แสดง 1 ถึง 20 จาก 73 ผลลัพธ์

สัญญาซื้อสัญญาจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจสัญญาเลขที่ 102/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
2สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องฝึกยืนการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยย้ายผู้ป่วยจากท่านั่งสู่ทายืนสัญญาเลขที่ 97/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
3สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย (In body)สัญญาเลขที่ 96/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
4สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตาสัญญาเลขที่ 113/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
5สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจสัญญาเลขที่ 103/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
6สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นสัญญาเลขที่ 100/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
7สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องประเมินกล้ามเนื้อมือสัญญาเลขที่ 98/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
8สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพสัญญาเลขที่ 89/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
9สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์สัญญาเลขที่ 48/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
10สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA-2020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
11สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุม-2020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
12สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสัญญาเลขที่ 82/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
13สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจสัญญาเลขที่ 81/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
14สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรลสัญญาเลขที่ 80/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
15สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์สัญญาเลขที่ 79/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
16สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อย 130000ลักซ์หลอดแอลอีดีสัญญาเลขที่ 78/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
17สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอลสัญญาเลขที่ 77/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
18สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายกเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสัญญาเลขที่ 76/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
19สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลังสัญญาเลขที่ 75/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
20สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์สัญญาเลขที่ 73/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร