แสดง 21 ถึง 40 จาก 182 ผลลัพธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-06-29งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร192020-07-03 02:45:32
22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-06-11งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร232020-07-01 02:44:16
23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ Notebook โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-06-11งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร122020-07-01 02:46:02
24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-06-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร202020-06-15 04:44:31
25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-06-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร202020-06-16 02:39:39
26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563มค 0032.001.3/-2020-06-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร242020-06-22 06:45:40
27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน พฤษภาคม 2563มค 0032.001.3/-2020-06-04งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร22020-07-03 03:05:05
28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการมค0032.001.3/-2020-05-14งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร222020-05-14 07:50:43
29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563มค 0032.001.3/-2020-05-13งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร262020-05-13 03:16:49
30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาสผู้ชนะการเสนอราคารถพยาบาลมค0032.001.3/-2020-05-13งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร212020-05-13 04:13:36
31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๘-๙ (๑ ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลังมค0032.001.3/-2020-05-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร252020-05-08 10:09:11
32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563มค 0032.001.3/-2020-05-07งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร272020-05-07 02:52:43
33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างตรวจคัดกรองอุจจาระประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป จำนวน ๓๒,๕๘๐ คน (จ้างแล็ปเอกชน)มค0032.001.3/-2020-05-05งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร382020-05-05 10:16:55
34ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน เมษายน 2563มค 0032.001.3/-2020-04-30งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร22020-07-03 03:01:09
35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาส ที่ ๒มค 0032.001.3/-2020-04-30งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร432020-04-30 02:59:03
36ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการมค0032.001.3/-2020-04-24งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร362020-04-24 09:45:20
37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลังมค0032.001.3/-2020-04-14งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร312020-04-14 08:58:18
38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการมค0032.001.3/-2020-04-07งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร382020-04-07 10:29:15
39ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร ๒ หลังมค0032.001.3/-2020-04-03งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร312020-04-03 10:14:38
40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มีนาคม 2563มค 0032.001.3/-2020-03-31งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร22020-07-03 02:56:39