แสดง 41 ถึง 60 จาก 77 ผลลัพธ์

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
41ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศรายชื่อผู้รับ ผู้ยื่น ผู้ผ่านการพิจารณา โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคามมค0032.001/-2017-12-20งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร2852018-02-06 06:39:54
42ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลวาปีปทุม ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 รายการ มค.0032.001/-2017-12-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร3602017-12-08 07:10:55
43ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศรายชื่อผู้รับ ผู้ยื่น ผู้ผ่านการพิจารณา โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลังมค0032.001/-2017-11-27งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร2122018-02-08 02:20:02
44ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศรายชื่อผู้รับ ผู้ยื่น ผู้ผ่านการพิจารณา โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕ Kw โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยมค0032.001/-2017-11-24งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1222018-02-06 06:27:46
45ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศรายชื่อผู้รับ ผู้ยื่น ผู้ผ่านการพิจารณา โครงการประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 11 รายการมค0032.001/-2017-11-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร332018-02-08 02:24:46
46ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศรายชื่อผู้รับ ผู้ยื่น ผู้ผ่านการพิจารณา โครงการอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง มค0032.001/-2017-11-16งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-02-08 02:26:52
47ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศรายชื่อผู้รับ ผู้ยื่น ผู้ผ่านการพิจารณา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 2 รายการมค0032.001/-2017-11-16งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร22018-02-08 02:38:38
48ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศรายชื่อผู้รับ ผู้ยื่น ผู้ผ่านการพิจารณา โครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 4 คันมค0032.001/-2017-11-14งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-02-08 02:18:17
49ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศรายชื่อผู้รับ ผู้ยื่น ผู้ผ่านการพิจารณา โครงการจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเชียงยืน ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 หลังมค0032.001/-2017-11-14งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร12018-02-08 02:22:58
50ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาเครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า 15 Kw โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 เครื่องมค0032.001/-2017-11-14งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1452017-11-14 09:18:05
51ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 592 ตารางเมตร โรงพยาบาลกุดรัง ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง มค0032.001/-2017-11-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1332017-11-08 09:33:59
52ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง มค0032.001/-2017-11-03งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1042017-11-03 10:27:29
53ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารและปรับปรุ่งสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการมค0032.001/-2017-11-03งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1212017-11-03 10:29:35
54ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาข่า ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จำนวน 11 รายการมค0032.001/-2017-11-02งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1222017-11-03 02:20:37
55ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้นฯ โรงพยาบาลกุดรัง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง (สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 7 พ.ย.60)มค0032.001/-2017-11-02งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร792017-11-03 02:25:13
56ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเชียงยืน ต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลังมค0032.001/-2017-11-02งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร972017-11-03 02:54:07
57ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 4 คันมค0032.001/-2017-11-02งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1082017-11-03 03:03:56
58ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศผลการสอบราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การบำบัด รักษาและฟื้นฟูฯเพื่อการเลิกบุหรี่และสุรามค0032.001/2017-09-15งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1112017-09-15 09:23:05
59ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศสอบราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เพื่อใช้ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การบำบัด รักษาและฟื้นฯเพื่อการเลิกบุรี่และสุรา88/25602017-08-22งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1762017-08-22 09:56:42
60ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (รพ.กุดรัง)2017-02-28งานพัสดุนายบัญชา อุดมวิเศษ772017-02-28 04:29:33