แสดง 61 ถึง 80 จาก 340 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
61อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International on Breastfeeding Sick babiesศนท.570/25612018-09-28งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์452018-10-17 06:41:04
62อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวันดูแลแบบประคับประคองสากลสธ 0232.03/24302018-09-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์592018-10-04 10:19:48
63อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ อย่างไรสธ 0207.02/ว34272018-09-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์492018-10-05 08:05:44
64อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์สธ 0201.302/ว.6112018-09-26งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์542018-10-04 10:11:59
65อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์จัดฝึกอบรมหลักสูตรการปรับทัศนคติและวิธีคิดในการทำงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือภายในสธ 0201.02/ว.6122018-09-26งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์492018-10-04 10:13:11
66อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญแพทย์-พยาบาลและนักวิชาการเข้ารับการอบรมและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรม การใช้เครื่องดูดมดลูกแทนการขูดมดลูก สอส.61/ว.112018-09-21งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์552018-10-04 10:18:15
67อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการพื้นฐานศัลยศาสตร์ตกแต่ง ครั้งที่ 15 Ramathibodi Plastic Annual Symptom 2018ศธ 0517.06/ว.117442018-09-21งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์612018-10-05 08:09:49
68อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่มประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference on Prevention and Management of Chronic Condition: Innovation in Nursing Practice and Researchศธ 0517.067/11112018-09-20งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-10-17 06:59:50
69อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่มอบรม Standard Course in Clinical Trial and GCP Training 2018ศธ 0512.13/วจ 411/25612018-09-18งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์462018-10-05 08:04:13
70อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)ร่นที่ 20/2562สธ 0213.0916/ว.10272018-09-18งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์522018-10-05 08:11:19
71อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์(NIDA)สธ 0201.02/ว5842018-09-17งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์542018-09-26 01:54:51
72อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯเพื่อรีบสมัครเข้าศึกษาต่อ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมฉก.0108/05872018-09-17งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-10-22 02:56:01
73อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญร่วมโครงการพํฒนาและบริการวิชาการทางกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561ศวม.1317/25612018-09-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์422018-10-04 10:15:00
74อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม รุ่นที่ 6 สธ 0318/106442018-09-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์172018-10-04 10:16:37
75อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้ารมอบรม Current Practice in Respiratory Care 2013 Adult to Children 2018ศธ 0517.06/ว.113282018-09-13งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-10-05 08:01:23
76อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย We care IV careศธ 0521.1.0615(14)/61-005252018-09-13งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-10-05 08:02:41
77อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 39สผท.260/25612018-09-13งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-10-05 08:06:43
78อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสสมโภชคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 20 ปีศธ 0530.11/ว.17252018-09-11งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์552018-09-18 09:38:14
79อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญประชุมวิชาการ Easy Asthma and COPD Clinic :Simple way to make Asthma&COPD outcome betterศธ 0514.7.3.13.13.3/373/612018-09-11งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์632018-09-18 09:51:08
80อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสารสัมพันธ์ แก้วกัลยาสิกชาลัย ฉบับที่ 4 ปีที่ 12สธ 0213/ว247322018-09-11งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-10-05 08:07:57