แสดง 61 ถึง 80 จาก 182 ผลลัพธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมค 0032.001.3/2020-01-17งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม202020-01-27 04:38:55
62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายเชียร์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมค 0032.001.3/-2020-01-17งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม182020-01-27 06:41:44
63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรางวัลและเกียรติบัตรปริ้นสีมค 0032.001.3/-2020-01-17งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม172020-01-27 06:45:40
64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเข้าเล่มสรุปการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE แบบสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-17งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม112020-01-27 06:50:06
65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรางวัลและเกียรติบัตรปริ้นสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-17งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม92020-01-27 06:53:02
66ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเจาะจง เดือน ม.ค.63 จำนวน 2 รายการมค0032.001.3/-2020-01-03งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร192020-01-14 05:08:40
67ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียงมค 0032.001.3/-2019-12-26งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร282020-01-03 03:30:51
68ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเจาะจง เดือน ธ.ค.62 จำนวน 2 รายการมค0032.001.3/-2019-12-26งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร232020-01-14 05:07:58
69ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2019-12-20งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร252019-12-24 06:46:16
70ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่รางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2019-12-17งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม232020-01-03 08:58:18
71ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล จำนวน 3 รายการมค 0032.001.3/-2019-12-17งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม282020-01-03 08:59:51
72ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0มค 0032.001.3/-2019-12-17งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม152020-01-03 09:02:45
73ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564มค 0032.001.3/-2019-12-17งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม202020-01-03 09:04:43
74ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562มค0032.001.3/-2019-12-11งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร412019-12-13 12:57:09
75ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มผลงาน พชอ.ภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/2019-12-06งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม222020-01-03 08:50:27
76ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2019-12-06งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม132020-01-03 08:54:43
77ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2019-11-29งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร442019-12-09 02:45:32
78ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรงานบำบัดรักษาฟื้นฟูและติดตามผู้ป่วยยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/2019-11-29งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม82020-01-03 08:46:17
79ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมมค 0032.001.32019-11-22งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม752019-12-02 07:30:27
80ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารมค 0032.001.3/-2019-11-21งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม292019-12-03 06:53:52