แสดง 41 ถึง 60 จาก 182 ผลลัพธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
41ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 1 หลังมค0032.001.3/-2020-03-26งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร302020-03-27 06:20:08
42ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการมค 0032.001.3/-2020-03-17งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร312020-03-24 02:15:18
43ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563มค0032.001.3/-2020-03-16งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร322020-03-16 06:09:29
44ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำหรับผู้รับบริการนวดแพทย์แผนไทย)มค 0032.001.3/-2020-03-09งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร262020-03-20 04:13:19
45ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-03-09งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร182020-03-30 01:49:05
46ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรนับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-02-26งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร322020-02-28 09:28:45
47ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายวัสดุที่เหลือจากบ้านพักมค0032.001.3/-2020-02-24งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร262020-02-25 02:58:02
48ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสวมป้องกันการติดเชื้อ Personal protective equipment (PPE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.32020-02-24งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร292020-02-27 06:58:41
49ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสแกนเอกสารแบบแปลน ขนาด A1 พิเศษมค0032.001.3/-2020-02-18งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร222020-02-24 07:55:06
50ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเข้าปกเย็บเล่มสรุปผลดำเนินงานปี 2562มค 0032.001.3/-2020-02-18งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม132020-02-26 02:49:12
51ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563มค0032.001.3/-2020-02-13งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร262020-02-13 03:27:01
52ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจัดทำสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติมค 0032.001.3/-2020-02-12งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม222020-02-14 09:27:43
53ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเข้าปกเย็บเล่มเอกสารประกอบการพิจารณาตัวชี้วัดมค 0032.001.3/-2020-02-07งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม232020-02-14 09:25:51
54ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-30งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร332020-01-31 03:43:23
55ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบูทนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-30งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร242020-02-03 09:01:44
56ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-27งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม252020-01-31 07:56:29
57ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จัดเวทีพร้อมเครื่องเสียงมค 0032.001.3/-2020-01-27งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม222020-01-31 07:59:14
58ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-24งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร232020-01-27 08:07:51
59ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562มค0032.001.3/-2020-01-23งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร232020-01-31 09:32:28
60ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-20งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร272020-01-23 09:14:37