แสดง 121 ถึง 140 จาก 518 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
121อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะพิษด้วยยาต้านพิษและเซรุ่มต้านพิษงูสธ 0232.05/ว11582021-04-20นางสุธิดา คณะมะ
122อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการฝึกอบรมเพื่อสร้างวิทยากรรวกท.086/25642021-04-20นางสุธิดา คณะมะ
123อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ CNF 13th Cardiac Network Forum 2021 : Save your heart smart with new normalสธ .0232.05/ว11092021-04-16นางสุธิดา คณะมะ
124อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอว 660206.1/ว.32832021-04-08นางสุธิดา คณะมะ
125อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการอว 6104.1/ว212021-04-08นางสุธิดา คณะมะ
126อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีอว 8706.1/7842021-04-08นางสุธิดา คณะมะ
127อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นอว 78.03/ว.014472021-04-08นางสุธิดา คณะมะ
128อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเรียนเชิญส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการอว 6104.1/ว212021-04-08นางสุธิดา คณะมะ
129อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้รหัสทางการแพทย์สธ 1104.08/ว2302021-04-08นางสุธิดา คณะมะ
130อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมออนไลน์เรื่อง การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะพิษด้วยยาต้านพิษและเซรุ่มต้านงูพิษศพว.33/25642021-04-08นางสุธิดา คณะมะ
131อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯอว 64.38/01292021-04-05นางสุธิดา คณะมะ
132อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Logistics Strategy in a digital Worldสธ 0246/ว66912021-04-05นางสุธิดา คณะมะ
133อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมวิชาการอว 78.06/ว.28772021-04-05นางสุธิดา คณะมะ
134อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อแจ้งประชาสัมพันธ์สารสารสาธารณสุขมูลฐาน ภาคอีสานสธ 0232.05/ว9272021-04-05นางสุธิดา คณะมะ
135อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรพยาบาลในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลาสพท.0501/25642021-04-05นางสุธิดา คณะมะ
136อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญข้าราชการในสังกัดร่วมการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวปี 25ร.ว.พ.ค.ท. ว.482/25642021-04-05นางสุธิดา คณะมะ
137อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประกาศผลการคัดเลือกรับสมัครแพทย์เข้าร่วมโครงการปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯสธ 0232.05/ว7262021-03-26นางสุธิดา คณะมะ
138อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 1 สธ 1103.10/ว.4792021-03-24นางสุธิดา คณะมะ
139อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม วิเคราะห์เจอะลึกข้อมูลการชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ 99m.01.01/022021-03-24นางสุธิดา คณะมะ
140อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดูแลขภาพช่องปากผู้สูงอายุสธ 0208.05/ว2182021-03-24นางสุธิดา คณะมะ