ทั้งหมด 182 ผลลัพธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนสิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-09-10งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร92020-09-10 09:00:33
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563มค 0032.001.3/-2020-09-10งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร52020-09-10 09:09:31
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-08-26งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร142020-08-26 07:49:14
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-08-26งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร92020-08-26 07:51:01
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดบูทนิทรรศการมหาสารคามเมืองสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-08-26งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร82020-08-26 07:52:31
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563มค 0032.001.3/-2020-08-10งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร152020-08-17 02:11:51
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-2020-08-03งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร142020-08-04 04:18:29
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-2020-07-31งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร142020-08-03 02:52:02
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส จัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-07-30งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร232020-07-30 10:35:43
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-07-30งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร192020-07-31 08:53:22
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-2020-07-22งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร162020-07-22 07:00:25
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563มค 0032.001.3/-2020-07-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร162020-07-24 08:59:14
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของคลินิกทวารวดีแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-07-20งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร172020-07-31 08:50:05
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับผู้บริการนวดแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-07-17งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร122020-07-31 08:51:18
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-2020-07-10งานพัสดุนางประคอง โสมาบุตร162020-07-20 06:17:16
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มิถุนายน 2563มค 0032.001.3/-2020-07-03งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร222020-07-03 03:09:39
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-07-02งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร92020-07-16 03:43:48
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-06-29งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร182020-07-01 03:06:31
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-06-29งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร132020-07-01 03:07:49
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-06-29งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร162020-07-03 02:42:21
21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-06-29งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร192020-07-03 02:45:32
22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ้อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-06-11งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร232020-07-01 02:44:16
23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ Notebook โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-06-11งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร122020-07-01 02:46:02
24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-06-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร202020-06-15 04:44:31
25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-06-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร202020-06-16 02:39:39
26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563มค 0032.001.3/-2020-06-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร242020-06-22 06:45:40
27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน พฤษภาคม 2563มค 0032.001.3/-2020-06-04งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร22020-07-03 03:05:05
28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการมค0032.001.3/-2020-05-14งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร222020-05-14 07:50:43
29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563มค 0032.001.3/-2020-05-13งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร262020-05-13 03:16:49
30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาสผู้ชนะการเสนอราคารถพยาบาลมค0032.001.3/-2020-05-13งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร212020-05-13 04:13:36
31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๘-๙ (๑ ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลังมค0032.001.3/-2020-05-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร252020-05-08 10:09:11
32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563มค 0032.001.3/-2020-05-07งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร272020-05-07 02:52:43
33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างตรวจคัดกรองอุจจาระประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป จำนวน ๓๒,๕๘๐ คน (จ้างแล็ปเอกชน)มค0032.001.3/-2020-05-05งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร382020-05-05 10:16:55
34ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน เมษายน 2563มค 0032.001.3/-2020-04-30งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร22020-07-03 03:01:09
35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาส ที่ ๒มค 0032.001.3/-2020-04-30งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร432020-04-30 02:59:03
36ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการมค0032.001.3/-2020-04-24งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร362020-04-24 09:45:20
37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลังมค0032.001.3/-2020-04-14งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร312020-04-14 08:58:18
38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการมค0032.001.3/-2020-04-07งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร382020-04-07 10:29:15
39ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร ๒ หลังมค0032.001.3/-2020-04-03งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร312020-04-03 10:14:38
40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน มีนาคม 2563มค 0032.001.3/-2020-03-31งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร22020-07-03 02:56:39
41ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 1 หลังมค0032.001.3/-2020-03-26งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร302020-03-27 06:20:08
42ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการมค 0032.001.3/-2020-03-17งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร312020-03-24 02:15:18
43ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563มค0032.001.3/-2020-03-16งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร322020-03-16 06:09:29
44ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำหรับผู้รับบริการนวดแพทย์แผนไทย)มค 0032.001.3/-2020-03-09งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร262020-03-20 04:13:19
45ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-03-09งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร182020-03-30 01:49:05
46ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรนับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-02-26งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร322020-02-28 09:28:45
47ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายวัสดุที่เหลือจากบ้านพักมค0032.001.3/-2020-02-24งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร262020-02-25 02:58:02
48ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสวมป้องกันการติดเชื้อ Personal protective equipment (PPE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.32020-02-24งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร292020-02-27 06:58:41
49ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสแกนเอกสารแบบแปลน ขนาด A1 พิเศษมค0032.001.3/-2020-02-18งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร222020-02-24 07:55:06
50ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเข้าปกเย็บเล่มสรุปผลดำเนินงานปี 2562มค 0032.001.3/-2020-02-18งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม132020-02-26 02:49:12
51ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563มค0032.001.3/-2020-02-13งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร262020-02-13 03:27:01
52ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจัดทำสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติมค 0032.001.3/-2020-02-12งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม222020-02-14 09:27:43
53ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเข้าปกเย็บเล่มเอกสารประกอบการพิจารณาตัวชี้วัดมค 0032.001.3/-2020-02-07งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม232020-02-14 09:25:51
54ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-30งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร332020-01-31 03:43:23
55ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบูทนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-30งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร242020-02-03 09:01:44
56ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-27งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม252020-01-31 07:56:29
57ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จัดเวทีพร้อมเครื่องเสียงมค 0032.001.3/-2020-01-27งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม222020-01-31 07:59:14
58ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-24งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร232020-01-27 08:07:51
59ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562มค0032.001.3/-2020-01-23งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร232020-01-31 09:32:28
60ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-20งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร272020-01-23 09:14:37
61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมค 0032.001.3/2020-01-17งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม202020-01-27 04:38:55
62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายเชียร์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมค 0032.001.3/-2020-01-17งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม182020-01-27 06:41:44
63ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรางวัลและเกียรติบัตรปริ้นสีมค 0032.001.3/-2020-01-17งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม172020-01-27 06:45:40
64ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเข้าเล่มสรุปการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE แบบสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-17งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม112020-01-27 06:50:06
65ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรางวัลและเกียรติบัตรปริ้นสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-17งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม92020-01-27 06:53:02
66ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเจาะจง เดือน ม.ค.63 จำนวน 2 รายการมค0032.001.3/-2020-01-03งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร192020-01-14 05:08:40
67ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียงมค 0032.001.3/-2019-12-26งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร282020-01-03 03:30:51
68ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเจาะจง เดือน ธ.ค.62 จำนวน 2 รายการมค0032.001.3/-2019-12-26งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร232020-01-14 05:07:58
69ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2019-12-20งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร252019-12-24 06:46:16
70ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่รางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2019-12-17งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม232020-01-03 08:58:18
71ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล จำนวน 3 รายการมค 0032.001.3/-2019-12-17งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม282020-01-03 08:59:51
72ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0มค 0032.001.3/-2019-12-17งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม152020-01-03 09:02:45
73ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563-2564มค 0032.001.3/-2019-12-17งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม202020-01-03 09:04:43
74ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562มค0032.001.3/-2019-12-11งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร412019-12-13 12:57:09
75ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่มผลงาน พชอ.ภาพรวมจังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/2019-12-06งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม222020-01-03 08:50:27
76ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2019-12-06งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม132020-01-03 08:54:43
77ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2019-11-29งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร442019-12-09 02:45:32
78ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคลากรงานบำบัดรักษาฟื้นฟูและติดตามผู้ป่วยยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/2019-11-29งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม82020-01-03 08:46:17
79ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมมค 0032.001.32019-11-22งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม752019-12-02 07:30:27
80ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารมค 0032.001.3/-2019-11-21งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม292019-12-03 06:53:52
81ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อเติมโรงพัสดุมค0032.001.3/-2019-11-19งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร482019-11-24 11:08:28
82ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารคู่มือพร้อมเข้าปกเย็บเล่มมค 0032.001.32019-11-14งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม382019-12-02 07:24:49
83ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการมค 0032.001.32019-11-14งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม402019-12-02 07:26:51
84ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาัสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ฯ รพ.บรือ-2019-11-12งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร552019-11-12 08:26:02
85ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562มค0032.001.3/-2019-11-11งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร442019-12-02 04:09:24
86ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายภาพรังสีเอ็กซเรย์เคลื่อนที่และอ่านผล-2019-11-04งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร622019-11-05 08:42:33
87ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ ๔ -2019-10-29งานพัสดุนางสาวกชกร เหล่ามาลา442019-10-29 09:53:45
88ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดวื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562มค0032.001.3/-2019-10-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร302019-12-02 04:07:50
89ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562มค0032.001.3/-2019-09-19งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร322019-11-12 08:22:01
90ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู็ชนะการเสนอราคา อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.พยัคฯมค0032.001.3/-2019-09-06งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร592019-09-09 02:40:08
91ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562มค0032.001.3/-2019-08-14งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร242019-11-12 08:21:25
92ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ไตรมาสที่ 3มค0032.001.3/-2019-08-02งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร602019-08-02 03:37:42
93ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562-2019-07-11งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร222019-11-12 08:20:23
94ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก จำนวน 3 แห่งมค0032.001.3/-2019-07-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร672019-07-08 04:05:49
95ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562มค0032.001.3/-2019-06-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร642019-06-21 03:06:57
96ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562มค0032.001.3/-2019-06-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร662019-06-21 03:07:42
97ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562มค0032.001.3/-2019-06-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร672019-06-21 03:08:14
98ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562มค0032.001.3/-2019-06-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร632019-06-21 03:08:46
99ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562มค0032.001.3/-2019-06-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร682019-06-21 03:09:20
100ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่2 ปี 2562มค0032.001.3/-2019-06-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร592019-06-21 03:10:05
101ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1มค0032.001.3/-2019-04-30งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร922019-05-16 08:35:44
102ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2มค0032.001.3/-2019-04-30งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร652019-05-16 08:36:47
103ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเจาะจง เดือน ม.ค.62มค0032.001.3/-2019-04-18งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร912019-04-18 04:31:05
104ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเจาะจง เดือน ก.พ.62มค0032.001.3/-2019-04-18งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร892019-04-18 04:33:44
105ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเจาะจง เดือน มี.ค.62มค0032.001.3/-2019-04-18งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร752019-04-18 04:40:05
106ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอน-2019-02-12งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1102019-02-20 09:06:28
107ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร จำนวน 3 หลังมค0032.001.32019-01-14งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1332019-01-14 07:55:29
108ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561มค0032.001/-2019-01-10งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1142019-02-13 01:58:57
109ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561มค0032.001.3/-2019-01-10งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1292019-02-13 01:59:57
110ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561มค0032.001.3/-2019-01-10งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1112019-02-13 02:01:00
111ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1มค0032.001.3/-2019-01-10งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1172019-02-13 02:02:31
112ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน ตุลาคม 2561-2018-12-25งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1042018-12-25 07:58:21
113ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือน พฤศจิกายน 2561-2018-12-25งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1132018-12-25 07:59:41
114ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการมค0032.001.32018-12-18งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร952018-12-18 14:31:16
115ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 11 รายการมค0032.001.3/-2018-11-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1512018-11-21 10:06:07
116ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู็ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร จำนวน 2 หลังมค0032.001.3/2018-11-07งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร992018-11-07 09:35:16
117ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลกันทรวิชัย ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 หลังมค0032.001.3/-2018-10-04งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1202018-10-04 08:37:40
118ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลกันทรวิชัย ตำบลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม มค0032.001.3/-2018-09-25งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1172018-09-25 03:25:26
119ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์มค0032.001.3/-2018-08-16งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร962018-08-16 09:58:04
120ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อนสร้าง จำนวน 6 รายการ-2018-08-10งานพัสดุนางมลิวรรณ อารัมภ์วิโรจน์1442018-08-10 08:55:12
121ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาแบบเฉพาะเจาะจง ซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะแบบหยดมค.0032.004/-2018-06-18กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุขนางแฉล้ม รัตนพันธ์1672018-06-29 08:30:56
122ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเจาะจง เดือน พฤาภาคม 2561มค.3032/-2018-06-11งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1422018-06-11 02:44:07
123ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน เมษายน 2561มค0032.001/-2018-05-01งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1632018-05-18 10:54:55
124ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการขายวัสดุที่เหลือจาการรื้อถอนมค0032.001-2018-04-19งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1922018-04-26 04:29:06
125ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน มีนาคม 2561มค0032.001/-2018-04-01งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1572018-05-18 10:53:43
126ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายถาพรังสีเอกวเรย์เคลื่อนที่และอ่านผล(บริษัทเอกชน)มค0032.001/-2018-03-16งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1592018-03-22 08:47:48
127ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน กุมภาพันธ์ 2561มค0032.001/-2018-02-28งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร782018-05-18 10:52:49
128ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ.61มค0032.001/-2018-02-13งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1862018-02-15 04:41:09
129ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ.61มค0032.001/-2018-02-12งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1512018-02-15 04:40:31
130ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ.61มค0032.001/-2018-02-07งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1362018-02-15 04:32:36
131ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ.61มค0032.001/-2018-02-06งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร892018-02-15 04:33:51
132ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ.61มค0032.001/-2018-02-05งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร922018-02-15 04:34:25
133ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ.61มค0032.001/-2018-02-01งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-02-15 04:34:54
134ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเแพาะเจาะจง 31 ม.ค.61มค0032.001/-2018-01-31งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร782018-02-05 02:40:14
135ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค.61มค0032.0012018-01-30งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร572018-02-05 02:39:18
136ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค.61มค0032.001-2018-01-23งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1002018-01-24 09:11:23
137ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ม.ค.61มค0032.001-2018-01-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร732018-01-24 09:10:34
138ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค.61มค0032.001-2018-01-19งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร572018-01-24 09:09:53
139ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค.61มค0032.001/-2018-01-18งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร462018-01-24 09:09:04
140ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค.61มค0032.001-2018-01-12งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร462018-01-24 09:08:27
141ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค.61มค0032.001/-2018-01-11งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1012018-01-15 09:00:35
142ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค.61มค0032.0012018-01-10งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร32018-01-24 09:07:28
143ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค.61มค0032.001/-2018-01-09งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร642018-01-15 08:49:53
144ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค.61มค0032.001/-2018-01-05งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร602018-01-15 08:51:20
145ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค.61มค0032.001/-2018-01-03งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร532018-01-15 08:35:49
146ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-29งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร382018-01-15 08:34:18
147ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 25 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-25งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-01-15 08:33:07
148ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเครื่องฝึกยืนมค0032.001/-2017-12-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร572017-12-26 03:15:25
149ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสารแบบแปลนมค0032.001/-2017-12-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร592017-12-21 09:33:44
150ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลวาปีปทุม ตําบลหนองแสง อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จํานวน ๒ รายการมค0032/001/-2017-12-20งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร762017-12-20 09:48:34
151ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 19 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-19งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-01-15 08:23:54
152ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 18 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-18งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร392018-01-12 04:39:36
153ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 15 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-15งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร302018-01-12 04:37:52
154ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 14 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-14งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-01-12 04:36:55
155ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 13 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-13งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-01-12 04:36:04
156ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 8 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-01-12 04:35:21
157ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 7 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-05งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-01-12 04:22:35
158ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-04งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-01-12 04:21:46
159ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย.60มค0032.001/-2017-11-30งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-01-12 04:33:14
160ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย.60มค0032.001/-2017-11-29งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-01-12 04:30:31
161ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย.60มค0032.001/-2017-11-28งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-01-12 04:29:51
162ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย.60มค0032.001/-2017-11-27งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-01-12 04:28:54
163ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลังมค0032.001/-2017-11-24งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1332017-11-24 09:08:24
164ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย.60มค0032.001/-2017-11-23งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-01-12 04:27:33
165ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า15 kw โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่อง มค0032.001/-2017-11-23งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร842017-11-23 08:21:38
166ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 11 รายการมค0032.001/-2017-11-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร892017-11-21 09:44:06
167ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย.60มค0032.001/-2017-11-20งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-01-12 04:26:30
168ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามมค0032.001/-2017-11-16งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร872017-11-17 02:38:14
169ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม1 หลังมค0032.001/-2017-11-16งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร972017-11-17 02:39:55
170ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง มค0032.001/-2017-11-16งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1012017-11-17 07:36:51
171ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 4 มค0032.001/-2017-11-14งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1482017-11-15 06:33:42
172ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 8 พ.ย.60มค0032.001/-2017-11-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-01-12 04:23:39
173ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง ขนาด (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร รพ.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง2017-03-23งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร672017-03-23 08:18:34
174ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาอ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง2017-03-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร852017-03-08 04:51:13
175ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตรม. รพ.บรบือ2016-12-28งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร932016-12-28 08:07:00
176ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าโพธิ์ ตำบลนาภู อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e2016-11-11งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร422016-11-11 03:48:40
177ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๓๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจิก ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง 2016-11-09งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร312016-11-09 08:41:47
178ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองอุ่ม ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง2016-11-09งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร342016-11-09 09:08:45
179ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สาธารณสุขอำเภอนาดูน2016-11-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร272016-11-08 09:15:18
180ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย2016-11-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร222016-11-08 09:16:19
181ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 3 เครื่อง 2016-11-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร202016-11-08 09:18:47
182ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างผนังกั้นดินและรั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 169 เมตร2016-10-25งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร252016-10-25 09:45:26