ทั้งหมด 73 ผลลัพธ์

สัญญาซื้อจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจสัญญาเลขที่ 102/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
2สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องฝึกยืนการทรงตัวพร้อมอุปกรณ์ช่วยย้ายผู้ป่วยจากท่านั่งสู่ทายืนสัญญาเลขที่ 97/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
3สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย (In body)สัญญาเลขที่ 96/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
4สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตาสัญญาเลขที่ 113/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
5สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจสัญญาเลขที่ 103/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
6สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นสัญญาเลขที่ 100/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
7สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องประเมินกล้ามเนื้อมือสัญญาเลขที่ 98/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
8สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายรถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพสัญญาเลขที่ 89/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
9สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์สัญญาเลขที่ 48/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
10สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA-2020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
11สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีทัศน์แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุม-2020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
12สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันสัญญาเลขที่ 82/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
13สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจสัญญาเลขที่ 81/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
14สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรลสัญญาเลขที่ 80/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
15สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์สัญญาเลขที่ 79/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
16สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ขนาดไม่น้อย 130000ลักซ์หลอดแอลอีดีสัญญาเลขที่ 78/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
17สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแคบพร้อมระบบเก็บภาพดิจิตอลสัญญาเลขที่ 77/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
18สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายกเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสัญญาเลขที่ 76/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
19สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเตียงผ่าตัดด้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์และกระดูกสันหลังสัญญาเลขที่ 75/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
20สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องตรวจวัดคาร์บอนไดออกไซด์สัญญาเลขที่ 73/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
21สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องจี้ตัดและห้ามเลือดในระบบทางเดินอาหารด้วยไฟฟ้าและก๊าซอาร์กอนสัญญาเลขที่ 74/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
22สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดงอัดแน่นสัญญาเลขที่ 104/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
23สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์สัญญาเลขที่ 111/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
24สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติสัญญาเลขที่ 110/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
25สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)สัญญาเลขที่ 99/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
26สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตรสัญญาเลขที่ 109/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
27สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบกระดาษความร้อยไม่น้อยกว่าเอ 4สัญญาเลขที่ 112/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
28สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอลสัญญาเลขที่ 88/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
29สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายหม้อแช่พาราฟินสัญญาเลขที่ 95/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
30สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายหม้อต้มแผ่นความร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แผ่น(พร้อมแผ่นร้อน)สัญญาเลขที่ 94/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
31สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้นสัญญาเลขที่ 93/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
32สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้าสัญญาเลขที่ 92/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
33สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้าสัญญาเลขที่ 91/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
34สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้สัญญาเลขที่ 90/25632020-06-30นางประคอง โสมาบุตร
35สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ฯ รพ.วาปีปทุม-2019-11-12นายวรยศ คุ้มตะบุตร
36สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ฯ รพ.พยัคฆภูมิพิสัย-2019-11-12นายวรยศ คุ้มตะบุตร
37สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 100 เมตร รพ.สต.หนองแวง อ.กุดรัง-2019-11-12นายวรยศ คุ้มตะบุตร
38สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 140 เมตร รพ.สต.หนองแสง อ.กุดรัง-2019-11-12นายวรยศ คุ้มตะบุตร
39สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 200 เมตร รพ.สต.หนองกรุง อ.ชื่นชม-2019-11-12นายวรยศ คุ้มตะบุตร
40สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขาย เลขที่ 47/2562มค0032.001.3/-2019-05-23นายวรยศ คุ้มตะบุตร
41สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขาย เลขที่ 49/2562มค0032.001.3/-2019-05-23นายวรยศ คุ้มตะบุตร
42สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขาย เลขที่ 50/2562มค0032.001.3/-2019-05-23นายวรยศ คุ้มตะบุตร
43สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขาย เลขที่ 51/2562มค0032.001.3/-2019-05-23นายวรยศ คุ้มตะบุตร
44สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้าง รพ.สต.บ้านแคน อ.วาปีปทุมมค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
45สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญษจ้าง รพ.สต.บกพร้าว อ.บรบือมค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
46สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญษจ้าง รพ.สต.หนองแวง อ.กุดรังมค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
47สัญญาซื้อสัญญาจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้นฯ รพ.นาเชือก อ.นาเชือกมค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
48สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้นฯ รพ.ชื่นชม อ.ชื่นชมมค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
49สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้องฯ รพ.กันทรวิชัยมค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
50สัญญาซื้อสัญญาจ้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ รพ.กันทรวิชัย อ.กันทรวิชัยมค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
51สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 38/2562มค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
52สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 39/2562มค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
53สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 40/2562มค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
54สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 41/2562มค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
55สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 36/2562มค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
56สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 34/2562มค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
57สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 42/2562มค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
58สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 37/2562มค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
59สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 43/2562มค0032.001.3/-2019-05-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
60สัญญาซื้อสัญญาจ้างประกาศสัญญาจ้างทำของมค0032.001.3/-2018-07-31นายวรยศ คุ้มตะบุตร
61สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ รพ.วาปีปทุมมค0032.001/-2017-12-29นายวรยศ คุ้มตะบุตร
62สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาครุภัณฑ์ 3 รายการ รพ.สต.นาข่า หจก.เอ แอนด์ ทีมค0032.001/-2017-12-28นายวรยศ คุ้มตะบุตร
63สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาครุภัณฑ์ 4 รายการ รพ.สต.นาข่า บ.เอ็นราฟมค0032.001/-2017-12-28นายวรยศ คุ้มตะบุตร
64สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาเครื่องตรวจอวัยวะภายใน รพ.สต.นาข่า บ.ซีเอ็มซีมค0032.001/-2017-12-28นายวรยศ คุ้มตะบุตร
65สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาเครื่องวัดความดันโลหิต รพ.สต.นาข่า บ.เมดิทอปมค0032.001/-2017-12-28นายวรยศ คุ้มตะบุตร
66สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาเครื่องอบความร้อนฯ รพ.สต.นาข่า บ.ประภัสสรมค0032.001/-2017-12-28นายวรยศ คุ้มตะบุตร
67สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาเครื่องเอกซเรย์ รพ.พยัคฯมค0032.001/-2017-12-28นายวรยศ คุ้มตะบุตร
68สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้าง สสอ.บรบือมค0032.001/-2017-12-28นายวรยศ คุ้มตะบุตร
69สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้าง โรงรถ พัสดุมค0032.001/-2017-12-28นายวรยศ คุ้มตะบุตร
70สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันฯ จำนวน 4 คันมค0032.001/-2017-12-26นายวรยศ คุ้มตะบุตร
71สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคามมค0032.001/-2017-12-26นายวรยศ คุ้มตะบุตร
72สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างโครงการปูผิวยางแอดฟัลทับผิวคอนกรีด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มค0032.001/-2017-12-26นายวรยศ คุ้มตะบุตร
73สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสรา้ง อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง รพ.กุดรังมค0032.001/-2017-12-26นายวรยศ คุ้มตะบุตร