แสดง 1 ถึง 20 จาก 55 ผลลัพธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ.61มค0032.001/-2018-02-13งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร152018-02-15 04:41:09
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ.61มค0032.001/-2018-02-12งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร172018-02-15 04:40:31
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ.61มค0032.001/-2018-02-07งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร82018-02-15 04:32:36
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ.61มค0032.001/-2018-02-06งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร72018-02-15 04:33:51
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ.61มค0032.001/-2018-02-05งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร52018-02-15 04:34:25
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ.61มค0032.001/-2018-02-01งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-02-15 04:34:54
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเแพาะเจาะจง 31 ม.ค.61มค0032.001/-2018-01-31งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร222018-02-05 02:40:14
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค.61มค0032.0012018-01-30งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร82018-02-05 02:39:18
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค.61มค0032.001-2018-01-23งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร372018-01-24 09:11:23
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ม.ค.61มค0032.001-2018-01-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร242018-01-24 09:10:34
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค.61มค0032.001-2018-01-19งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร202018-01-24 09:09:53
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค.61มค0032.001/-2018-01-18งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร112018-01-24 09:09:04
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค.61มค0032.001-2018-01-12งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร152018-01-24 09:08:27
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค.61มค0032.001/-2018-01-11งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร362018-01-15 09:00:35
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค.61มค0032.0012018-01-10งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร22018-01-24 09:07:28
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค.61มค0032.001/-2018-01-09งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร282018-01-15 08:49:53
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ม.ค.61มค0032.001/-2018-01-05งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร242018-01-15 08:51:20
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค.61มค0032.001/-2018-01-03งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร162018-01-15 08:35:49
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-29งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร222018-01-15 08:34:18
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 25 ธ.ค.60มค0032.001/-2017-12-25งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-01-15 08:33:07