แสดง 1 ถึง 20 จาก 77 ผลลัพธ์

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-2020-05-08งานพัสดุนางสาวกชกร เหล่ามาลา1352020-05-12 09:09:53
2ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการมค0032.001.3/-2020-04-23งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1332020-04-23 09:58:33
3ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการมค0032.001.3/-2020-04-17งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร902020-04-17 09:29:17
4ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๘-๙ (๑ ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลังมค0032.001.3/-2020-04-16งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร602020-04-16 07:08:45
5ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 9-14 เมษายน 2563มค0032.001.3/-2020-04-09งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร742020-04-09 09:21:54
6ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการมค0032.001.3/-2020-04-09งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร732020-04-09 09:29:21
7ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างร่าง ประกาศจังหวัดมหาสารคาม ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-2020-04-08งานพัสดุนางมลิวรรณ อารัมภ์วิโรจน์782020-04-08 08:16:25
8ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวอราคาจ้างตรวจคัดกรองอุจจาระประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป จำนวน ๓๒,๕๘๐ คน (จ้างแล็ปเอกชน)มค0032.001.3/-2020-04-03งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร662020-04-03 10:11:33
9ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-3 เมษายน 2563มค0032.001.3/-2020-03-31งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร642020-03-31 09:50:47
10ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการมค0032.001.3/-2020-03-26งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร612020-03-27 07:11:16
11ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลังมค0032.001.3/-2020-03-19งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร482020-03-19 11:25:02
12ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร ๒ หลัง มค0032.001.3/-2020-03-13งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร322020-03-13 08:55:07
13ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง มค0032.001.3/-2020-03-11งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร312020-03-11 10:23:22
14ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2020-02-27งานพัสดุนางสาวกชกร เหล่ามาลา632020-02-27 07:07:55
15ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2019-10-29งานพัสดุนางสาวกชกร เหล่ามาลา1262019-10-30 09:25:39
16ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง มค0032.001.3/-2019-08-09งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1512019-08-09 08:47:38
17ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ตำบลปะหลาน อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 2-7 สิงหาคม 2562มค0032.001.3/-2019-08-02งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1322019-08-02 03:32:34
18ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รั้วตาข่ายถัก 3 แห่งมค0032.001.3/-2019-06-17งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร2472019-06-17 08:36:20
19ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร จำนวน 3 หลัง มค0032.001.3/-2019-05-07งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร2242019-05-07 03:07:12
20ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร จำนวน 3 หลังมค0032.001.3/-2019-04-01งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร2112019-04-01 08:13:40