แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการแผน PCC 10 ปี-2018-03-28กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนางสุภาพร กุณาศล2452018-03-28 01:17:04
2กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการคู่มือการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่-2018-02-20กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์2342018-02-20 07:35:14
3กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการคู่มือการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่-2018-01-04กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนางพชรวรรณ คูสกุลรัตน์2842018-01-04 04:05:05
4กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการคู่มือ รพ.สต.ติดดาว ปี256112018-01-04กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนางมาฆนุช ภูมิสายดร5212018-01-04 08:24:54
5กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการเอกสารประกอบการดำเนินงานพัฒนา รพ.สต.ติดดาว ปี2561-2017-11-29กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนางสาวโศภิตา บุญวิทย์3352017-11-29 07:52:31
6กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสรุปโครงการดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรม 2559 (กุดรัง)มค023.310/04/4292016-03-11กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายบัญชา อุดมวิเศษ2362017-07-07 07:14:33