แสดง 1 ถึง 20 จาก 91 ผลลัพธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู็ชนะการเสนอราคา อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.พยัคฯมค0032.001.3/-2019-09-06งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร52019-09-09 02:40:08
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ไตรมาสที่ 3มค0032.001.3/-2019-08-02งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร152019-08-02 03:37:42
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก จำนวน 3 แห่งมค0032.001.3/-2019-07-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร182019-07-08 04:05:49
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562มค0032.001.3/-2019-06-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร282019-06-21 03:06:57
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562มค0032.001.3/-2019-06-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร252019-06-21 03:07:42
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562มค0032.001.3/-2019-06-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร262019-06-21 03:08:14
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562มค0032.001.3/-2019-06-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร272019-06-21 03:08:46
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562มค0032.001.3/-2019-06-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร302019-06-21 03:09:20
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่2 ปี 2562มค0032.001.3/-2019-06-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร262019-06-21 03:10:05
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1มค0032.001.3/-2019-04-30งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร502019-05-16 08:35:44
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2มค0032.001.3/-2019-04-30งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร432019-05-16 08:36:47
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเจาะจง เดือน ม.ค.62มค0032.001.3/-2019-04-18งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร602019-04-18 04:31:05
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเจาะจง เดือน ก.พ.62มค0032.001.3/-2019-04-18งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร612019-04-18 04:33:44
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเจาะจง เดือน มี.ค.62มค0032.001.3/-2019-04-18งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร582019-04-18 04:40:05
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายวัสดุที่เหลือจากการรื้อถอน-2019-02-12งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร762019-02-20 09:06:28
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 369 ตารางเมตร จำนวน 3 หลังมค0032.001.32019-01-14งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1012019-01-14 07:55:29
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561มค0032.001/-2019-01-10งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร852019-02-13 01:58:57
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561มค0032.001.3/-2019-01-10งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร902019-02-13 01:59:57
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561มค0032.001.3/-2019-01-10งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร912019-02-13 02:01:00
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1มค0032.001.3/-2019-01-10งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร962019-02-13 02:02:31