แสดง 1 ถึง 20 จาก 306 ผลลัพธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำเดือน มิถุนายน 2565มค 0033.001.3/-2022-07-21นายวรยศ คุ้มตะบุตร
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0033.001.3/-2022-06-29นายวรยศ คุ้มตะบุตร
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำเดือน พฤษภาคม 2565มค 0033.001.3/-2022-06-03นายวรยศ คุ้มตะบุตร
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0033.001.3/-2022-06-01นายวรยศ คุ้มตะบุตร
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียงประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0033.001.3/-2022-05-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ฯ-2022-05-19นางประคอง โสมาบุตร
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปรจำเดือน เมษายน 2565มค 0033.001.3/-2022-05-17นายวรยศ คุ้มตะบุตร
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล-2022-05-09นางประคอง โสมาบุตร
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง-2022-05-09นางประคอง โสมาบุตร
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง-2022-05-09นางประคอง โสมาบุตร
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0033.001.3/-2022-04-28นายวรยศ คุ้มตะบุตร
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GPมค 0033.001.3/-2022-04-21นายวรยศ คุ้มตะบุตร
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0033.001.3/-2022-04-19นายวรยศ คุ้มตะบุตร
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0033.001.3/-2022-04-19นายวรยศ คุ้มตะบุตร
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า-2022-04-01นางประคอง โสมาบุตร
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ขนาดเล็ก-2022-04-01นางประคอง โสมาบุตร
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเครื่องช่วยหายใจเคลื่อนย้ายได้-2022-04-01นางประคอง โสมาบุตร
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเครื่องช่วยหายใจขนาดกลาง-2022-04-01นางประคอง โสมาบุตร
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย-2022-04-01นางประคอง โสมาบุตร
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0033.001.3/-2022-03-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร