แสดง 1 ถึง 20 จาก 77 ผลลัพธ์

เอกสารประกอบการประชุม QR-CODE

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1เอกสารทั่วไป(QR-CODE)รายชื่อประชาชนที่จะต้องฉีดวัคซีน-2022-07-08ระพีพร คำเจริญ
2เอกสารทั่วไป(QR-CODE)ข้อมูลพระราชบัญญัติการจัดการสิ่งปฏิกูล-2021-04-02นายประวัติ แปลงมาลย์
3เอกสารทั่วไป(QR-CODE)งบประมาณการสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล 7.1-2021-04-02วุฒิพันธุ์ จันคามิ
4เอกสารทั่วไป(QR-CODE)แบบแปลนโรงเรือนเก็บปุ๋ย-2021-04-02วุฒิพันธุ์ จันคามิ
5เอกสารทั่วไป(QR-CODE)แบบแปลนระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง-2021-04-02นายประวัติ แปลงมาลย์
6เอกสารทั่วไป(QR-CODE)BOQ ระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลแบบบ่อทรายกรอง-2021-04-02วุฒิพันธุ์ จันคามิ
7เอกสารทั่วไป(QR-CODE)BOQ แบบแปลนโรงเรือนเก็บปุ๋ย-2021-04-02นายประวัติ แปลงมาลย์
8เอกสารทั่วไป(QR-CODE)บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล V8-2021-04-02นางพุฒฉวี จันทรประทักษ์
9เอกสารทั่วไป(QR-CODE)บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลV 7.1-2021-04-02นายประวัติ แปลงมาลย์
10เอกสารทั่วไป(QR-CODE)สรุปผลการดำเนินงาน PA (Performance Agreement) ของจังหวัดมหาสารคาม ปี 2563 และข้อสั่งการดำเนินงาน ปี 2564 -2020-09-23นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
11เอกสารทั่วไป(QR-CODE)สรุปการประชุมของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 30 เมษายน 2563 ในการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามข้อสั่งการเชิงนโยบาย ศบค. ผ่านระบบ VCS ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ-2020-05-05นายบัญชา อุดมวิเศษ
12เอกสารทั่วไป(QR-CODE)ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference วันที่ 1 พ.ค. 63 เวลา 13.30-2020-05-01นายวิทวัส ละอองทอง
13เอกสารทั่วไป(QR-CODE)ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางไกล Video Conference วันที่ 1 พ.ค. 63 เวลา 13.30-2020-05-01นายวิทวัส ละอองทอง
14เอกสารทั่วไป(QR-CODE)ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่องมาตรการป้องกัน-2020-03-19วุฒิพันธุ์ จันคามิ
15เอกสารทั่วไป(QR-CODE)แบบฟอร์มส่งกู้เงินสหกรณ์ 2563-2020-03-11นายบัญชา อุดมวิเศษ
16เอกสารทั่วไป(QR-CODE)การบูรณาการแผนงานโครงการกองทุนท้องถิ่น อ-2020-01-24นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
17เอกสารทั่วไป(QR-CODE)คู่มือการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5 ไมครอน-2020-01-23นายประวัติ แปลงมาลย์
18เอกสารทั่วไป(QR-CODE)แนวทางการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค)-2020-01-09นายประวัติ แปลงมาลย์
19เอกสารทั่วไป(QR-CODE)แบบประเมิน รพ.สต .ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ G&C .63-2019-12-23นายประวัติ แปลงมาลย์
20เอกสารทั่วไป(QR-CODE)มาตรการสำคัญระยะเกิดเหตุ-2019-12-20วุฒิพันธุ์ จันคามิ