แสดง 41 ถึง 60 จาก 73 ผลลัพธ์

สัญญาซื้อจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
41สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขาย เลขที่ 49/2562มค0032.001.3/-2019-05-23นายวรยศ คุ้มตะบุตร
42สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขาย เลขที่ 50/2562มค0032.001.3/-2019-05-23นายวรยศ คุ้มตะบุตร
43สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขาย เลขที่ 51/2562มค0032.001.3/-2019-05-23นายวรยศ คุ้มตะบุตร
44สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้าง รพ.สต.บ้านแคน อ.วาปีปทุมมค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
45สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญษจ้าง รพ.สต.บกพร้าว อ.บรบือมค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
46สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญษจ้าง รพ.สต.หนองแวง อ.กุดรังมค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
47สัญญาซื้อสัญญาจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้นฯ รพ.นาเชือก อ.นาเชือกมค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
48สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้นฯ รพ.ชื่นชม อ.ชื่นชมมค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
49สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้องฯ รพ.กันทรวิชัยมค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
50สัญญาซื้อสัญญาจ้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ รพ.กันทรวิชัย อ.กันทรวิชัยมค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
51สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 38/2562มค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
52สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 39/2562มค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
53สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 40/2562มค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
54สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 41/2562มค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
55สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 36/2562มค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
56สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 34/2562มค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
57สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 42/2562มค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
58สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 37/2562มค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
59สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 43/2562มค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
60สัญญาซื้อสัญญาจ้างประกาศสัญญาจ้างทำของมค0032.001.3/-2018-07-31นายวรยศ คุ้มตะบุตร