แสดง 1 ถึง 20 จาก 83 ผลลัพธ์

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับต้นฯ พื้นที่ใช้สอย 100 ตรม. จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564มค0032.001.3/-2020-11-26นายวรยศ คุ้มตะบุตร
2ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ เครื่องดูดเสมหะและกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอลมค0032.001.3/-2020-11-26นายวรยศ คุ้มตะบุตร
3ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในฯและกล้องจุลทรรน์มค0032.001.3/-2020-11-26นายวรยศ คุ้มตะบุตร
4ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงานฯ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแบก ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1 หลังมค0032.001.3/-2020-11-12นายวรยศ คุ้มตะบุตร
5ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์มค0032.001.3/-2020-11-06นายวรยศ คุ้มตะบุตร
6ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2563. กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GPมค 0032.001.3/-2020-10-19นายวรยศ คุ้มตะบุตร
7ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-2020-05-08นางสาวกชกร เหล่ามาลา
8ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการมค0032.001.3/-2020-04-23นายวรยศ คุ้มตะบุตร
9ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการมค0032.001.3/-2020-04-17นายวรยศ คุ้มตะบุตร
10ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๘-๙ (๑ ยูนิต) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลังมค0032.001.3/-2020-04-16นายวรยศ คุ้มตะบุตร
11ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 9-14 เมษายน 2563มค0032.001.3/-2020-04-09นายวรยศ คุ้มตะบุตร
12ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการมค0032.001.3/-2020-04-09นายวรยศ คุ้มตะบุตร
13ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างร่าง ประกาศจังหวัดมหาสารคาม ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)-2020-04-08นางมลิวรรณ อารัมภ์วิโรจน์
14ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวอราคาจ้างตรวจคัดกรองอุจจาระประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อายุ ๑๕ ปี ขึ้นไป จำนวน ๓๒,๕๘๐ คน (จ้างแล็ปเอกชน)มค0032.001.3/-2020-04-03นายวรยศ คุ้มตะบุตร
15ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 12 รายการ ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม-3 เมษายน 2563มค0032.001.3/-2020-03-31นายวรยศ คุ้มตะบุตร
16ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการมค0032.001.3/-2020-03-26นายวรยศ คุ้มตะบุตร
17ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๘๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลังมค0032.001.3/-2020-03-19นายวรยศ คุ้มตะบุตร
18ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร ๒ หลัง มค0032.001.3/-2020-03-13นายวรยศ คุ้มตะบุตร
19ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร โรงพยาบาลนาดูน ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ๑ หลัง มค0032.001.3/-2020-03-11นายวรยศ คุ้มตะบุตร
20ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง-2020-02-27นางสาวกชกร เหล่ามาลา