แสดง 1 ถึง 20 จาก 182 ผลลัพธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนสิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-09-10งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร92020-09-10 09:00:33
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563มค 0032.001.3/-2020-09-10งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร52020-09-10 09:09:31
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-08-26งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร142020-08-26 07:49:14
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-08-26งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร92020-08-26 07:51:01
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดบูทนิทรรศการมหาสารคามเมืองสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-08-26งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร82020-08-26 07:52:31
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563มค 0032.001.3/-2020-08-10งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร152020-08-17 02:11:51
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-2020-08-03งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร142020-08-04 04:18:29
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-2020-07-31งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร142020-08-03 02:52:02
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส จัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-07-30งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร232020-07-30 10:35:43
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-07-30งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร192020-07-31 08:53:22
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-2020-07-22งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร162020-07-22 07:00:25
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563มค 0032.001.3/-2020-07-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร162020-07-24 08:59:14
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของคลินิกทวารวดีแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-07-20งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร172020-07-31 08:50:05
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับผู้บริการนวดแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-07-17งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร122020-07-31 08:51:18
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-2020-07-10งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร162020-07-20 06:17:16
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มิถุนายน 2563มค 0032.001.3/-2020-07-03งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร222020-07-03 03:09:39
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-07-02งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร92020-07-16 03:43:48
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-06-29งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร182020-07-01 03:06:31
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-06-29งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร132020-07-01 03:07:49
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-06-29งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร162020-07-03 02:42:21