แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการรายงานผลการดำเนินงาน PCC-2019-04-01กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์2812019-04-01 02:44:35
2กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการเอกสารประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ไส้ตรง และการดำเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี โดยการตรวจอัลตร้าซาวด์ ประจำปีงบประมาณ 2562-2019-04-01กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์2152019-04-01 09:31:30
3กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการแบบฟอร์มบันทึกคะแนน รพ.สต.ติดดาว ปี 2562-2019-03-05กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนางมาฆนุช ภูมิสายดร2852019-03-05 01:53:14
4กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการแผน PCC 10 ปี-2018-03-28กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนางสุภาพร กุณาศล4962018-03-28 01:17:04
5กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการคู่มือการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่-2018-02-20กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์4812018-02-20 07:35:14
6กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการคู่มือการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่-2018-01-04กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์4962018-01-04 04:05:05
7กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการคู่มือ รพ.สต.ติดดาว ปี256112018-01-04กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนางมาฆนุช ภูมิสายดร8012018-01-04 08:24:54
8กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการเอกสารประกอบการดำเนินงานพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี2561-2017-11-29กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนางสาวโศภิตา บุญวิทย์5792017-11-29 07:52:31
9กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสรุปโครงการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม 2559 (กุดรัง)มค023.310/04/4292016-03-11กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายบัญชา อุดมวิเศษ4422017-07-07 07:14:33