แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

หน่วยบริการ สสอ./รพท./รพช./รพ.สต.

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1สสอ./รพ./รพ.สต. ฝากประกาศประกาศเรื่องซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)-2017-08-04นายบัญชา อุดมวิเศษ
2สสอ./รพ./รพ.สต. ฝากประกาศรพ.ชื่นชม ประกาสราคากลางในการจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ ระบบฮีทเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง2017-06-08นายบัญชา อุดมวิเศษ
3สสอ./รพ./รพ.สต. ฝากประกาศเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดในเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด (รพ.ชื่นชม)2017-05-19หน่วยบริการ
4สสอ./รพ./รพ.สต. ฝากประกาศเครื่องตรวจคลื่นหัวใจพร้อมแบบประมวณผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs (รพ.ชื่นชม)2017-05-19หน่วยบริการ
5สสอ./รพ./รพ.สต. ฝากประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)2017-01-27นายบัญชา อุดมวิเศษ
6สสอ./รพ./รพ.สต. ฝากประกาศประกาศสอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.กันทรวิชัย2017-01-20นายบัญชา อุดมวิเศษ