แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการรายงานผลการดำเนินงาน PCC-2019-04-01นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์
2กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการเอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง และการดำเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี โดยการตรวจอัลตร้าซาวด์ ประจำปีงบประมาณ 2562-2019-04-01นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์
3กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการแบบฟอร์มบันทึกคะแนน รพ.สต.ติดดาว ปี 2562-2019-03-05นางมาฆนุช ภูมิสายดร
4กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการแผน PCC 10 ปี-2018-03-28นางสุภาพร กุณาศล
5กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการคู่มือการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่-2018-02-20นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์
6กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการคู่มือการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่-2018-01-04นางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์
7กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการคู่มือ รพ.สต.ติดดาว ปี256112018-01-04นางมาฆนุช ภูมิสายดร
8กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการเอกสารประกอบการดำเนินงานพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี2561-2017-11-29นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
9กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสรุปโครงการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม 2559 (กุดรัง)มค023.310/04/4292016-03-11นายบัญชา อุดมวิเศษ