แสดง 141 ถึง 160 จาก 182 ผลลัพธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
141ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค.61มค0032.001/-2018-01-11งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1012018-01-15 09:00:35
142ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค.61มค0032.0012018-01-10งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร32018-01-24 09:07:28
143ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค.61มค0032.001/-2018-01-09งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร642018-01-15 08:49:53
144ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค.61มค0032.001/-2018-01-05งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร602018-01-15 08:51:20
145ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค.61มค0032.001/-2018-01-03งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร532018-01-15 08:35:49
146ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-29งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร382018-01-15 08:34:18
147ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 25 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-25งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-01-15 08:33:07
148ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเครื่องฝึกยืนมค0032.001/-2017-12-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร572017-12-26 03:15:25
149ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนมค0032.001/-2017-12-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร592017-12-21 09:33:44
150ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลวาปีปทุม ตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จํานวน ๒ รายการมค0032/001/-2017-12-20งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร762017-12-20 09:48:34
151ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 19 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-19งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-01-15 08:23:54
152ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 18 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-18งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร392018-01-12 04:39:36
153ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-15งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร302018-01-12 04:37:52
154ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 14 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-14งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-01-12 04:36:55
155ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 13 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-13งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-01-12 04:36:04
156ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 8 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-01-12 04:35:21
157ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-05งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-01-12 04:22:35
158ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-04งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-01-12 04:21:46
159ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย.60มค0032.001/-2017-11-30งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-01-12 04:33:14
160ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย.60มค0032.001/-2017-11-29งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-01-12 04:30:31