ทั้งหมด 344 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ "บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางแพทย์"สธ0204/ว 219462019-10-10งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์42019-10-10 04:42:24
2อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17สรพท005/25622019-10-10งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์42019-10-10 04:43:22
3อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 48สธ0207.04/ว20452019-10-10งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์52019-10-10 04:44:21
4อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562 สธ0239.01/ว15252019-10-10งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์42019-10-10 04:45:30
5อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562lT 0232.05/; 22552019-08-20งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์282019-08-26 07:48:34
6อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขสธ 0328/23022019-08-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์202019-08-26 07:50:21
7อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรม จริยธรรมและกฏหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน / สภาการสาธารณสุขสธช.01/ว 2582019-06-18งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์312019-07-01 07:52:10
8อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ khon kaen internationtional conference in palliative careมข 0301.6.3.19.1/ว 2732019-05-30งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์372019-07-08 02:56:28
9อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์" สุขภาพเด็กแห่งชาติ"สธ 0318/51542019-04-29งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์742019-04-29 07:38:09
10อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมโครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ สุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 20 /สธ 0318/51532019-04-29งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์662019-04-29 07:40:18
11อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม โครงการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการและบริการผู้ป่วยโรคผิวหนังสธ0232.03/ว10942019-04-29งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์722019-04-29 07:41:42
12อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562/ม.ศิลปากรสธ 6803.13/ว1582019-04-29งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์692019-04-29 07:42:48
13อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2562/วพบ.กทม.สธ0213.091/ว5892019-04-29งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์702019-04-29 07:43:39
14อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การสรรหาแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัล / แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยพสท.227/25622019-04-29งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์702019-04-29 07:44:41
15อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการการคลอดมาตรฐาน / รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์สธ0305/ว 31062019-04-23งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์622019-04-23 03:47:10
16อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการฟื้นฟูการพยาบาลเววชปฏิบัติทั่วไป /วพบ.นครราชศรีมาสธ0213.093/ว4572019-04-23งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์602019-04-23 03:48:47
17อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ / สมาคมศฺษย์เก่าพยาบลกระทรวงสาธารณสุขส.พ.ส.2562/ว22019-04-23งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์542019-04-23 03:49:47
18อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและมอบรางวัลพยาบาลดีเด่น เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลสากล/สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสพท.1213/25622019-04-23งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์562019-04-23 03:51:05
19อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่องจริยธรรมวิชาชีพกับการถูกร้องเรียน /สภาการพยาบาลสภ.พ.01/ว.0182019-04-22งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์392019-04-18 06:45:16
20อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลประสานผู้ป่วยโรคมะเร็งเบื้องต้น/รพ.มะเร้งอุดรธานีสธ0232.05/ว8912019-04-03งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์382019-04-18 03:27:13
21อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ / รพ.มคมค0032.201/15602019-03-19งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์422019-04-18 03:09:12
22อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมการตรวจทางรัวสีวินิจฉัย(หลักสูตร 1 เดือน) / กรมการแพทย์สธ 0312/6892019-03-15งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์492019-03-15 03:38:58
23อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสัญจร / สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯส.ท.พ.ท./07/25622019-03-15งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์562019-03-15 03:40:02
24อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรของสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน สผบ.007/25622019-03-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์572019-03-14 03:46:14
25อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี2562ของชมรมพยาบาลแผล ออาโตมี และควบคุมการขับถ่ายชผอค.002/25622019-03-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์512019-03-14 03:48:27
26อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วย-แผนปัจจุบัน/หลักสูตร การใช้ยาตำรับเข้ากัญชารักษาผู้ป่วย-แผนไทยสพอท.111/2972019-03-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์512019-03-14 03:49:53
27อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลบริจาคอัวยวะและการปลูกถ่าย/วพบ.นพรัตน์วชิระสธ0213.0932/ว2872019-03-08งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์242019-04-18 03:42:37
28อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมฟื้นฟู พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน สู่การพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิทันยุค/รพ.รามาธิบดีศธ0517.067/1832019-03-04งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์532019-03-04 03:59:45
29อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่อง พลิกวิฤกตการพยาบาล:ประเด็นกฎหมายและทางออกวิชาชีพ/รพ.รามาธิบดีศธ0517.067/1842019-03-04งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์492019-03-04 04:01:06
30อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเรื่อง การบำบัดโดยการปรับเปบี่ยนความคิดและพฤติกรรมในการดูแลผู้ป่วยเด็กและครอบครัว/สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสธ0318/42732019-03-04งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์532019-03-04 04:06:48
31อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคื่อนนวัตกรรมและR2Rเพื่อพัฒนาการดูแลสุขภาพเด็ก(รุ่นที่2)/สถาบันเด็กแห่งชาติมหาราชินีสธ0318/38452019-03-04งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์592019-03-04 04:08:22
32อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจรครั้งที่1/2562/สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสพฉ062/25622019-03-04งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์512019-03-04 04:29:26
33อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการคัดกรองโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรงฯ/สถาบันเด็กมหาราชินีสธ0318/23852019-03-04งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์382019-03-04 04:30:51
34อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่อง เวชศาสตร์การจราจรสธ0405.11/ว14992019-03-04งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์452019-03-04 04:33:21
35อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ /สมาคมศิษย์เก่า วสส.ชลบุรีสศ.วสส.4/25622019-03-03งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12019-04-18 03:19:38
36อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาที่คณะดำเนินการเอง (ม.มหาสารคาม)ศธ0530.11/ว1822019-02-08งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์442019-02-08 04:11:07
37อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี ดีเด่น ประจำปี 2562ว.002/25622019-01-17งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์572019-01-17 08:58:39
38อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีวิตขั้นสูง สำหรับแพทย์และพยาบาลศธ0514.7.3.15/ว19022019-01-09งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์662019-01-09 07:51:51
39อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ฯศธ6803.13/ว1382019-01-09งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์552019-01-09 07:54:26
40อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง Update in Ernergency Managementศธ0213.091/ว28402019-01-09งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์412019-01-09 07:56:06
41อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 3อด 0032.1/ว 99092018-12-19งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์642018-12-19 08:09:20
42อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ HRCTรจภ002/5512018-12-19งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์602018-12-19 08:18:29
43อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกาชาดไทย0840/25612018-12-19งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์722018-12-19 08:19:38
44อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพนักฟิสิกส์การแพทย์เฉพาะด้านรักสีรักษาสธ0312/31452018-12-19งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์732018-12-19 08:21:35
45อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น ของกรมสุขภาพจิต สธ0822.3/ว 17862018-11-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์642018-11-27 07:32:50
46อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Ophthlmic Technicians รุ่นที่ 12 / รพ.เมตตาประชารักษ์สธ0304/ว652018-11-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์512018-11-27 07:34:45
47อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงาน "เกษียณสร้างสุข" / ม.เชียงใหม่ศธ6593(7.18.1)/11362018-11-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์642018-11-27 07:36:49
48อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ของสำนักบริการวิชาการ ม.เชียงใหม่ศธ 6594(3)/ว18162018-11-20งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์532018-11-20 08:02:48
49อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การดูแลรักษาโรคภูมิแพ้ฯ /คณะแพทย์ ม.ขอนแก่นศธ0514.7.2.2/ว 5322018-11-20งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์602018-11-20 08:03:58
50อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค / ม.เชียงใหม่สธ 0207.05/ว 36392018-11-20งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์482018-11-20 08:05:22
51อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง/ม.เชียงใหม่ศธ 6593(7.12.1)/10802018-11-20งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์442018-11-20 08:07:23
52อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 /สนง.ก.พ.ร.มค 0017.5/ว 54222018-11-13งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์482018-11-13 01:40:30
53อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการ นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพกายอุปกรณ์ / ชมรมช่างกายอุปกรณ์สธ 0207.05/ว 36122018-11-13งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์402018-11-13 01:42:55
54อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายพยาบาลผู้ให้สารน้ำแห่งประเทศไทย คพสท 62/25612018-11-13งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์472018-11-13 01:44:18
55อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านการจัดการความปวดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ศธ 0514.7.2.12/16182018-11-07งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์472018-11-07 02:45:59
56อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร "หลักสูตรข้าราชการที่ดี" /วพบ.แพร่สธ 0213.0918/9502018-11-07งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์352018-11-07 02:47:35
57อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการรับรองหลักสูตรสธ 0727.03/7262018-11-07งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์472018-11-07 02:48:32
58อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSOสธ 0201.02/ว6732018-10-17งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์452018-10-22 08:47:40
59อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน(Work Manual) ม.สวนดุสิตสธ 0201.02/ว6502018-10-09งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์432018-10-17 06:46:30
60อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU)ศธ 0517.06/ว.123532018-10-05งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์592018-10-17 06:56:46
61อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสุตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต(ผู้ใหญ่) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นศธ 0514.6.1.2.2/ว35822018-10-05งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์602018-10-22 03:27:00
62อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พย.1400/2052018-10-05งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์412018-10-22 08:48:41
63อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561ชพบจ 2561/632018-10-04งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์722018-10-22 02:54:24
64อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Palliative Care Day 2018 ศธ 0517.06/ว.122112018-10-03งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์442018-10-17 06:54:58
65อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International on Breastfeeding Sick babiesศนท.570/25612018-09-28งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์452018-10-17 06:41:04
66อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวันดูแลแบบประคับประคองสากลสธ 0232.03/24302018-09-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์602018-10-04 10:19:48
67อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ อย่างไรสธ 0207.02/ว34272018-09-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์492018-10-05 08:05:44
68อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์สธ 0201.302/ว.6112018-09-26งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์552018-10-04 10:11:59
69อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์จัดฝึกอบรมหลักสูตรการปรับทัศนคติและวิธีคิดในการทำงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือภายในสธ 0201.02/ว.6122018-09-26งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์492018-10-04 10:13:11
70อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญแพทย์-พยาบาลและนักวิชาการเข้ารับการอบรมและขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรม การใช้เครื่องดูดมดลูกแทนการขูดมดลูก สอส.61/ว.112018-09-21งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์562018-10-04 10:18:15
71อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการพื้นฐานศัลยศาสตร์ตกแต่ง ครั้งที่ 15 Ramathibodi Plastic Annual Symptom 2018ศธ 0517.06/ว.117442018-09-21งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์642018-10-05 08:09:49
72อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่มประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference on Prevention and Management of Chronic Condition: Innovation in Nursing Practice and Researchศธ 0517.067/11112018-09-20งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-10-17 06:59:50
73อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่มอบรม Standard Course in Clinical Trial and GCP Training 2018ศธ 0512.13/วจ 411/25612018-09-18งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์482018-10-05 08:04:13
74อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)ร่นที่ 20/2562สธ 0213.0916/ว.10272018-09-18งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์542018-10-05 08:11:19
75อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สถาบันบัณฑิตพัฒนศาสตร์(NIDA)สธ 0201.02/ว5842018-09-17งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์542018-09-26 01:54:51
76อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯเพื่อรีบสมัครเข้าศึกษาต่อ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมฉก.0108/05872018-09-17งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-10-22 02:56:01
77อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญร่วมโครงการพํฒนาและบริการวิชาการทางกายภาพบำบัด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561ศวม.1317/25612018-09-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์432018-10-04 10:15:00
78อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรม รุ่นที่ 6 สธ 0318/106442018-09-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์172018-10-04 10:16:37
79อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้ารมอบรม Current Practice in Respiratory Care 2013 Adult to Children 2018ศธ 0517.06/ว.113282018-09-13งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-10-05 08:01:23
80อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการดูแลผู้ป่วยที่คาเข็มในหลอดเลือดส่วนปลาย We care IV careศธ 0521.1.0615(14)/61-005252018-09-13งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-10-05 08:02:41
81อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 39สผท.260/25612018-09-13งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-10-05 08:06:43
82อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการเนื่องในโอกาสสมโภชคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 20 ปีศธ 0530.11/ว.17252018-09-11งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์552018-09-18 09:38:14
83อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญประชุมวิชาการ Easy Asthma and COPD Clinic :Simple way to make Asthma&COPD outcome betterศธ 0514.7.3.13.13.3/373/612018-09-11งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์632018-09-18 09:51:08
84อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสารสัมพันธ์ แก้วกัลยาสิกชาลัย ฉบับที่ 4 ปีที่ 12สธ 0213/ว247322018-09-11งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-10-05 08:07:57
85อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญร่วมสัมมนาผู้บริหารหัวข้อ นวัตกรรมการบริหารมิติใหม่ในโลกยุค 4.0สธ0201.02/ว.5672018-09-10งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์372018-09-18 09:35:53
86อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม TNSD 2/25612018-09-07งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์552018-09-18 09:39:39
87อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2562 หลักสูตร SCGI Master Programสธ 0201.02/ว.5472018-09-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์522018-09-18 09:43:23
88อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการและการเกษียนหนังสืออย่างอาชีพ รุ่นที่ 5สธ 0201.02/ว.5532018-09-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์442018-09-18 09:52:26
89อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 14สธ 0232.03/22572018-09-05งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์532018-09-10 09:32:03
90อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสธ 0405.24/ว.482018-09-04งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์442018-09-18 09:47:33
91อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการประชุมวิชาการ Essentials in Pain Management 2018TASP084/25612018-09-03งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1052018-09-06 02:44:06
92อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบอาชีพการสาธารณสุขชุมชนปี 2561 ช.รพ.สต.ว.9/25612018-08-31งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์482018-09-10 09:41:19
93อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือขายอาเซียน รุ่นที่ 7สธ 0201.02/ว5262018-08-29งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์382018-09-03 09:50:38
94อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Asian Cancer Comferenceศธ 0512.13/38242018-08-29งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-09-18 09:49:22
95อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญประชุมWorld Sepsis Day Thailand 2561 วันพิชิตติดเชื้อในกระแสเลือดและRapid Response Team Conference in Thailand ครั้งที่ 2สธ 0325/254932018-08-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์722018-08-31 04:33:20
96อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "Khon Kean International Conference in Palliative Care 2018สธ 0232.03/21532018-08-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์632018-08-31 04:34:42
97อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ IDP+IS พํฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคลากร และการจัดทำแผนพํฒนารายบุคคลสธ 0201.02/ว.5182018-08-24งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์432018-08-31 08:51:00
98อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อโครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือขายอาเซียน รุ่นที่ 7ว.4/25612018-08-24งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์392018-09-06 02:41:53
99อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นศาสตรภิชาน พ.ศ. 2561ศธ 57 43 00/ว.77462018-08-24งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์302018-09-06 02:46:43
100อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญสมัครเข้าศึกษาอบรมในหลักสุตรการพยาบาลเฉพาะทางศธ 6906818962018-08-23งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์442018-09-10 09:33:23
101อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ "Get The Most out of One Day Surgery 2018"สธ 0232.03/21302018-08-22งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์562018-08-28 09:12:52
102อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้าศึกษาต่อฯมหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561(ภาคปลาย)ศธ 0517.02/ว.084122018-08-22งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-09-18 09:29:05
103อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อสมัครเข้ารับการอบรม สถาบันพัฒนศาสตร์สพศ.011/25612018-08-21งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์282018-08-31 08:44:53
104อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพํฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกศธ 6593(7)/62752018-08-21งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์392018-09-03 09:49:20
105อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สมาธิบำบัดแบบ SKTศธ 0514.6.1.2.2/ว.28952018-08-20งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-08-31 08:35:10
106อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อจัดการระบบการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บ รุ่นที่ 5ศธ 0514.6.1.2.2/ว.28962018-08-20งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-08-31 08:40:31
107อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 29รอ.สัญจร 05/25612018-08-20งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-09-18 09:27:19
108อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดี หลํกสูตรที่ 4สธ 0201.02/ว4992018-08-17งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์372018-08-23 10:07:17
109อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่มอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Cloud computing pipeline for Exome sequencingสธ 0201.02/ว4962018-08-16งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์392018-08-20 08:08:56
110อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญอบรมหลักสูตรการบริหารระดับสูงเชิงบูรณาการทางการแพทย์ (บสพ.รุ่น2)สธ 0201.02/ว4942018-08-16งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์282018-08-23 10:05:00
111อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเขียนหนังสืือราชการและการเขียนรายงานการประชุมสธ 0201.02/ว4872018-08-16งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์302018-08-23 10:08:46
112อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ นวัตกรรมทางการพยาบาลกับการศึกษาทางไกลสู่ภาวะประชาชนศธ 0522.26/9012018-08-15งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์272018-08-23 10:10:23
113อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เข้าถึง เข้าใจ เทคนิคาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO เพื่อหลักดันการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร รุ่นที่ 3สธ 0201.02/ว.4862018-08-15งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-08-28 09:20:36
114อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ.2561 Ambulatory Neurologyส.ป.ท.113/25612018-08-15งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-09-18 08:56:19
115อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมระยะสั้น 3-6 เดือน สมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์สธ 0201.02/ว.5112018-08-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-08-31 08:48:35
116อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2ศธ 0514.6.1.2.2/ว.38032018-08-10งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-08-31 08:38:58
117อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการแระชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมวิชาการ 5th Annual RamathibodiAnesthesia Conference ศธ 0517.06/ว.97152018-08-10งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-08-31 08:43:28
118อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ Innovation Prevention and Care for NCDs and Global Healthสธ 0213.03/ว62522018-08-10งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-09-10 09:36:03
119อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี2561 เรื่องเสริมพลังอดีตพร้อมชี้นำอนาคต ศธ 0517.06/ว.97132018-08-10งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-09-18 08:57:25
120อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 5th Annual Ramathibodi Anesthesia Conference ศธ 0517.06/ว.97142018-08-10งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-09-18 09:26:15
121อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์สธ 0201.02/ว.4822018-08-09งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์372018-08-20 02:27:28
122อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี 2561สธ 0201.02/ว.4812018-08-09งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์432018-08-20 02:29:14
123อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561ศธ 0514.10/ว.31682018-08-09งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-09-18 09:30:32
124อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยงใหม่ศธ 6593(7.18.1)/8832018-08-08งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์202018-08-20 08:01:58
125อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยงใหม่ศธ 6593(.18.1)/8832018-08-08งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-08-28 09:15:20
126อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ สมาคมศิษย์เก่าโรคผิวหนังสผ 20/25612018-08-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-08-23 10:02:43
127อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทาง(หลังรับปริญญา) ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 4ศธ 0514.6.1.2.2/ว.26972018-08-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-08-31 04:36:47
128อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์และกัญชาศาสตร์เพื่อการวิจัยศธ 0555/ว4212018-08-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์622018-08-06 07:02:19
129อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ ประจำปี 2561สพศก.0550/25612018-08-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์422018-08-06 07:03:44
130อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ การเสริมพลังอดีตพร้อมชี้นำอนาคตศธ 0517.06/ว.88532018-08-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์352018-08-06 07:11:29
131อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าอบรม ศูนย์การพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ศธ 6593(7.18.1)/8652018-08-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-08-20 02:23:08
132อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ Case-based Learning in Dermatological Practiceสผ.20/25612018-08-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-09-26 01:53:30
133อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรอบรมระยะสั้น การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติศธ 0517.06/ว.82182018-08-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์292018-08-02 08:35:57
134อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าพัฒนาความรู้สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)สธ 0201.02/ว4592018-08-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์422018-08-02 08:38:24
135อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคากรเข้ารว่มอบรมโครงการการจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคลสธ 0201.02/ว4562018-08-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์232018-08-02 08:39:26
136อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญร่วมอบรม/เสวนา โครงการความร่วมมือสภาการสาธารณสุขชุมชนสัญจรฯสธช.01/ว2602018-08-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์442018-08-02 08:40:48
137อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ Bangkok Conference in Intervention Oncology (BCIO 2018)TRF-T1/25612018-08-01งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์152018-08-01 06:37:05
138อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญชวนแพทย์เข้าอบรมระยะสั้นโรคหัวใจและหลอดเลือด ครั้งที่ 41สมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ2018-08-01งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์92018-08-01 06:39:50
139อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นโรคผิวหนังตจ.280/612018-07-31งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-08-23 10:05:52
140อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด แลการแปรผลคลื่นหัวใจศธ0514.6.1.2.2/ว.26262018-07-31งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-08-31 07:35:53
141อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเขา้ร่วมประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2561 สธ 0318/16502018-07-31งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์182018-07-31 02:45:35
142อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯเพื่อรีบสมัครเข้าศึกษาต่อ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นศธ 0514.11.1/ว.32542018-07-31งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์332018-07-31 02:46:58
143อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญประชุมเรื่องกฎหมายร้อน ฝันร้ายของวงการแพทย์ไทย ข้อเสนอทางออก สพอท.108/3192018-07-31งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์272018-07-31 02:56:09
144อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการ การพัฒนาและจัดการระบบบริการฟอกเลือดให้อยู่ในแนวทางคุณภาพเดียวกันศธ 0514.7.3.19/ว0332018-07-31งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-08-10 10:48:55
145อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลฟื้นฟูสธ 0308/ว602018-07-26งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-08-10 10:49:55
146อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรส่งผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Globalization of Traditional Medicineศธ 5919/1532018-07-20งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์682018-07-20 09:39:27
147อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิฐบุคลากรรับการอบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดศธ 0517.06/ว17572018-07-20งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์542018-07-20 09:41:00
148อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญส่งผลงานเพื่อรับรางวัลบุคลากร/องค์กรดีเด่นศธ 0512.38/07272018-07-20งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์592018-07-20 09:41:59
149อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข สธ 0207.11/ว191072018-07-20งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์442018-07-20 09:43:00
150อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพศธ 0547.14/10522018-07-20งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์532018-07-20 09:44:03
151อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องพยุงปอดและหัวใจศธ 0521.1.0614/61-002702018-07-20งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-07-20 09:45:34
152อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศธ 6593(7.18.1)/7812018-07-20งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-07-20 09:46:35
153อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ข่าวการประชุมวิชาการครั้งที่ 9 เรื่อว National Forum on Birth Defects and Disabilities25612018-07-17งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-09-18 09:42:16
154อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12TCN ป.002/25612018-07-15งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-08-20 02:31:52
155อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญชวนแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมวิชาการระยะสั้นสรท. ว.104/25612018-07-13งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-08-23 10:03:47
156อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการระยะสั้น Rheumatology for the Non-Rheumatologistสรท.ว.118/25612018-07-13งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-09-18 09:24:42
157อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้าอบรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีศธ0517.06/ว.85112018-07-07งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-08-10 10:47:31
158อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การประชุมวิชาการนานาชาติ /คณะแพทย์ มมส.ศธ0530.20/ว12442018-07-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์642018-07-02 06:34:01
159อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมและการสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง สรท.35/25612018-07-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์542018-07-02 06:37:50
160อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่องการพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยผ่าตัดนำลูกตาออก/รพ.เมตาประชารักษ์สธ0304/ว372018-07-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์542018-07-02 06:39:39
161อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โควตาแพทย์ประจำบ้านและโรงพยาบาลทุนต้นสังกัด จังหวัดเพชรบรูณ์พช0032.010/ว21472018-07-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์582018-07-02 06:42:12
162อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการทางกุมารเวชศาสตร์ เรื่อง Case-Base Approach in pediatic Practiceกห 0633.7(9)/1352018-06-22งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-09-18 09:45:20
163อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการประชุมวิชาการประจำปี สถาบันโรคผิวหนังสธ 0315/ว142018-06-21งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-08-28 09:14:02
164อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ / มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย016/25612018-06-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์822018-06-06 07:39:06
165อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำหรับแพทย์ สธ 0421.4/ว 2452018-06-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์882018-06-06 07:40:43
166อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการ / คณะพยาบาลศาตร์ มมส.ศธ 0530.11/ว 8552018-06-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์792018-06-06 07:42:19
167อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ / สมาคมศิษย์เก่า วพบ.ขกสศ.วพบ.ขก.3 ว/25612018-06-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์682018-06-06 07:43:59
168อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับแพทย์และพยาบาล / สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีสธ 0318/63722018-06-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์792018-06-06 07:45:53
169อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ / วสส.ขกสธ 0213.082/ว 7932018-05-23งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์892018-05-23 08:04:01
170อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ / คณะทันตแพทย์ มข.ศธ0514.19.1/30522018-05-23งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์592018-05-23 08:05:01
171อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญีวิทยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / ภาควิชาวิสัญญญี ม.ขอนแก่นศธ0514.7.2.12/05052018-05-23งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์712018-05-23 08:07:16
172อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอประชาสัมพันะ์การประชุมวิชาการเครือข่ายกลุ่มดรคอัตราตายสูง / รพ.ศรีนครินทร์ศธ0514.7.3.1/9112018-04-30งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์842018-05-01 03:29:13
173อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ /สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสพท0698/25612018-04-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1002018-04-27 03:48:35
174อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการ ครั้งที่14 /ภาคสูตินรีเวช ม.ขอนแก่นศธ0514.7.17/ว 4302018-04-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์882018-04-27 03:50:49
175อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุม National Palliative and Hospics Care Conferene สธ 0325/8662018-04-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์952018-04-27 04:01:09
176อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์99ท.01.01/062018-04-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์742018-04-27 04:02:52
177อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การอบรมของโครงการประเมินเทคโนดลยีและนโยบายด้านสุขภาพHITAP /67/25612018-03-26งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์822018-03-26 03:12:43
178อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง 2 ภาษา / วพบ.กทม.สธ 0213.091/3352018-03-26งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์782018-03-26 03:16:29
179อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ / รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ชร 0032.101.5/ว 7 2018-03-26งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์732018-03-26 04:43:56
180อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ / วพบ.ราชบุรีสธ 0232.05/ว 6182018-03-26งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์852018-03-26 04:46:47
181อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องหลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและการพูดเบื้องต้นสำหรับเด็กออทิสติกสธ 0842/ว 343 2018-03-26งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์772018-03-26 07:01:53
182อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ วันพยาบาลสากลสพท 0697/25612018-03-26งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12018-03-26 07:06:26
183อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรัยสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต ม.มหาสารคามศธ 0530.18/ว 2992018-03-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์982018-03-14 03:44:27
184อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ สาขาโภชนาศาสตร์เพื่อสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ขอนแก่นศธ 0514.11.2/0432018-03-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์902018-03-14 03:46:44
185อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ สาขาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขฯ ม.ขอนแก่นศธ 0514.11.1/ว 10202018-03-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์812018-03-14 04:23:00
186อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคามศธ 0530.12/ว 2352018-03-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์922018-03-14 04:24:40
187อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เสียงความถี่สูงในทาสูติ-นารีเวชสธ 0305/ว 13932018-03-07งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์962018-03-07 03:37:58
188อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การคลอดมาตรฐาน /รพ.ราชวิถี กรมการแพทย์สธ 0305/ว 13502018-03-07งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์652018-03-07 04:02:52
189อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การประชุมวิชาการเทคนิคเภสัชกรรม ทันตสาธารณสุข ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ฯ/วสส.ชลบุรีสศงวสส.4/25612018-03-07งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์622018-03-07 04:04:53
190อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2วฉท.0100/122018-03-07งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์652018-03-07 04:07:28
191อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การทำทะเบียนมะเร็งระดับนานาชาติ ของสถาบันมะเร็งสธ 0232.03/ว 2422018-02-22งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์772018-02-22 09:04:55
192อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง การผดุงครรภ์ร่วมสมัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ของ คณะพยาบาล ม.ขอนแก่นศธ 0514.6.1.2.2/ว 3492018-02-22งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์632018-02-22 09:07:11
193อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ โครงการ"เวทีสานพลังสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการพยาบาลอาชีวอนามัย"ศธ6206/ว 01562018-02-22งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์602018-02-22 09:09:32
194อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ ของชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมฯ1/25612018-02-22งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์652018-02-22 09:11:11
195อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อคู่มือการเพิ่มโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 22-23 ก.พ.2561-2018-02-21งานพัสดุนางมลิวรรณ อารัมภ์วิโรจน์1442018-02-21 06:55:05
196อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อรับสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทีมบริหารของโรงพยาบาล / สมาคมนักบริหารสาธารณสุขสนบส24/612018-02-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์572018-02-06 07:31:09
197อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสร์สุขภาพ / สป.สธสธ 0230.05/ว 2162018-02-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์622018-02-06 07:57:54
198อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Ophthalmic Technicians รุ่นที่ 11 / รพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)สธ 0304/ว 1022018-02-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์512018-02-06 08:04:20
199อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรม โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 5สธ 0232.05/ว 2012018-02-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์572018-02-06 08:09:32
200อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์ โครงการอบรม การทำบัญชีภาครัฐสำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติด้านการเงิน / ม.ศิลปกรศธ 6803.13/ว 58532018-01-25งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์632018-01-25 04:11:57
201อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 35 / วสส.ขอนแก่นสธ0213.082/ว 822018-01-19งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์962018-01-19 08:47:45
202อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน / วพบ.กทม.สธ 0213.091/23022017-12-08งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์922017-12-08 04:19:09
203อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานด้านรังสีการแพทย์ ครั้งที่ 7 ชรพท.060/25602017-12-08งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์822017-12-08 04:31:06
204อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป / วพบ.กรุงเทพสธ 0213.091/22382017-12-08งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์932017-12-08 04:34:33
205อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลนร 1013.3/362017-12-08งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์862017-12-08 04:36:29
206อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกู้ชีวิตขั้นสูงสำหรับแพทย์และพยาบาล/คณะแพทย์ มข.ศธ 0514.7.3.1.5/ว 11022017-12-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์842017-12-06 07:20:09
207อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อแระชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง / สภากาชาดไทยสพศก.2666/25602017-12-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์742017-12-06 07:22:01
208อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum 10เครือข่ายหัวใจคนไทย 4.0 สธ 0207.04/318912017-12-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1652017-12-06 07:25:11
209อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์หลักสูตรแพทย์ฝังเข็มรุ่นที่ 33 สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปสธ0503/ว 6612017-12-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์792017-12-06 07:35:52
210อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การประชุมวิชาการ ICN Forum ครั้งที่ 12สธ 0405.41/ว 722017-12-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์822017-12-06 07:37:25
211อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง / สถาบันมะเร็งแห่งชาติสธ 0232.05/ว 27272017-12-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์462017-12-06 07:56:06
212อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์หลักสูตรอบรมระยะสั้น แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพจิตชุมชน สธ 0807.27/84742017-11-28งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์652017-11-28 07:45:45
213อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง ปรจำปี 2561 / สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยสพกศ 2566/25602017-11-24งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์802017-11-24 03:18:12
214อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมปฏิบัติการ เรื่องการดูแลวัยรุ่นและสตรีท้องไม่พร้อม สอส.60/ว 102017-11-24งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์812017-11-24 03:19:26
215อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูงระดับวุฒิบัตร / สภาการพยาบาลสภ.พ01/ว 0802017-11-24งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์712017-11-24 03:20:34
216อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การอบรมโครงการเพิ่มพูนทักษะการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการทางการเรียนรู้ สธ 0308/ว 862017-11-21งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์722017-11-21 08:15:33
217อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ / ม.บูรพา ศธ 6206/ว 19992017-11-21งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์782017-11-21 08:16:41
218อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์หลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเพื่อการจัดระบบการดูแลผู้ป่วยบดเจ็บ / ม.ขอนแก่น ศธ 0514.6.1.2.2/ว 37132017-11-21งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์682017-11-21 08:18:07
219อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น / วิลัยพยาบาลศรีมหาสารคามสธ 0213.0913/ว 13092017-11-21งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์532017-11-21 08:19:14
220อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิวาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2560 ครั้งที่ 2 สธช.ว187/25602017-11-08งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์892017-11-08 07:05:47
221อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมสธ 0232.05/ว 24892017-11-08งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์752017-11-08 07:09:09
222อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ Cardiac Network Forurm 10 เครือข่ายหัวใจคนไทย 4.0 ฮิ /สธ 0207.04/221282017-11-08งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์262017-11-08 07:21:59
223อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่องการก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลยุค ไทแลนด์ 4.0 / ของ ม.ขอนแก่นสธ 0514.6.1.2.2/ว 36962017-11-08งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์572017-11-08 07:24:37
224อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพยาบาลจักษุครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ชพบจ2506/522017-10-24งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์882017-10-24 07:11:25
225อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม/ชมรมพยาบาลผู้ป่วยสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยTNSD6/25602017-10-24งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์752017-10-24 07:13:14
226อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่6 /ของสมาคมเวชสารสนเทศไทยสสวท 122/25602017-10-24งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์952017-10-24 07:14:34
227อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป ของ วพบ.เพชรบุรีสธ 0213.0916/ว 10622017-10-24งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์722017-10-24 07:15:56
228อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น พร้อมผลงาน ของ ม.มหิดล สธ 0201.02/ว 7072017-10-03งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์972017-10-03 06:54:21
229อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมวิชาการ เรื่อง เทคนิคการดูแลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด /คณะยาบาล ม.ขอนแก่น ศธ 0514.6.1.2.2/ว 30842017-10-03งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์992017-10-03 06:55:55
230อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตร การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลสำหรับแพทย์ พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ / สถาบันบำราศนราดูรสธ 0405.24/ว 592017-10-03งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์962017-10-03 07:25:16
231อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธืการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจและอ่านเครื่องตรวจหัวใจ / กรมการแพทย์ สธ 0305/ว 70212017-10-03งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์972017-10-03 07:26:47
232อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นสธ0209.05/ว25312017-09-11งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1222017-09-11 07:13:26
233อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี 2560ขก 0032.1/147922017-08-07งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1612017-08-07 08:49:25
234อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงวิชาการ "ความรู้ในการป้องกันและดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต และโรคไตเรื้อรัง "สธ 0305/ว 58812017-08-07งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1512017-08-07 08:52:07
235อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม ของสำนักวิชาการ ม.ขอนแก่น ศธ0514.20/ว 10962017-08-03งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1442017-08-03 07:58:00
236อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมสัมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทางการเงินการคลัง / มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงิน สธ 0201.02/4392017-08-03งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1372017-08-03 08:34:57
237อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญประชุมวิชาการ การให้บริการโลหิตอย่างปลอดภัย / รพ.สรรพสิทธิประสงค์อบ 0032.128/ว 812017-07-26งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1122017-07-26 08:33:48
238อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ของ ม.สุโขทัยธรรมาธิราชศธ 0522.26/7702017-07-26งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์942017-07-26 08:39:08
239อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง การพยาบาลพหุวัฒนธรรม : ความท้าทายในการดูแลสุขภาพยุคไทยแลนด์ ของสภากาชาดไทยสพศก 1732/25602017-07-26งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1122017-07-26 08:43:05
240อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก / สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สธ 0312/11642017-07-26งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์892017-07-26 09:19:19
241อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 6 หลักสูตร / สถาบันเสริมศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ศธ 0516.34/ว 6762017-07-21งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1582017-07-21 07:41:11
242อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การลดขยะต้นทาง ปลายทางขยะสร้างรายได้ชุมชน สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามศธ0540.07/ว.30892017-07-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1102017-07-14 08:01:53
243อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคไต / ม.ขอนแก่นศธ 0514.7.2.19/ว 25722017-07-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์672017-07-14 08:06:43
244อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ/สถาบันโรคผิวหนังสธ 0315/ว.142017-07-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์762017-07-14 08:13:03
245อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง / ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์สธ 0823/ว 8342017-07-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์822017-07-14 08:14:33
246อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง รุ่นที่ 7ศธ 0514.7.3.19/0112017-07-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์612017-07-14 08:32:41
247อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมฟื้นฟูวิชาการ พยาบาลเวชปฏิบัติ / วพบ.นครราชสีมาสธ 0203.093/ว 8922017-06-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์822017-06-27 08:36:01
248อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อการคัดเลือกแพทย์สตรีดีเด่น และมอบทุนสนับสนุนงานวิจัยส.พ.ส.ท 65/25602017-06-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์622017-06-27 08:38:25
249อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ การพยาบาลผ่าตัดจักษุ / รพ.เมตตาประชารักษ์สธ 0304/ว 362017-06-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์682017-06-27 08:39:39
250อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมฟื้นฟูวิชาการวิสัญญี /ราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศไทย รววท.ลธ 21/25602017-06-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์822017-06-27 08:40:49
251อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ของศัลยแพทย์ สธ 0228.04/128882017-06-07งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์712017-06-07 07:10:03
252อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพยาบาลจักษุ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 สธ 0230/ว 5752017-06-07งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์592017-06-07 07:11:59
253อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ /ภาควิชากุมารศาสตร์ ม.ขอนแก่นศธ 0514.7.2.2/11282017-06-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์622017-06-06 08:45:53
254อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุม National Palliative and Hospice Care Conference /กรมการแพทย์สธ 0324/12372017-06-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์782017-06-06 08:50:49
255อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในโรงพยาบาล/คณะแพทย์ ม.ขอนแก่นศธ 0514.7.2.13/ว 8342017-06-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์692017-06-06 08:52:54
256อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประยุกต์ใช้ละครบำบัดในบริการด้านสุขภาพ/คณะพยาบาลฯ มมส.ศธ 0503.11/9252017-05-29งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์622017-05-29 06:45:01
257อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนา จพ.ทันตสาธารณสุข วสส.ยะลาสธ 02030.083/ว 2732017-04-03งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์882017-04-03 08:04:39
258อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิสัญญีส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560พล0032.116/19532017-04-03งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1002017-04-03 08:08:31
259อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2560สธ 0203/62162017-03-21งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์2222017-03-21 06:42:46
260อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิสัญญีส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 พล0032.116/ว19532017-03-08งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์972017-04-03 07:36:30
261อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์เพื่อรับเป็นต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาต่างๆ / ม.วลัยลักษณ์ศธ 574300/13642017-03-07งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์652017-03-07 07:58:57
262อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมแกนนำพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสำหรับพยาบาลสธ 0318/38832017-03-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์462017-03-06 02:29:36
263อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์อบรมระยะสั้น เรื่องบทบาทพยาบาลเวชปฏฺบัติ /ม.มหิดลศธ 0517.142/1392017-03-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์662017-03-06 02:35:03
264อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมการสร้างเสริมทักษะสธ 0318/38992017-03-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์402017-03-06 02:41:29
265อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ ม.มหาสารคามศธ 0530.20/ว 5392017-03-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์732017-04-03 07:31:48
266อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก / ของสถบันเด็กแห่งชาติมหาราชินีสธ 0318/37232017-03-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์402017-03-02 06:50:43
267อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง ทักษะการคิดเพื่อชีวิตสำเร็จสำหรับเด็กในศตวรรษ ที่21/สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สธ 0318/37232017-03-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์222017-03-02 06:53:26
268อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรม แพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงบาลสวสท.003/25602017-03-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์172017-03-02 07:16:15
269อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี /ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย รวรท 018-25602017-03-02กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนางสาวโศภิตา บุญวิทย์172017-03-02 07:17:58
270อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการชะลอไตเสื่อมด้วยดุลยภาพบำบัดศธ 0590/2007112017-03-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์172017-03-02 07:20:06
271อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางระยะสั้น นานาชาติ รุ่นที่ 16สธ 0203.091/3652017-03-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12017-04-03 07:37:31
272อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาการด้านโรคมะเร็ง ครั้งที่8 / รพ.มะเร็งชลบุรี สธ 0312.1/01642017-02-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์222017-02-27 06:51:23
273อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประะชาสัมพันธ์การอบรมของสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม ศธ 0516.34/ว 14442017-02-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์172017-02-27 06:59:51
274อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนักกำหนดอาหารแห้งประเทศไทยประจำปี 2560 สนอ.010/25602017-02-27ไม่มีนางสาวโศภิตา บุญวิทย์132017-02-27 07:02:11
275อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ของสำนักบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นศธ 0514.20/912017-02-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์112017-02-27 07:03:26
276อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ของ วพบ.พะเยา สธ 0243.05/ว 2942017-02-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์102017-02-27 08:23:39
277อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ของ ม.สงขลานครินทร์ศธ 0521.13/ว 1462017-02-23งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์82017-02-23 02:25:26
278อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง ก้าวทันยุคการดูแลปฐมภูมิสำหรับพยาบาลเวชปกิบัติ / ของคณะแพทย์ ม.มหิดลศธ 0517.067/01262017-02-23งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์112017-02-23 02:28:53
279อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์ ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ระบบทางเดินอาหาร และผู้ที่สนใจ เข้าอบรม สธ 0312/2772017-02-23งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์62017-02-23 02:31:28
280อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรือง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าสำหรับพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต / ม.มหิดล ศธ 0517.067/0462017-02-23งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์92017-02-23 02:35:22
281อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการสู่ชุมชน เรื่องยาและสารเสพติดในชีวิตประจำวัน ศธ 0514.15.1/ว.5542017-02-23งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์102017-02-23 02:37:03
282อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อแพทย์ที่มีผลงานดีเด่นในชนบท /คณะแพทย์ศิริราช ศธ 0517.07/10162017-02-20งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์922017-02-20 03:32:11
283อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล /คณะพยาบาล จุฬาลงกรณ์ศธ 0512.11/01052017-02-20งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์142017-02-20 03:41:40
284อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร อุบัติเหตุและภาวะฉุกเฉินทางตาสำหรับพยาบาลสธ 0304/ว 162017-02-15งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12017-04-03 07:29:10
285อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโดยใช้การจัดการรายกรณีสธ 0203.0915/ว 982017-02-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12017-04-03 07:34:30
286อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ. 2561สภ.พ.01/ว 0042017-02-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์402017-02-06 07:51:58
287อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่อง Update in Medical-Surgical Nursing วพ.178/25602017-02-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์232017-02-06 08:03:36
288อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การสัมมนาวิชาการ Healthcare Technology Summit 2017 ดศ0410/ว2602017-02-06งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12017-04-03 07:30:38
289อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 / ม.สงขลานครินทร์ศธ 0521.1.0614/352017-01-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์442017-01-27 03:26:21
290อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์มหกรรมการแพทย์แผนไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือง และผลการพิจารณารับรองหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องลย 0032.015/ว 952017-01-18งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์712017-01-23 06:43:37
291อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้น 2 สัปดาห์ วิชาตจวิทยา ครั้งที่ 37/สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยสผท 011/25602017-01-13งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์262017-01-23 06:51:20
292อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนครูสมาธิ รุ่นที่ 40 พิเศษ/25602017-01-09งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์872017-01-23 06:45:41
293อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 3 สธ 0201.001/ว 22017-01-04งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์342017-01-11 03:32:47
294อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2560 สธ 0203.082/15072017-01-03งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์462017-01-17 07:45:53
295อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ /วพบ.แพร่สธ 0203.0918/7642016-12-30งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์372017-01-11 03:30:07
296อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 สำหรับบุคลากรภาครัฐมค 0017.5/ว 66962016-12-29งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์472017-01-06 07:54:36
297อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 การขับเคลื่อนงานบริการพยาบาลเชิงรุกสธ 0230/ว 16952016-12-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์212017-01-17 07:49:40
298อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย / ม.ขอนแก่นศธ0514.7.3.13.13.3/469/592016-12-26งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์172017-01-17 07:39:33
299อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 / กรมควบคุมโรคสธ 0421.1/ว 33222016-12-21งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์132017-01-17 07:47:19
300อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการส่วนภูมิภาคครั้งที่ 18 /รพ.ศรีนครินทร์ ศธ 0514.7.2.2/ว 12792016-12-21งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์242017-01-06 07:52:52
301อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการสัญจร โครงการวิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย ปีงบประมาณ 2560 / กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารรสุขสธ 0314/32192016-12-21งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์232017-01-06 07:56:04
302อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ด้านระบาดวิทยา จำนวน 2 ทุน /สมาคมนักระบาดวิทยาภาคสนามนรส/ว 0632016-12-20งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์872017-01-11 03:31:30
303อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์กสรอบรมเชิงให้ความรู้แพทย์ นักศึกษาแพทย์ บุคลากรผู้ให้ความรู้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถดูแลตนเองได้ / รพ.ราชวิถี สธ 0305/ว.92942016-12-19งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์102017-01-11 03:28:45
304อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) / วพบ.กรงเทพสธ 0243.05/ว 17232016-12-16งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์212016-12-26 02:33:56
305อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้รหัสทางการแพทย์ ระดับAdvance ส.วทก./1/25592016-12-07งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์182016-12-22 08:01:57
306อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Mini M.M in health รุ่นที่ 22 ศธ 0517.18/16172016-12-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12017-01-23 06:53:32
307อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสันพันธ์การรับสมัครพยาบาลเพื่ออบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง / ม.มหิดลศธ 0517.067/11202016-12-02งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์212016-12-28 08:37:33
308อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม ของมูลนิธิโรคไต แห่งประเทศไทย1368/25592016-11-25งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์162016-12-20 08:45:28
309อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 2 /วพบ.นครราชสีมาสธ 0203.093/18712016-11-24งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์62016-12-28 08:39:25
310อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต รุ่นที่ 11ศธ 0514.6.1.2.2/ว 41972016-11-23งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์182016-12-15 06:34:47
311อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560/ สมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทยสวสท.2559/บ .0312016-11-22งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์162016-12-15 06:38:18
312อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 2 / คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่นศธ 0514.6.1.2.2/ว 41962016-11-15งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์122016-12-15 06:36:50
313อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่3 / ม.บูรพา ศธ 3203/ว 09042016-11-15งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์132016-12-15 06:39:31
314อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การหลักสูตรการอบรมโรคผิวหนัง ปี 2560สธ 0315/ว 182016-11-09งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์12017-01-11 03:26:52
315อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กวัยรุ่น /สถาบันราชกูล กรมสุขภาพจิตสธ 0820.602/14472016-11-08กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์332016-11-08 03:49:31
316อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาวิชาชีพรังสีเทคนิค ครั้งที่ 4 / ม.เชียงใหม่ ศธ 6393(4)/14952016-11-08กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์262016-11-08 03:50:42
317อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลชั้นสูงระดับวุฒิบัตร / สภาการพยาบาลสภ.พ01/ว 0782016-10-31กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์272016-11-18 04:12:30
318อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง / วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยวพ.2556/25562016-10-31กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์262016-11-18 04:14:58
319อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายวิชาการด้านสุขภาพ /วพบ.ขอนแก่น สศ.วพบ.ขก ว35/25592016-10-27กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์232016-11-08 03:53:04
320อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเขียนบทความด้านสุชภาพช่องปาก / สำนักทันต กรมอนามัยสธ 0904.04/ว22292016-10-25กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์182016-11-08 03:47:43
321อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 17 สปสช 5.30/ว03012016-10-19กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์412016-11-08 03:51:48
322อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อเชิญช่างกายอุปกรณ์เข้าร่วมประชุมสัมนาทางวิชาการและพัฒนากายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยเบาหวานสธ 0228.04/324572016-10-13กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์322016-10-31 03:31:19
323อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ / ม.เชียงใหม่ ศธ 2593(7.18.1)/9502016-10-07กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์262016-10-31 03:37:54
324อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้ารับการอบรมศักยภาพ99ท.01.01/04/25592016-10-05กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์162016-11-18 04:17:01
325อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไปศธ 0527.12/ว 8852016-10-04กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์392016-10-31 03:34:04
326อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบำบัดรุ่นที่ 7/ ของม.แม่ฟ้าหลวงศธ 5900/088102016-10-03กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์122016-10-31 03:36:16
327อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรม แพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตรป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน / รพ.จิตเวช ขอนแก่นสธ 0813.13/31582016-09-30กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์322016-10-11 08:10:09
328อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค / ม.เชียงใหม่ศธ 6593/14482016-09-23กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์592016-10-11 08:06:22
329อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป / วพบ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี สธ 0203.0916/ว.10222016-09-23กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์322016-10-11 08:08:14
330อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 5 /สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยสพท.1283/25592016-09-20กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์242016-10-03 04:17:40
331อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1มค 0032.012/ว 21602016-09-16กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์1002016-09-27 04:18:50
332อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อใน รพ. สำหรับแพทย์ พยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 11สธ 0405.24/ว442016-09-16กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์282016-10-03 04:19:10
333อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดลศธ 0517.031/ศน/001552016-09-14กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์322016-10-11 08:04:42
334อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์44/25592016-09-12กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์282016-10-03 03:54:13
335อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การเข้ารับการฝึกอบรม/ ของศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลศพบ 1459/ว 6012016-09-08กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์582016-09-19 09:15:45
336อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง แนวคิดและนวตกรรมพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง /คณะแพทย์ ม.เชียงใหม่ศธ 6593(7.18.1)/8522016-09-06กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์482016-09-19 09:09:56
337อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชามัสพันธ์การประชุมวิชาการ Acpuncture in Modern Medicine ครั้งที่ 6 พ.ฝ.ส.029.ว0042/592016-09-01กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์252016-10-03 03:56:26
338อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ขอเชิญแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจำปี ครั้งที่ 35/ของ คณะแพทยฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย.1236/25592016-08-31กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์372016-09-19 09:11:48
339อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ วสส.ขอนแก่นสธ 0203.082/15072016-08-25กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์512016-09-15 07:16:21
340อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่องการรักษาโรคเบื้องต้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ม.นเรศวรศธ 0527.12/ว.7482016-08-23กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์682016-09-15 07:14:56
341อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น หัวข้อ Reganerative Medicine in Stem Cell Laboratory and researchมสว 151/25592016-08-22กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์302016-09-19 09:17:46
342อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ practical tips in aesthetic dermatology ของสมคมศิษย์เก่าสถาบันโรคผิวหนัง2016-08-19กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์222016-09-15 07:13:02
343อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ของวพบ.สรรพสิทธิประสงค์สธ0203.097/11052016-08-15กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์322016-09-15 02:14:41
344อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดจักษุ ประจำปี 2560/ของรพ.เมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)สธ 0304/ว492016-08-08กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบบริการปฐมภูมินางสาวโศภิตา บุญวิทย์192016-09-15 07:18:23