แสดง 141 ถึง 160 จาก 654 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
141อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการ 22 -cp-14 Digital Workplaceสธ 0203.05/4502022-01-12นางสุธิดา คณะมะ
142อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอให้เสนอชื่อแพทย์ดีเด่นแพทยสภา ประจำปี 2565พส 010/ว 133702022-01-10นางสุธิดา คณะมะ
143อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง"Update Practice in NICU 2022" (ออนไลน์)สธ 1103.01/ว.24942022-01-10นางสุธิดา คณะมะ
144อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสธ 1104.01/ว20172022-01-10นางสุธิดา คณะมะ
145อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลสธ 1103.28/ว13602022-01-05นางสุธิดา คณะมะ
146อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรม นบส.ศธ.สธ 0246/ว291312022-01-05นางสุธิดา คณะมะ
147อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร Mini Exeitiveสธ 0246/ว291322022-01-05นางสุธิดา คณะมะ
148อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนากำลังคนคุณภาพทางการพยาบาล"สธ 0204/ว10232022-01-05นางสุธิดา คณะมะ
149อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจเมืองโลกมค0017.5/ว 232382021-12-29นางสุธิดา คณะมะ
150อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมเสวนามค 0017.5/ว 232392021-12-29นางสุธิดา คณะมะ
151อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรประชุมวิชาการอว 78.06/ว121462021-12-21นางสุธิดา คณะมะ
152อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว 8393(7.18.1)/8872021-12-17นางสุธิดา คณะมะ
153อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตมค 0017.5/ว 226012021-12-17นางสุธิดา คณะมะ
154อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประกาศรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอกสธ 1102/ว112082021-12-17นางสุธิดา คณะมะ
155อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตสธ 0232.05/ว41392021-12-17นางสุธิดา คณะมะ
156อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมระยะสั้น การวิจัยผลลัพธ์และประเมินนโยบายอว.7333/ว 03192021-12-16นางสุธิดา คณะมะ
157อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญฝึกหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสธ 0246/ว272002021-12-13นางสุธิดา คณะมะ
158อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับพยาบาลวิชาชีพสธ 0246/ว271972021-12-13นางสุธิดา คณะมะ
159อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อฝึกอบรมหลักสูตรนวัฒกรรมการบริหารในโลกยุคใหม่สำหรับนักบริหารระดับสูงสธ 0246/ว272042021-12-13นางสุธิดา คณะมะ
160อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขออนุมัติบุคลากรร่วมการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว 64.11/009222021-12-03นางสุธิดา คณะมะ