แสดง 61 ถึง 77 จาก 77 ผลลัพธ์

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
61ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างจ้างเหมาจัดทำวารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2017-02-20งานพัสดุนางมลิวรรณ อารัมภ์วิโรจน์832017-02-20 03:43:40
62ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2016-12-07กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายวรยศ คุ้มตะบุตร1082016-12-07 07:15:41
63ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง(16 ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.4ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร รพ.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2016-12-06งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร882016-12-06 07:43:53
64ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตรม. รพ.พยัคฯ ต.ปะหลาน อ.พยัคฯ จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เสนอแนะวิจารณ์23-28พ.ย.592016-11-23งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร822016-11-23 04:45:53
65ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พืันที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลบรบือ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 1 หลัง (โดยวิธีประกวดราคาดอิเล็คทรอนิกส์ E-Biding )2016-11-23งานพัสดุนางมลิวรรณ อารัมภ์วิโรจน์652016-11-23 07:53:40
66ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร รพ.บรบือ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เสนอแนะวิจารณ์15-18พ.ย.592016-11-15งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร562016-11-15 06:49:31
67ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร รพ.บรบือ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ผู้สนใจเสนอแนะวิจารณ์11-16 พ.ย.592016-11-11งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร462016-11-11 03:28:27
68ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย เดือนกันยายน 25592016-10-28งานพัสดุนางมลิวรรณ อารัมภ์วิโรจน์322016-10-28 06:46:12
69ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร รพ.สต.บ้านป่าโพธิ์ ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม2016-10-19งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร412016-10-19 08:37:00
70ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 3 เครื่อง2016-10-18งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร352016-10-18 09:27:11
71ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตรม. รพ.สต.บ้านหนองจิก ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม2016-10-13งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร272016-10-13 07:03:50
72ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตรม. รพ.สต.บ้านหนองอุ่ม ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2016-10-13งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร402016-10-13 07:06:13
73ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างแก้ไขเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พท.285 ตรม. อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2016-10-11งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร282016-10-11 09:30:54
74ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างแก้ไขเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอนาดูน เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พท.285 ตรม. อ.นาดูน จ.มหาสารคาม2016-10-11งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร702016-10-11 09:32:32
75ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตรม.สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2016-10-10งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร682016-10-10 09:31:28
76ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตรม.สสอ.นาดูน จ.มหาสารคาม2016-10-10งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร282016-10-10 09:37:59
77ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกั้นดินและรั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 169 เมตร2016-10-05งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร482016-10-05 08:27:27