แสดง 161 ถึง 180 จาก 518 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
161อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสันพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคเปลือกตา ปี 2564สธ0307/ว12021-01-07นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
162อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้น DT CMสธ0319/5062021-01-06พิสมัย ศรีทำนา
163อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการรับสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอบรมระยะสั้นการจัดการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมฯ (DT CM)สธ0319/4802020-12-28พิสมัย ศรีทำนา
164อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการครั้งที่ 3/2563 ของสมาคมผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง(ประเทศไทย)สพยส.04/ว1352020-10-12นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
165อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 1สธ 1103.01/22722020-10-12นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
166อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2563ชพบจ2563/012020-10-09นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
167อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมมค๐๐๓๒.๐๐๘/ว๑๒๒๖2020-04-20นางเพชรรัตน์ บุตะกะ
168อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขฯ ปี ๒๕๖๓มค ๐๐๓๒.๐๐๘/ว.๒๕๒๖2020-02-13นางเพชรรัตน์ บุตะกะ
169อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมความท้าทายสำหรับพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในยุค 2020สธ0232.05/ว33602019-12-27นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
170อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่อง IC Rama Re-union 2020:infaction prevention and Control on the Move สำหรับพยาบาลควบคุมการติดเชืออว78.067/13872019-12-23นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
171อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารทางการพยาบาล: ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 16อว64.2.75/41422019-12-23นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
172อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 91/ราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศไทย รววท.ลธ 32/25622019-12-23นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
173อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูง ระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2563สภ.พ.01/ว.0712019-11-19นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
174อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการการส่งต่อผู้ป่วยหลอดเลือดอว660301.6.3.19/20502019-11-19นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
175อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ "บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางแพทย์"สธ0204/ว 219462019-10-10นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
176อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17สรพท005/25622019-10-10นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
177อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 48สธ0207.04/ว20452019-10-10นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
178อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562 สธ0239.01/ว15252019-10-10นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
179อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562lT 0232.05/; 22552019-08-20นางสาวโศภิตา บุญวิทย์
180อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขสธ 0328/23022019-08-14นางสาวโศภิตา บุญวิทย์