แสดง 61 ถึง 73 จาก 73 ผลลัพธ์

สัญญาซื้อจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
61สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ รพ.วาปีปทุมมค0032.001/-2017-12-29นายวรยศ คุ้มตะบุตร
62สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาครุภัณฑ์ 3 รายการ รพ.สต.นาข่า หจก.เอ แอนด์ ทีมค0032.001/-2017-12-28นายวรยศ คุ้มตะบุตร
63สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาครุภัณฑ์ 4 รายการ รพ.สต.นาข่า บ.เอ็นราฟมค0032.001/-2017-12-28นายวรยศ คุ้มตะบุตร
64สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาเครื่องตรวจอวัยวะภายใน รพ.สต.นาข่า บ.ซีเอ็มซีมค0032.001/-2017-12-28นายวรยศ คุ้มตะบุตร
65สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาเครื่องวัดความดันโลหิต รพ.สต.นาข่า บ.เมดิทอปมค0032.001/-2017-12-28นายวรยศ คุ้มตะบุตร
66สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาเครื่องอบความร้อนฯ รพ.สต.นาข่า บ.ประภัสสรมค0032.001/-2017-12-28นายวรยศ คุ้มตะบุตร
67สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาเครื่องเอกซเรย์ รพ.พยัคฯมค0032.001/-2017-12-28นายวรยศ คุ้มตะบุตร
68สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้าง สสอ.บรบือมค0032.001/-2017-12-28นายวรยศ คุ้มตะบุตร
69สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้าง โรงรถ พัสดุมค0032.001/-2017-12-28นายวรยศ คุ้มตะบุตร
70สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ จำนวน 4 คันมค0032.001/-2017-12-26นายวรยศ คุ้มตะบุตร
71สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคามมค0032.001/-2017-12-26นายวรยศ คุ้มตะบุตร
72สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างโครงการปูผิวยางแอดฟัลทับผิวคอนกรีด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มค0032.001/-2017-12-26นายวรยศ คุ้มตะบุตร
73สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสรา้ง อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง รพ.กุดรังมค0032.001/-2017-12-26นายวรยศ คุ้มตะบุตร