แสดง 1 ถึง 20 จาก 97 ผลลัพธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาัสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) ฯ รพ.บรือ-2019-11-12งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร82019-11-12 08:26:02
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายภาพรังสีเอ็กซเรย์เคลื่อนที่และอ่านผล-2019-11-04งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร242019-11-05 08:42:33
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ ๔ -2019-10-29งานพัสดุนางสาวกชกร เหล่ามาลา182019-10-29 09:53:45
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562มค0032.001.3/-2019-09-19งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร72019-11-12 08:22:01
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู็ชนะการเสนอราคา อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.พยัคฯมค0032.001.3/-2019-09-06งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร272019-09-09 02:40:08
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562มค0032.001.3/-2019-08-14งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร62019-11-12 08:21:25
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ไตรมาสที่ 3มค0032.001.3/-2019-08-02งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร322019-08-02 03:37:42
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562-2019-07-11งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร72019-11-12 08:20:23
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรั้วตาข่ายถัก จำนวน 3 แห่งมค0032.001.3/-2019-07-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร382019-07-08 04:05:49
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562มค0032.001.3/-2019-06-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร472019-06-21 03:06:57
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562มค0032.001.3/-2019-06-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร432019-06-21 03:07:42
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562มค0032.001.3/-2019-06-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร412019-06-21 03:08:14
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562มค0032.001.3/-2019-06-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร432019-06-21 03:08:46
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562มค0032.001.3/-2019-06-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร442019-06-21 03:09:20
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่2 ปี 2562มค0032.001.3/-2019-06-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร392019-06-21 03:10:05
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 1มค0032.001.3/-2019-04-30งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร622019-05-16 08:35:44
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาสที่ 2มค0032.001.3/-2019-04-30งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร452019-05-16 08:36:47
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเจาะจง เดือน ม.ค.62มค0032.001.3/-2019-04-18งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร652019-04-18 04:31:05
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเจาะจง เดือน ก.พ.62มค0032.001.3/-2019-04-18งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร662019-04-18 04:33:44
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเจาะจง เดือน มี.ค.62มค0032.001.3/-2019-04-18งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร612019-04-18 04:40:05