แสดง 1 ถึง 20 จาก 39 ผลลัพธ์

สัญญาซื้อจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ฯ รพ.วาปีปทุม-2019-11-12ไม่มีนายวรยศ คุ้มตะบุตร882019-11-12 08:27:06
2สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ฯ รพ.พยัคฆภูมิพิสัย-2019-11-12งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร772019-11-12 08:28:00
3สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 100 เมตร รพ.สต.หนองแวง อ.กุดรัง-2019-11-12งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร912019-11-12 08:30:56
4สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 140 เมตร รพ.สต.หนองแสง อ.กุดรัง-2019-11-12งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร922019-11-12 08:33:09
5สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก ความยาว 200 เมตร รพ.สต.หนองกรุง อ.ชื่นชม-2019-11-12งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร882019-11-12 08:34:51
6สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขาย เลขที่ 47/2562มค0032.001.3/-2019-05-23งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1382019-05-23 02:34:29
7สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขาย เลขที่ 49/2562มค0032.001.3/-2019-05-23งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1522019-05-23 02:35:10
8สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขาย เลขที่ 50/2562มค0032.001.3/-2019-05-23งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1452019-05-23 02:35:46
9สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขาย เลขที่ 51/2562มค0032.001.3/-2019-05-23งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1232019-05-23 02:36:19
10สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้าง รพ.สต.บ้านแคน อ.วาปีปทุมมค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1562019-05-22 09:18:14
11สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญษจ้าง รพ.สต.บกพร้าว อ.บรบือมค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร822019-05-22 09:19:17
12สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญษจ้าง รพ.สต.หนองแวง อ.กุดรังมค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร802019-05-22 09:20:17
13สัญญาซื้อสัญญาจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้นฯ รพ.นาเชือก อ.นาเชือกมค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร752019-05-22 09:22:18
14สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้นฯ รพ.ชื่นชม อ.ชื่นชมมค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร852019-05-22 09:24:09
15สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้องฯ รพ.กันทรวิชัยมค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร932019-05-22 09:25:49
16สัญญาซื้อสัญญาจ้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ รพ.กันทรวิชัย อ.กันทรวิชัยมค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร82019-05-22 09:27:14
17สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 38/2562มค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร102019-05-22 09:29:58
18สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 39/2562มค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร112019-05-22 09:30:23
19สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 40/2562มค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร152019-05-22 09:30:48
20สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 41/2562มค0032.001.3/-2019-05-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12019-05-22 09:31:16