ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

หน่วยบริการ สสอ./รพท./รพช./รพ.สต.

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1สสอ./รพ./รพ.สต. ฝากประกาศประกาศเรื่องซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)-2017-08-04หน่วบบริการนายบัญชา อุดมวิเศษ6062017-08-04 03:14:59
2สสอ./รพ./รพ.สต. ฝากประกาศรพ.ชื่นชม ประกาสราคากลางในการจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ระบบฮีทเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง2017-06-08หน่วบบริการนายบัญชา อุดมวิเศษ132017-06-08 08:01:16
3สสอ./รพ./รพ.สต. ฝากประกาศเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดในเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด (รพ.ชื่นชม)2017-05-19หน่วบบริการหน่วยบริการ242017-05-19 12:18:08
4สสอ./รพ./รพ.สต. ฝากประกาศเครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อมแบบประมวณผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs (รพ.ชื่นชม)2017-05-19หน่วบบริการหน่วยบริการ212017-05-19 12:20:07
5สสอ./รพ./รพ.สต. ฝากประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)2017-01-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายบัญชา อุดมวิเศษ1162017-01-27 02:33:11
6สสอ./รพ./รพ.สต. ฝากประกาศประกาศสอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.กันทรวิชัย2017-01-20งานพัสดุนายบัญชา อุดมวิเศษ822017-01-20 07:43:45