แสดง 1 ถึง 20 จาก 191 ผลลัพธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.0012020-11-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563มค 0032.001.3/2020-11-18นายวรยศ คุ้มตะบุตร
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.0012020-11-02นายวรยศ คุ้มตะบุตร
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-10-20นายวรยศ คุ้มตะบุตร
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563มค 0032.001.3/-2020-10-16นายวรยศ คุ้มตะบุตร
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563มค 0032.001.3/-2020-10-16นายวรยศ คุ้มตะบุตร
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอ็กซเรย์ปอดวินิจฉัยวัณโรคสำหรับผู้ต้องขังและผู้สัมผัสวัณโรคในเรือนจำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-10-15นายวรยศ คุ้มตะบุตร
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการผู้ช่วยแพทย์แผนไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-09-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-09-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนสิงหาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-09-10นายวรยศ คุ้มตะบุตร
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563มค 0032.001.3/-2020-09-10นายวรยศ คุ้มตะบุตร
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-08-26นายวรยศ คุ้มตะบุตร
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศ ไม่ต่ำกว่า ๑๐ ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-08-26นายวรยศ คุ้มตะบุตร
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดบูทนิทรรศการมหาสารคามเมืองสมุนไพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-08-26นายวรยศ คุ้มตะบุตร
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563มค 0032.001.3/-2020-08-10นายวรยศ คุ้มตะบุตร
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-2020-08-03นางประคอง โสมาบุตร
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-2020-07-31นางประคอง โสมาบุตร
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส จัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-07-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-07-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-2020-07-22นางประคอง โสมาบุตร