ทั้งหมด 188 ผลลัพธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-10-20นายวรยศ คุ้มตะบุตร
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563มค 0032.001.3/-2020-10-16นายวรยศ คุ้มตะบุตร
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563มค 0032.001.3/-2020-10-16นายวรยศ คุ้มตะบุตร
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอ็กซเรย์ปอดวินิจฉัยวัณโรคสำหรับผู้ต้องขังและผู้สัมผัสวัณโรคในเรือนจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-10-15นายวรยศ คุ้มตะบุตร
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-09-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-09-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนสิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-09-10นายวรยศ คุ้มตะบุตร
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563มค 0032.001.3/-2020-09-10นายวรยศ คุ้มตะบุตร
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-08-26นายวรยศ คุ้มตะบุตร
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-08-26นายวรยศ คุ้มตะบุตร
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดบูทนิทรรศการมหาสารคามเมืองสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-08-26นายวรยศ คุ้มตะบุตร
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563มค 0032.001.3/-2020-08-10นายวรยศ คุ้มตะบุตร
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-2020-08-03นางประคอง โสมาบุตร
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-2020-07-31นางประคอง โสมาบุตร
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส จัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-07-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-07-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-2020-07-22นางประคอง โสมาบุตร
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563มค 0032.001.3/-2020-07-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของคลินิกทวารวดีแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-07-20นายวรยศ คุ้มตะบุตร
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับผู้บริการนวดแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-07-17นายวรยศ คุ้มตะบุตร
21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-2020-07-10นางประคอง โสมาบุตร
22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มิถุนายน 2563มค 0032.001.3/-2020-07-03นายวรยศ คุ้มตะบุตร
23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-07-02นายวรยศ คุ้มตะบุตร
24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-06-29นายวรยศ คุ้มตะบุตร
25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-06-29นายวรยศ คุ้มตะบุตร
26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-06-29นายวรยศ คุ้มตะบุตร
27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-06-29นายวรยศ คุ้มตะบุตร
28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-06-11นายวรยศ คุ้มตะบุตร
29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ Notebook โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-06-11นายวรยศ คุ้มตะบุตร
30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-06-08นายวรยศ คุ้มตะบุตร
31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-06-08นายวรยศ คุ้มตะบุตร
32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563มค 0032.001.3/-2020-06-08นายวรยศ คุ้มตะบุตร
33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน พฤษภาคม 2563มค 0032.001.3/-2020-06-04นายวรยศ คุ้มตะบุตร
34ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการมค0032.001.3/-2020-05-14นายวรยศ คุ้มตะบุตร
35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563มค 0032.001.3/-2020-05-13นายวรยศ คุ้มตะบุตร
36ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาสผู้ชนะการเสนอราคารถพยาบาลมค0032.001.3/-2020-05-13นายวรยศ คุ้มตะบุตร
37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๘-๙ (๑ ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลังมค0032.001.3/-2020-05-08นายวรยศ คุ้มตะบุตร
38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563มค 0032.001.3/-2020-05-07นายวรยศ คุ้มตะบุตร
39ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างตรวจคัดกรองอุจจาระประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป จำนวน ๓๒,๕๘๐ คน (จ้างแล็ปเอกชน)มค0032.001.3/-2020-05-05นายวรยศ คุ้มตะบุตร
40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน เมษายน 2563มค 0032.001.3/-2020-04-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
41ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาส ที่ ๒มค 0032.001.3/-2020-04-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
42ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการมค0032.001.3/-2020-04-24นายวรยศ คุ้มตะบุตร
43ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลังมค0032.001.3/-2020-04-14นายวรยศ คุ้มตะบุตร
44ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการมค0032.001.3/-2020-04-07นายวรยศ คุ้มตะบุตร
45ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร ๒ หลังมค0032.001.3/-2020-04-03นายวรยศ คุ้มตะบุตร
46ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มีนาคม 2563มค 0032.001.3/-2020-03-31นายวรยศ คุ้มตะบุตร
47ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 1 หลังมค0032.001.3/-2020-03-26นายวรยศ คุ้มตะบุตร
48ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการมค 0032.001.3/-2020-03-17นายวรยศ คุ้มตะบุตร
49ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563มค0032.001.3/-2020-03-16นายวรยศ คุ้มตะบุตร
50ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำหรับผู้รับบริการนวดแพทย์แผนไทย)มค 0032.001.3/-2020-03-09นายวรยศ คุ้มตะบุตร
51ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-03-09นายวรยศ คุ้มตะบุตร
52ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรนับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-02-26นายวรยศ คุ้มตะบุตร
53ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายวัสดุที่เหลือจากบ้านพักมค0032.001.3/-2020-02-24นายวรยศ คุ้มตะบุตร
54ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสวมป้องกันการติดเชื้อ Personal protective equipment (PPE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.32020-02-24นายวรยศ คุ้มตะบุตร
55ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสแกนเอกสารแบบแปลน ขนาด A1 พิเศษมค0032.001.3/-2020-02-18นายวรยศ คุ้มตะบุตร
56ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเข้าปกเย็บเล่มสรุปผลดำเนินงานปี 2562มค 0032.001.3/-2020-02-18นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
57ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563มค0032.001.3/-2020-02-13นายวรยศ คุ้มตะบุตร
58ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจัดทำสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติมค 0032.001.3/-2020-02-12นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
59ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเข้าปกเย็บเล่มเอกสารประกอบการพิจารณาตัวชี้วัดมค 0032.001.3/-2020-02-07นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
60ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบูทนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-27นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จัดเวทีพร้อมเครื่องเสียงมค 0032.001.3/-2020-01-27นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-24นายวรยศ คุ้มตะบุตร
65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562มค0032.001.3/-2020-01-23นายวรยศ คุ้มตะบุตร
66ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-20นายวรยศ คุ้มตะบุตร
67ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมค 0032.001.3/2020-01-17นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
68ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายเชียร์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมค 0032.001.3/-2020-01-17นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
69ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรางวัลและเกียรติบัตรปริ้นสีมค 0032.001.3/-2020-01-17นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
70ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเข้าเล่มสรุปการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE แบบสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-17นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
71ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรางวัลและเกียรติบัตรปริ้นสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-17นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
72ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเจาะจง เดือน ม.ค.63 จำนวน 2 รายการมค0032.001.3/-2020-01-03นายวรยศ คุ้มตะบุตร
73ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียงมค 0032.001.3/-2019-12-26นายวรยศ คุ้มตะบุตร
74ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเจาะจง เดือน ธ.ค.62 จำนวน 2 รายการมค0032.001.3/-2019-12-26นายวรยศ คุ้มตะบุตร
75ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2019-12-20นายวรยศ คุ้มตะบุตร
76ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่รางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2019-12-17นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
77ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล จำนวน 3 รายการมค 0032.001.3/-2019-12-17นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
78ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0มค 0032.001.3/-2019-12-17นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
79ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564มค 0032.001.3/-2019-12-17นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
80ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562มค0032.001.3/-2019-12-11นายวรยศ คุ้มตะบุตร
81ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มผลงาน พชอ.ภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/2019-12-06นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
82ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2019-12-06นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
83ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2019-11-29นายวรยศ คุ้มตะบุตร
84ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรงานบำบัดรักษาฟื้นฟูและติดตามผู้ป่วยยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/2019-11-29นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
85ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมมค 0032.001.32019-11-22นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
86ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารมค 0032.001.3/-2019-11-21นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
87ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อเติมโรงพัสดุมค0032.001.3/-2019-11-19นายวรยศ คุ้มตะบุตร
88ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารคู่มือพร้อมเข้าปกเย็บเล่มมค 0032.001.32019-11-14นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
89ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการมค 0032.001.32019-11-14นางสาววิไลวรรณ เทศพรม
90ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาัสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ฯ รพ.บรือ-2019-11-12นายวรยศ คุ้มตะบุตร
91ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562มค0032.001.3/-2019-11-11นายวรยศ คุ้มตะบุตร
92ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายภาพรังสีเอ็กซเรย์เคลื่อนที่และอ่านผล-2019-11-04นายวรยศ คุ้มตะบุตร
93ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ ๔ -2019-10-29นางสาวกชกร เหล่ามาลา
94ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดวื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562มค0032.001.3/-2019-10-08นายวรยศ คุ้มตะบุตร
95ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562มค0032.001.3/-2019-09-19นายวรยศ คุ้มตะบุตร
96ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู็ชนะการเสนอราคา อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.พยัคฯมค0032.001.3/-2019-09-06นายวรยศ คุ้มตะบุตร
97ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562มค0032.001.3/-2019-08-14นายวรยศ คุ้มตะบุตร
98ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ไตรมาสที่ 3มค0032.001.3/-2019-08-02นายวรยศ คุ้มตะบุตร
99ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562-2019-07-11นายวรยศ คุ้มตะบุตร
100ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก จำนวน 3 แห่งมค0032.001.3/-2019-07-08นายวรยศ คุ้มตะบุตร
101ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562มค0032.001.3/-2019-06-21นายวรยศ คุ้มตะบุตร
102ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562มค0032.001.3/-2019-06-21นายวรยศ คุ้มตะบุตร
103ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562มค0032.001.3/-2019-06-21นายวรยศ คุ้มตะบุตร
104ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562มค0032.001.3/-2019-06-21นายวรยศ คุ้มตะบุตร
105ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562มค0032.001.3/-2019-06-21นายวรยศ คุ้มตะบุตร
106ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่2 ปี 2562มค0032.001.3/-2019-06-21นายวรยศ คุ้มตะบุตร
107ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1มค0032.001.3/-2019-04-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
108ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2มค0032.001.3/-2019-04-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
109ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเจาะจง เดือน ม.ค.62มค0032.001.3/-2019-04-18นายวรยศ คุ้มตะบุตร
110ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเจาะจง เดือน ก.พ.62มค0032.001.3/-2019-04-18นายวรยศ คุ้มตะบุตร
111ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเจาะจง เดือน มี.ค.62มค0032.001.3/-2019-04-18นายวรยศ คุ้มตะบุตร
112ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอน-2019-02-12นายวรยศ คุ้มตะบุตร
113ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร จำนวน 3 หลังมค0032.001.32019-01-14นายวรยศ คุ้มตะบุตร
114ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561มค0032.001/-2019-01-10นายวรยศ คุ้มตะบุตร
115ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561มค0032.001.3/-2019-01-10นายวรยศ คุ้มตะบุตร
116ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561มค0032.001.3/-2019-01-10นายวรยศ คุ้มตะบุตร
117ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1มค0032.001.3/-2019-01-10นายวรยศ คุ้มตะบุตร
118ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน ตุลาคม 2561-2018-12-25นายวรยศ คุ้มตะบุตร
119ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน พฤศจิกายน 2561-2018-12-25นายวรยศ คุ้มตะบุตร
120ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการมค0032.001.32018-12-18นายวรยศ คุ้มตะบุตร
121ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการมค0032.001.3/-2018-11-21นายวรยศ คุ้มตะบุตร
122ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู็ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร จำนวน 2 หลังมค0032.001.3/2018-11-07นายวรยศ คุ้มตะบุตร
123ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรวิชัย ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 หลังมค0032.001.3/-2018-10-04นายวรยศ คุ้มตะบุตร
124ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลกันทรวิชัย ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มค0032.001.3/-2018-09-25นายวรยศ คุ้มตะบุตร
125ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์มค0032.001.3/-2018-08-16นายวรยศ คุ้มตะบุตร
126ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อนสร้าง จำนวน 6 รายการ-2018-08-10นางมลิวรรณ อารัมภ์วิโรจน์
127ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแบบเฉพาะเจาะจง ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบหยดมค.0032.004/-2018-06-18นางแฉล้ม รัตนพันธ์
128ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเจาะจง เดือน พฤาภาคม 2561มค.3032/-2018-06-11นายวรยศ คุ้มตะบุตร
129ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน เมษายน 2561มค0032.001/-2018-05-01นายวรยศ คุ้มตะบุตร
130ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการขายวัสดุที่เหลือจาการรื้อถอนมค0032.001-2018-04-19นายวรยศ คุ้มตะบุตร
131ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน มีนาคม 2561มค0032.001/-2018-04-01นายวรยศ คุ้มตะบุตร
132ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายถาพรังสีเอกวเรย์เคลื่อนที่และอ่านผล(บริษัทเอกชน)มค0032.001/-2018-03-16นายวรยศ คุ้มตะบุตร
133ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน กุมภาพันธ์ 2561มค0032.001/-2018-02-28นายวรยศ คุ้มตะบุตร
134ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ.61มค0032.001/-2018-02-13นายวรยศ คุ้มตะบุตร
135ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ.61มค0032.001/-2018-02-12นายวรยศ คุ้มตะบุตร
136ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ.61มค0032.001/-2018-02-07นายวรยศ คุ้มตะบุตร
137ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ.61มค0032.001/-2018-02-06นายวรยศ คุ้มตะบุตร
138ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ.61มค0032.001/-2018-02-05นายวรยศ คุ้มตะบุตร
139ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ.61มค0032.001/-2018-02-01นายวรยศ คุ้มตะบุตร
140ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเแพาะเจาะจง 31 ม.ค.61มค0032.001/-2018-01-31นายวรยศ คุ้มตะบุตร
141ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค.61มค0032.0012018-01-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
142ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค.61มค0032.001-2018-01-23นายวรยศ คุ้มตะบุตร
143ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ม.ค.61มค0032.001-2018-01-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
144ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค.61มค0032.001-2018-01-19นายวรยศ คุ้มตะบุตร
145ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค.61มค0032.001/-2018-01-18นายวรยศ คุ้มตะบุตร
146ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค.61มค0032.001-2018-01-12นายวรยศ คุ้มตะบุตร
147ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค.61มค0032.001/-2018-01-11นายวรยศ คุ้มตะบุตร
148ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค.61มค0032.0012018-01-10นายวรยศ คุ้มตะบุตร
149ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค.61มค0032.001/-2018-01-09นายวรยศ คุ้มตะบุตร
150ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค.61มค0032.001/-2018-01-05นายวรยศ คุ้มตะบุตร
151ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค.61มค0032.001/-2018-01-03นายวรยศ คุ้มตะบุตร
152ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-29นายวรยศ คุ้มตะบุตร
153ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 25 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-25นายวรยศ คุ้มตะบุตร
154ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเครื่องฝึกยืนมค0032.001/-2017-12-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
155ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนมค0032.001/-2017-12-21นายวรยศ คุ้มตะบุตร
156ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลวาปีปทุม ตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จํานวน ๒ รายการมค0032/001/-2017-12-20นายวรยศ คุ้มตะบุตร
157ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 19 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-19นายวรยศ คุ้มตะบุตร
158ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 18 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-18นายวรยศ คุ้มตะบุตร
159ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-15นายวรยศ คุ้มตะบุตร
160ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 14 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-14นายวรยศ คุ้มตะบุตร
161ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 13 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-13นายวรยศ คุ้มตะบุตร
162ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 8 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-08นายวรยศ คุ้มตะบุตร
163ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-05นายวรยศ คุ้มตะบุตร
164ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-04นายวรยศ คุ้มตะบุตร
165ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย.60มค0032.001/-2017-11-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
166ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย.60มค0032.001/-2017-11-29นายวรยศ คุ้มตะบุตร
167ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย.60มค0032.001/-2017-11-28นายวรยศ คุ้มตะบุตร
168ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย.60มค0032.001/-2017-11-27นายวรยศ คุ้มตะบุตร
169ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลังมค0032.001/-2017-11-24นายวรยศ คุ้มตะบุตร
170ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย.60มค0032.001/-2017-11-23นายวรยศ คุ้มตะบุตร
171ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า15 kw โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง มค0032.001/-2017-11-23นายวรยศ คุ้มตะบุตร
172ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 11 รายการมค0032.001/-2017-11-21นายวรยศ คุ้มตะบุตร
173ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย.60มค0032.001/-2017-11-20นายวรยศ คุ้มตะบุตร
174ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามมค0032.001/-2017-11-16นายวรยศ คุ้มตะบุตร
175ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม1 หลังมค0032.001/-2017-11-16นายวรยศ คุ้มตะบุตร
176ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง มค0032.001/-2017-11-16นายวรยศ คุ้มตะบุตร
177ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 4 มค0032.001/-2017-11-14นายวรยศ คุ้มตะบุตร
178ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 8 พ.ย.60มค0032.001/-2017-11-08นายวรยศ คุ้มตะบุตร
179ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง ขนาด (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร รพ.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง2017-03-23นายวรยศ คุ้มตะบุตร
180ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง2017-03-08นายวรยศ คุ้มตะบุตร
181ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตรม. รพ.บรบือ2016-12-28นายวรยศ คุ้มตะบุตร
182ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าโพธิ์ ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e2016-11-11นายวรยศ คุ้มตะบุตร
183ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง 2016-11-09นายวรยศ คุ้มตะบุตร
184ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอุ่ม ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง2016-11-09นายวรยศ คุ้มตะบุตร
185ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สาธารณสุขอำเภอนาดูน2016-11-08นายวรยศ คุ้มตะบุตร
186ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย2016-11-08นายวรยศ คุ้มตะบุตร
187ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 3 เครื่อง 2016-11-08นายวรยศ คุ้มตะบุตร
188ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างผนังกั้นดินและรั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 169 เมตร2016-10-25นายวรยศ คุ้มตะบุตร