แสดง 1 ถึง 20 จาก 132 ผลลัพธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563มค0032.001.3/-2020-02-13งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร82020-02-13 03:27:01
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารจัดทำสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติมค 0032.001.3/-2020-02-12งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม52020-02-14 09:27:43
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเข้าปกเย็บเล่มเอกสารประกอบการพิจารณาตัวชี้วัดมค 0032.001.3/-2020-02-07งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม52020-02-14 09:25:51
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-30งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร172020-01-31 03:43:23
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำบูทนิทรรศการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-30งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร122020-02-03 09:01:44
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-27งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม122020-01-31 07:56:29
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จัดเวทีพร้อมเครื่องเสียงมค 0032.001.3/-2020-01-27งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม142020-01-31 07:59:14
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-24งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร152020-01-27 08:07:51
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562มค0032.001.3/-2020-01-23งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร122020-01-31 09:32:28
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-20งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร172020-01-23 09:14:37
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมค 0032.001.3/2020-01-17งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม112020-01-27 04:38:55
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายเชียร์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมค 0032.001.3/-2020-01-17งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม102020-01-27 06:41:44
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรางวัลและเกียรติบัตรปริ้นสีมค 0032.001.3/-2020-01-17งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม92020-01-27 06:45:40
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเข้าเล่มสรุปการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE แบบสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-17งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม72020-01-27 06:50:06
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายรางวัลและเกียรติบัตรปริ้นสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2020-01-17งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม72020-01-27 06:53:02
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเจาะจง เดือน ม.ค.63 จำนวน 2 รายการมค0032.001.3/-2020-01-03งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร152020-01-14 05:08:40
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดจ้างซักรีดชุดสำหรับนวดและผ้าปูเตียงมค 0032.001.3/-2019-12-26งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร212020-01-03 03:30:51
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิธีเจาะจง เดือน ธ.ค.62 จำนวน 2 รายการมค0032.001.3/-2019-12-26งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร162020-01-14 05:07:58
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2019-12-20งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร182019-12-24 06:46:16
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่รางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจงมค 0032.001.3/-2019-12-17งานพัสดุนางสาววิไลวรรณ เทศพรม172020-01-03 08:58:18