แสดง 1 ถึง 20 จาก 153 ผลลัพธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการมค0032.001.3/-2020-05-14งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร142020-05-14 07:50:43
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563มค 0032.001.3/-2020-05-13งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร172020-05-13 03:16:49
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาสผู้ชนะการเสนอราคารถพยาบาลมค0032.001.3/-2020-05-13งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร112020-05-13 04:13:36
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๘-๙ (๑ ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลังมค0032.001.3/-2020-05-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร132020-05-08 10:09:11
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563มค 0032.001.3/-2020-05-07งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร162020-05-07 02:52:43
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างตรวจคัดกรองอุจจาระประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป จำนวน ๓๒,๕๘๐ คน (จ้างแล็ปเอกชน)มค0032.001.3/-2020-05-05งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร262020-05-05 10:16:55
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาส ที่ ๒มค 0032.001.3/-2020-04-30งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร242020-04-30 02:59:03
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการมค0032.001.3/-2020-04-24งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร242020-04-24 09:45:20
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลังมค0032.001.3/-2020-04-14งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร192020-04-14 08:58:18
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการมค0032.001.3/-2020-04-07งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร222020-04-07 10:29:15
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร ๒ หลังมค0032.001.3/-2020-04-03งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร242020-04-03 10:14:38
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม 1 หลังมค0032.001.3/-2020-03-26งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร252020-03-27 06:20:08
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการมค 0032.001.3/-2020-03-17งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร282020-03-24 02:15:18
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563มค0032.001.3/-2020-03-16งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร272020-03-16 06:09:29
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำหรับผู้รับบริการนวดแพทย์แผนไทย)มค 0032.001.3/-2020-03-09งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร222020-03-20 04:13:19
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-03-09งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร162020-03-30 01:49:05
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรนับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-02-26งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร292020-02-28 09:28:45
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายวัสดุที่เหลือจากบ้านพักมค0032.001.3/-2020-02-24งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร232020-02-25 02:58:02
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสวมป้องกันการติดเชื้อ Personal protective equipment (PPE) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.32020-02-24งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร272020-02-27 06:58:41
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสแกนเอกสารแบบแปลน ขนาด A1 พิเศษมค0032.001.3/-2020-02-18งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร182020-02-24 07:55:06