แสดง 81 ถึง 100 จาก 182 ผลลัพธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
81ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อเติมโรงพัสดุมค0032.001.3/-2019-11-19งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร482019-11-24 11:08:28
82ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารคู่มือพร้อมเข้าปกเย็บเล่มมค 0032.001.32019-11-14งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม382019-12-02 07:24:49
83ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการมค 0032.001.32019-11-14งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม402019-12-02 07:26:51
84ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาัสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ฯ รพ.บรือ-2019-11-12งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร552019-11-12 08:26:02
85ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562มค0032.001.3/-2019-11-11งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร442019-12-02 04:09:24
86ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายภาพรังสีเอ็กซเรย์เคลื่อนที่และอ่านผล-2019-11-04งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร622019-11-05 08:42:33
87ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ ๔ -2019-10-29งานพัสดุนางสาวกชกร เหล่ามาลา442019-10-29 09:53:45
88ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดวื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562มค0032.001.3/-2019-10-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร302019-12-02 04:07:50
89ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562มค0032.001.3/-2019-09-19งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร322019-11-12 08:22:01
90ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู็ชนะการเสนอราคา อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.พยัคฯมค0032.001.3/-2019-09-06งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร592019-09-09 02:40:08
91ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562มค0032.001.3/-2019-08-14งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร242019-11-12 08:21:25
92ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ไตรมาสที่ 3มค0032.001.3/-2019-08-02งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร612019-08-02 03:37:42
93ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562-2019-07-11งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร222019-11-12 08:20:23
94ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก จำนวน 3 แห่งมค0032.001.3/-2019-07-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร672019-07-08 04:05:49
95ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562มค0032.001.3/-2019-06-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร652019-06-21 03:06:57
96ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562มค0032.001.3/-2019-06-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร672019-06-21 03:07:42
97ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562มค0032.001.3/-2019-06-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร682019-06-21 03:08:14
98ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562มค0032.001.3/-2019-06-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร642019-06-21 03:08:46
99ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562มค0032.001.3/-2019-06-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร692019-06-21 03:09:20
100ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่2 ปี 2562มค0032.001.3/-2019-06-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร592019-06-21 03:10:05