แสดง 241 ถึง 260 จาก 344 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
241อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 6 หลักสูตร / สถาบันเสริมศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ศธ 0516.34/ว 6762017-07-21งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1582017-07-21 07:41:11
242อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การลดขยะต้นทาง ปลายทางขยะสร้างรายได้ชุมชน สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามศธ0540.07/ว.30892017-07-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1102017-07-14 08:01:53
243อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคไต / ม.ขอนแก่นศธ 0514.7.2.19/ว 25722017-07-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์672017-07-14 08:06:43
244อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ/สถาบันโรคผิวหนังสธ 0315/ว.142017-07-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์762017-07-14 08:13:03
245อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง / ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์สธ 0823/ว 8342017-07-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์822017-07-14 08:14:33
246อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 7ศธ 0514.7.3.19/0112017-07-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์612017-07-14 08:32:41
247อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมฟื้นฟูวิชาการ พยาบาลเวชปฏิบัติ / วพบ.นครราชสีมาสธ 0203.093/ว 8922017-06-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์822017-06-27 08:36:01
248อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่น และมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยส.พ.ส.ท 65/25602017-06-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์622017-06-27 08:38:25
249อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การพยาบาลผ่าตัดจักษุ / รพ.เมตตาประชารักษ์สธ 0304/ว 362017-06-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์682017-06-27 08:39:39
250อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญี /ราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศไทย รววท.ลธ 21/25602017-06-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์822017-06-27 08:40:49
251อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ของศัลยแพทย์ สธ 0228.04/128882017-06-07งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์712017-06-07 07:10:03
252อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 สธ 0230/ว 5752017-06-07งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์592017-06-07 07:11:59
253อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ /ภาควิชากุมารศาสตร์ ม.ขอนแก่นศธ 0514.7.2.2/11282017-06-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์622017-06-06 08:45:53
254อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุม National Palliative and Hospice Care Conference /กรมการแพทย์สธ 0324/12372017-06-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์782017-06-06 08:50:49
255อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในโรงพยาบาล/คณะแพทย์ ม.ขอนแก่นศธ 0514.7.2.13/ว 8342017-06-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์692017-06-06 08:52:54
256อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้ละครบำบัดในบริการด้านสุขภาพ/คณะพยาบาลฯ มมส.ศธ 0503.11/9252017-05-29งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์622017-05-29 06:45:01
257อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนา จพ.ทันตสาธารณสุข วสส.ยะลาสธ 02030.083/ว 2732017-04-03งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์882017-04-03 08:04:39
258อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิสัญญีส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560พล0032.116/19532017-04-03งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1002017-04-03 08:08:31
259อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2560สธ 0203/62162017-03-21งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์2222017-03-21 06:42:46
260อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิสัญญีส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 พล0032.116/ว19532017-03-08งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์972017-04-03 07:36:30