ทั้งหมด 34 ผลลัพธ์

สัญญาซื้อจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขาย เลขที่ 47/2562มค0032.001.3/-2019-05-23งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร462019-05-23 02:34:29
2สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขาย เลขที่ 49/2562มค0032.001.3/-2019-05-23งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร432019-05-23 02:35:10
3สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขาย เลขที่ 50/2562มค0032.001.3/-2019-05-23งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร422019-05-23 02:35:46
4สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขาย เลขที่ 51/2562มค0032.001.3/-2019-05-23งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร402019-05-23 02:36:19
5สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้าง รพ.สต.บ้านแคน อ.วาปีปทุมมค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร402019-05-22 09:18:14
6สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญษจ้าง รพ.สต.บกพร้าว อ.บรบือมค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร322019-05-22 09:19:17
7สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญษจ้าง รพ.สต.หนองแวง อ.กุดรังมค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร362019-05-22 09:20:17
8สัญญาซื้อสัญญาจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้นฯ รพ.นาเชือก อ.นาเชือกมค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร372019-05-22 09:22:18
9สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้นฯ รพ.ชื่นชม อ.ชื่นชมมค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร392019-05-22 09:24:09
10สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้องฯ รพ.กันทรวิชัยมค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร462019-05-22 09:25:49
11สัญญาซื้อสัญญาจ้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ รพ.กันทรวิชัย อ.กันทรวิชัยมค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร82019-05-22 09:27:14
12สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 38/2562มค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร92019-05-22 09:29:58
13สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 39/2562มค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร112019-05-22 09:30:23
14สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 40/2562มค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร132019-05-22 09:30:48
15สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 41/2562มค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12019-05-22 09:31:16
16สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 36/2562มค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12019-05-22 09:31:55
17สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 34/2562มค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12019-05-22 09:32:22
18สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 42/2562มค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12019-05-22 09:32:50
19สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 37/2562มค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12019-05-22 09:33:16
20สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 43/2562มค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12019-05-22 09:33:48
21สัญญาซื้อสัญญาจ้างประกาศสัญญาจ้างทำของมค0032.001.3/-2018-07-31งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1082018-07-31 03:44:34
22สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ รพ.วาปีปทุมมค0032.001/-2017-12-29งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1452017-12-29 05:44:41
23สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาครุภัณฑ์ 3 รายการ รพ.สต.นาข่า หจก.เอ แอนด์ ทีมค0032.001/-2017-12-28งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1662017-12-28 08:54:25
24สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาครุภัณฑ์ 4 รายการ รพ.สต.นาข่า บ.เอ็นราฟมค0032.001/-2017-12-28งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1392017-12-28 08:55:06
25สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาเครื่องตรวจอวัยวะภายใน รพ.สต.นาข่า บ.ซีเอ็มซีมค0032.001/-2017-12-28งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1452017-12-28 08:55:54
26สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาเครื่องวัดความดันโลหิต รพ.สต.นาข่า บ.เมดิทอปมค0032.001/-2017-12-28งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1392017-12-28 08:56:38
27สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาเครื่องอบความร้อนฯ รพ.สต.นาข่า บ.ประภัสสรมค0032.001/-2017-12-28งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1332017-12-28 08:57:53
28สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาเครื่องเอกซเรย์ รพ.พยัคฯมค0032.001/-2017-12-28งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1002017-12-28 09:01:56
29สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้าง สสอ.บรบือมค0032.001/-2017-12-28งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1082017-12-28 09:02:59
30สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้าง โรงรถ พัสดุมค0032.001/-2017-12-28งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1222017-12-28 09:05:37
31สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ จำนวน 4 คันมค0032.001/-2017-12-26งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร52017-12-26 04:23:21
32สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคามมค0032.001/-2017-12-26งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร42017-12-26 04:26:26
33สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างโครงการปูผิวยางแอดฟัลทับผิวคอนกรีด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มค0032.001/-2017-12-26งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร202017-12-26 04:35:15
34สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสรา้ง อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง รพ.กุดรังมค0032.001/-2017-12-26งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12019-05-22 09:16:00