะภายใน รพ.สต.นาข่า บ.ซีเอ็มซีมค0032.001/-2017-12-28งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1192017-12-28 08:55:54
6สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาเครื่องวัดความดันโลหิต รพ.สต.นาข่า บ.เมดิทอปมค0032.001/-2017-12-28งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1052017-12-28 08:56:38
7สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาเครื่องอบความร้อนฯ รพ.สต.นาข่า บ.ประภัสสรมค0032.001/-2017-12-28งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1062017-12-28 08:57:53
8สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาเครื่องเอกซเรย์ รพ.พยัคฯมค0032.001/-2017-12-28งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร762017-12-28 09:01:56
9สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้าง สสอ.บรบือมค0032.001/-2017-12-28งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร822017-12-28 09:02:59
10สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้าง โรงรถ พัสดุมค0032.001/-2017-12-28งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร822017-12-28 09:05:37
11สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ จำนวน 4 คันมค0032.001/-2017-12-26งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร52017-12-26 04:23:21
12สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคามมค0032.001/-2017-12-26งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร42017-12-26 04:26:26
13สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างโครงการปูผิวยางแอดฟัลทับผิวคอนกรีด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มค0032.001/-2017-12-26งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร202017-12-26 04:35:15