แสดง 1 ถึง 20 จาก 73 ผลลัพธ์

สัญญาซื้อจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจสัญญาเลขที่ 102/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร252020-06-30 07:51:29
2สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องฝึกยืนการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยย้ายผู้ป่วยจากท่านั่งสู่ทายืนสัญญาเลขที่ 97/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร242020-06-30 07:53:10
3สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย (In body)สัญญาเลขที่ 96/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร222020-06-30 07:54:19
4สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตาสัญญาเลขที่ 113/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร292020-06-30 07:55:25
5สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจสัญญาเลขที่ 103/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร192020-06-30 07:56:20
6สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นสัญญาเลขที่ 100/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร222020-06-30 07:57:15
7สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องประเมินกล้ามเนื้อมือสัญญาเลขที่ 98/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร212020-06-30 07:58:19
8สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพสัญญาเลขที่ 89/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร202020-06-30 07:59:44
9สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์สัญญาเลขที่ 48/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร202020-06-30 08:01:06
10สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA-2020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร202020-06-30 07:17:24
11สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุม-2020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร12020-06-30 07:19:23
12สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสัญญาเลขที่ 82/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร12020-06-30 07:20:59
13สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจสัญญาเลขที่ 81/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร12020-06-30 07:22:22
14สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรลสัญญาเลขที่ 80/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร12020-06-30 07:23:44
15สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์สัญญาเลขที่ 79/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร12020-06-30 07:25:06
16สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อย 130000ลักซ์หลอดแอลอีดีสัญญาเลขที่ 78/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร12020-06-30 07:26:39
17สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอลสัญญาเลขที่ 77/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร12020-06-30 07:27:58
18สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายกเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสัญญาเลขที่ 76/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร12020-06-30 07:29:09
19สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลังสัญญาเลขที่ 75/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร12020-06-30 07:30:31
20สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์สัญญาเลขที่ 73/25632020-06-30งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร12020-06-30 07:32:05