แสดง 1 ถึง 20 จาก 274 ผลลัพธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขมค 0032.001.3/2021-11-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วิธีเฉพาะเจาะจง 5 รายการมค0032.001.3/-2021-11-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ผ้าประดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/2021-11-19นายวรยศ คุ้มตะบุตร
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน ตุลาคม 2564มค 0032.001.3/-2021-11-16นายวรยศ คุ้มตะบุตร
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ 4 รายการ-2021-11-12นางประคอง โสมาบุตร
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๒๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/2021-11-11นายวรยศ คุ้มตะบุตร
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/2021-11-11นายวรยศ คุ้มตะบุตร
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเข้าเล่มสรุปการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จำนวน ๑ โครงการมค 0032.001.3/2021-11-02นายวรยศ คุ้มตะบุตร
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำบูธทรรศการแสดงผลงาน จำนวน ๑ โครงการมค 0032.001.3/2021-11-02นายวรยศ คุ้มตะบุตร
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบไวนิล พร้อมติดตั้งและรื้อถอน 4 มุมเมือง จำนวน ๑ โครงการมค 0032.001.3/2021-11-02นายวรยศ คุ้มตะบุตร
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ และป้ายเชียร์ จำนวน ๑ โครงการมค 0032.001.3/2021-11-02นายวรยศ คุ้มตะบุตร
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ ๒ รายการ-2021-10-28นางประคอง โสมาบุตร
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน กันยายน 2564มค 0032.001.3/-2021-10-11นายวรยศ คุ้มตะบุตร
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการจ้างเหมาบุคลากรผู้บันทึกข้อมูลจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการให้บริการด้านการอนุญาตมค 0032.001.3/2021-09-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2564มค 0032.001.3/-2021-08-16นายวรยศ คุ้มตะบุตร
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโปสเตอร์ 4 สี จำนวน 140 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/2021-08-13นายวรยศ คุ้มตะบุตร
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑๘๕ เครื่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2021-08-11นายวรยศ คุ้มตะบุตร
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2021-08-06นายวรยศ คุ้มตะบุตร
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสื่อภาพพลิกเพื่อเสริมสร้างความรอบรู้ จำนวน 183 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2021-07-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/2021-07-20นายวรยศ คุ้มตะบุตร