แสดง 261 ถึง 280 จาก 344 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
261อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ / ม.วลัยลักษณ์ศธ 574300/13642017-03-07งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์652017-03-07 07:58:57
262อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมแกนนำพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสำหรับพยาบาลสธ 0318/38832017-03-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์462017-03-06 02:29:36
263อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์อบรมระยะสั้น เรื่องบทบาทพยาบาลเวชปฏฺบัติ /ม.มหิดลศธ 0517.142/1392017-03-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์662017-03-06 02:35:03
264อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมการสร้างเสริมทักษะสธ 0318/38992017-03-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์402017-03-06 02:41:29
265อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ ม.มหาสารคามศธ 0530.20/ว 5392017-03-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์732017-04-03 07:31:48
266อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก / ของสถบันเด็กแห่งชาติมหาราชินีสธ 0318/37232017-03-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์402017-03-02 06:50:43
267อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง ทักษะการคิดเพื่อชีวิตสำเร็จสำหรับเด็กในศตวรรษ ที่21/สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สธ 0318/37232017-03-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์222017-03-02 06:53:26
268อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรม แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงบาลสวสท.003/25602017-03-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์172017-03-02 07:16:15
269อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี /ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย รวรท 018-25602017-03-02กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนางสาวโศภิตา บุญวิทย์172017-03-02 07:17:58
270อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชะลอไตเสื่อมด้วยดุลยภาพบำบัดศธ 0590/2007112017-03-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์172017-03-02 07:20:06
271อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น นานาชาติ รุ่นที่ 16สธ 0203.091/3652017-03-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12017-04-03 07:37:31
272อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่8 / รพ.มะเร็งชลบุรี สธ 0312.1/01642017-02-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์222017-02-27 06:51:23
273อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประะชาสัมพันธ์การอบรมของสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ศธ 0516.34/ว 14442017-02-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์172017-02-27 06:59:51
274อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนักกำหนดอาหารแห้งประเทศไทยประจำปี 2560 สนอ.010/25602017-02-27ไม่มีนางสาวโศภิตา บุญวิทย์132017-02-27 07:02:11
275อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ของสำนักบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นศธ 0514.20/912017-02-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์112017-02-27 07:03:26
276อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ของ วพบ.พะเยา สธ 0243.05/ว 2942017-02-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์102017-02-27 08:23:39
277อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ของ ม.สงขลานครินทร์ศธ 0521.13/ว 1462017-02-23งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์82017-02-23 02:25:26
278อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง ก้าวทันยุคการดูแลปฐมภูมิสำหรับพยาบาลเวชปกิบัติ / ของคณะแพทย์ ม.มหิดลศธ 0517.067/01262017-02-23งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์112017-02-23 02:28:53
279อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร และผู้ที่สนใจ เข้าอบรม สธ 0312/2772017-02-23งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์62017-02-23 02:31:28
280อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรือง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าสำหรับพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต / ม.มหิดล ศธ 0517.067/0462017-02-23งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์92017-02-23 02:35:22