แสดง 1 ถึง 20 จาก 115 ผลลัพธ์

สัญญาซื้อจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อเครื่องรักษาด้วยการกระแทกสัญญาเลขที่ 88/25642021-05-17นางประคอง โสมาบุตร
2สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาเครื่องพยุงตัวแบบมีรางเลื่อนสัญญาเลขที่ 89/25642021-05-17นางประคอง โสมาบุตร
3สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาตู้ปลอดเชื้อ Class ll ขนาด 4 ฟุตสัญญาเลขที่ 90/25642021-05-17นางประคอง โสมาบุตร
4สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้สัญญาเลขที่ 91/25642021-05-17นางประคอง โสมาบุตร
5สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัตราซาวด์สัญญาเลขที่ 92/25642021-05-17นางประคอง โสมาบุตร
6สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อขายเครื่องอัตราซาวด์เพื่อการรักษาสัญญาเลขที่ 93/25642021-05-17นางประคอง โสมาบุตร
7สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อเครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้าปรับระดับสูงต่ำได้สัญญาเลขที่ 94/25642021-05-17นางประคอง โสมาบุตร
8สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อหม้อต้มแผ่นความร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ แผ่นสัญญาเลขที่ 95/25642021-05-17นางประคอง โสมาบุตร
9สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อหม้อแช่พาราฟิน สัญญาเลขที่ 96/25642021-05-17นางประคอง โสมาบุตร
10สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อเตียงสำหรับทำการรักษาสัญญาเลขที่ 97/25642021-05-17นางประคอง โสมาบุตร
11สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อเตียงบำบัดสำหรับฝึกผู้ป่วยระบบกล้ามเนื้อและกระดูกสัญญาเลขที่ 98/25642021-05-17นางประคอง โสมาบุตร
12สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อเตียงฝึกการเคลื่อนไหวสัญญาเลขที่ 99/25642021-05-17นางประคอง โสมาบุตร
13สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าแบบต่อเนื่อง (Knee CPM)สัญญาเลขที่ 100/25642021-05-17นางประคอง โสมาบุตร
14สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาเครื่องพยุงตัวแบบมีรางเลื่อนสัญญาเลขที่ 101/25642021-05-17นางประคอง โสมาบุตร
15สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อเครื่องบริหารข้อเข่าและสะโพกแบบต่อเนื่องสัญญาเลขที่ 102/25642021-05-17นางประคอง โสมาบุตร
16สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาเครื่องบริหารข้อไหล่แบบต่อเนื่องสัญญาเลขที่ 103/25642021-05-17นางประคอง โสมาบุตร
17สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อเครื่องวัดแรงบีบมือสัญญาเลขที่ 104/25642021-05-17นางประคอง โสมาบุตร
18สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อราวฝึกเดินแบบปรับระดับได้ (Paraller bar)สัญญาเลขที่ 105/25642021-05-17นางประคอง โสมาบุตร
19สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซ์้อดัมเบลล์สัญญาเลขที่ 106/25642021-05-17นางประคอง โสมาบุตร
20สัญญาซื้อสัญญาจ้างสัญญาซื้อวงล้อบริหารข้อไหล่และแขน สัญญาเลขที่ 107/25642021-05-17นางประคอง โสมาบุตร