แสดง 21 ถึง 40 จาก 73 ผลลัพธ์

สัญญาซื้อจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
21สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องจี้ตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอนสัญญาเลขที่ 74/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
22สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นสัญญาเลขที่ 104/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
23สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์สัญญาเลขที่ 111/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
24สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติสัญญาเลขที่ 110/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
25สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)สัญญาเลขที่ 99/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
26สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตรสัญญาเลขที่ 109/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
27สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบกระดาษความร้อยไม่น้อยกว่าเอ 4สัญญาเลขที่ 112/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
28สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอลสัญญาเลขที่ 88/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
29สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายหม้อแช่พาราฟินสัญญาเลขที่ 95/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
30สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายหม้อต้มแผ่นความร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แผ่น(พร้อมแผ่นร้อน)สัญญาเลขที่ 94/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
31สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้นสัญญาเลขที่ 93/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
32สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้าสัญญาเลขที่ 92/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
33สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้าสัญญาเลขที่ 91/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
34สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้สัญญาเลขที่ 90/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
35สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ฯ รพ.วาปีปทุม-2019-11-12นายวรยศ คุ้มตะบุตร
36สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ฯ รพ.พยัคฆภูมิพิสัย-2019-11-12นายวรยศ คุ้มตะบุตร
37สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 100 เมตร รพ.สต.หนองแวง อ.กุดรัง-2019-11-12นายวรยศ คุ้มตะบุตร
38สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 140 เมตร รพ.สต.หนองแสง อ.กุดรัง-2019-11-12นายวรยศ คุ้มตะบุตร
39สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 200 เมตร รพ.สต.หนองกรุง อ.ชื่นชม-2019-11-12นายวรยศ คุ้มตะบุตร
40สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขาย เลขที่ 47/2562มค0032.001.3/-2019-05-23นายวรยศ คุ้มตะบุตร