แสดง 1 ถึง 20 จาก 106 ผลลัพธ์

ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานทพความสะอาดมค 0032.001.3/-2021-11-02นายวรยศ คุ้มตะบุตร
2ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ10/25652021-10-21นางประคอง โสมาบุตร
3ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรามค 0032.001.3/2021-10-14นายวรยศ คุ้มตะบุตร
4ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ8/25642021-10-14นางประคอง โสมาบุตร
5ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศรับสมัคร ตำแหน่งผู้บันทึกข้อมูลจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการให้บริการด้านการอนุญาตมค 0032.001.3/-2021-09-21นายวรยศ คุ้มตะบุตร
6ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกาศรับสมัครพนักงานขับรถยนต์มค0032.001.3/-2021-09-15นายวรยศ คุ้มตะบุตร
7ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1) ประจำเดือน สิงหาคม 2564มค 0032.001.3/-2021-09-01นายวรยศ คุ้มตะบุตร
8ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ (งบเงินกู้ 64)มค0032.001.3/-2021-06-04นายวรยศ คุ้มตะบุตร
9ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดรราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (รถพยาบาล) จำนวน 2 รายการมค0032.001.3/-2021-05-18นายวรยศ คุ้มตะบุตร
10ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2564มค0032.001.3/-2021-05-11นายวรยศ คุ้มตะบุตร
11ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้นฯ จำนวน 1 หลัง รพ.โกสุมพิสัย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคามมค0032.001.3/-2021-02-25นายวรยศ คุ้มตะบุตร
12ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 369 ตร.ม. จำนวน 3 หลังมค0032.001.3/-2021-02-25นายวรยศ คุ้มตะบุตร
13ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 24 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564มค0032.001.3/-2021-02-25นายวรยศ คุ้มตะบุตร
14ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564มค0032.001.3/-2021-02-19นายวรยศ คุ้มตะบุตร
15ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุ่งระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 1 รายการมค0032.001.3/-2021-02-18นายวรยศ คุ้มตะบุตร
16ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพอเนกประสงค์ฯ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกีรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี กระบาก ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชมจำนวน 1 หลัง มค0032.001.3/-2021-02-18นายวรยศ คุ้มตะบุตร
17ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล.3 ชั้นฯ จำนวน 1 หลัง รพ.โกสุมพิสัย ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2564มค0032.001.3/-2021-02-09นายวรยศ คุ้มตะบุตร
18ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุ่งบ่อบำบัดน้ำเสีย รพ.นาดูน ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2564มค0032.001.3/-2021-02-09นายวรยศ คุ้มตะบุตร
19ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 18 รายการ ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2564มค0032.001.3/-2021-02-05นายวรยศ คุ้มตะบุตร
20ประกวดราคา/จัดซื้อ/จัดจ้างร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 24 รายการ ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 5-10 กุมภาพันธ์ 2564มค0032.001.3/-2021-02-05นายวรยศ คุ้มตะบุตร