แสดง 161 ถึง 180 จาก 188 ผลลัพธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
161ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 13 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-13นายวรยศ คุ้มตะบุตร
162ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 8 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-08นายวรยศ คุ้มตะบุตร
163ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-05นายวรยศ คุ้มตะบุตร
164ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-04นายวรยศ คุ้มตะบุตร
165ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย.60มค0032.001/-2017-11-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
166ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย.60มค0032.001/-2017-11-29นายวรยศ คุ้มตะบุตร
167ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย.60มค0032.001/-2017-11-28นายวรยศ คุ้มตะบุตร
168ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย.60มค0032.001/-2017-11-27นายวรยศ คุ้มตะบุตร
169ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลังมค0032.001/-2017-11-24นายวรยศ คุ้มตะบุตร
170ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย.60มค0032.001/-2017-11-23นายวรยศ คุ้มตะบุตร
171ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า15 kw โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง มค0032.001/-2017-11-23นายวรยศ คุ้มตะบุตร
172ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 11 รายการมค0032.001/-2017-11-21นายวรยศ คุ้มตะบุตร
173ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย.60มค0032.001/-2017-11-20นายวรยศ คุ้มตะบุตร
174ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามมค0032.001/-2017-11-16นายวรยศ คุ้มตะบุตร
175ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม1 หลังมค0032.001/-2017-11-16นายวรยศ คุ้มตะบุตร
176ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง มค0032.001/-2017-11-16นายวรยศ คุ้มตะบุตร
177ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 4 มค0032.001/-2017-11-14นายวรยศ คุ้มตะบุตร
178ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 8 พ.ย.60มค0032.001/-2017-11-08นายวรยศ คุ้มตะบุตร
179ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง ขนาด (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร รพ.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง2017-03-23นายวรยศ คุ้มตะบุตร
180ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง2017-03-08นายวรยศ คุ้มตะบุตร