แสดง 1 ถึง 20 จาก 352 ผลลัพธ์

อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมมค๐๐๓๒.๐๐๘/ว๑๒๒๖2020-04-20กลุ่มงานทันตสาธารณสุขนางเพชรรัตน์ บุตะกะ502020-04-20 04:47:58
2อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขฯ ปี ๒๕๖๓มค ๐๐๓๒.๐๐๘/ว.๒๕๒๖2020-02-13กลุ่มงานทันตสาธารณสุขนางเพชรรัตน์ บุตะกะ562020-02-14 09:26:36
3อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมความท้าทายสำหรับพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในยุค 2020สธ0232.05/ว33602019-12-27งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์902020-01-13 06:58:17
4อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเรื่อง IC Rama Re-union 2020:infaction prevention and Control on the Move สำหรับพยาบาลควบคุมการติดเชืออว78.067/13872019-12-23งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์792019-12-23 03:35:06
5อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารทางการพยาบาล: ยุคใหม่ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 16อว64.2.75/41422019-12-23งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1042019-12-23 03:37:24
6อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 91/ราชวิทยาลัยวิสัญญีแห่งประเทศไทย รววท.ลธ 32/25622019-12-23งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์852019-12-23 03:42:39
7อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมพยาบาลขั้นสูง ระดับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2563สภ.พ.01/ว.0712019-11-19งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1542019-11-19 04:20:42
8อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการการส่งต่อผู้ป่วยหลอดเลือดอว660301.6.3.19/20502019-11-19งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1102019-11-19 04:39:14
9อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ "บทบาทพยาบาลกับกัญชาทางแพทย์"สธ0204/ว 219462019-10-10งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1132019-10-10 04:42:24
10อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการรังสีการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17สรพท005/25622019-10-10งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1132019-10-10 04:43:22
11อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมการพยาบาลไตเทียม รุ่นที่ 48สธ0207.04/ว20452019-10-10งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์972019-10-10 04:44:21
12อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2562 สธ0239.01/ว15252019-10-10งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์662019-10-10 04:45:30
13อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562lT 0232.05/; 22552019-08-20งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์872019-08-26 07:48:34
14อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาวิชาการ ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขสธ 0328/23022019-08-14งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์652019-08-26 07:50:21
15อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อขอเชิญเข้าร่วมอบรม จริยธรรมและกฏหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน / สภาการสาธารณสุขสธช.01/ว 2582019-06-18งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์752019-07-01 07:52:10
16อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ khon kaen internationtional conference in palliative careมข 0301.6.3.19.1/ว 2732019-05-30งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์872019-07-08 02:56:28
17อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์" สุขภาพเด็กแห่งชาติ"สธ 0318/51542019-04-29งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1212019-04-29 07:38:09
18อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์การประชุมโครงการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ สุขภาพเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 20 /สธ 0318/51532019-04-29งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1062019-04-29 07:40:18
19อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม โครงการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการและบริการผู้ป่วยโรคผิวหนังสธ0232.03/ว10942019-04-29งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์872019-04-29 07:41:42
20อบรม/สัมนา/ศึกษาต่อประชาสัมพันะ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562/ม.ศิลปากรสธ 6803.13/ว1582019-04-29งานการเจ้าหน้าที่นางสาวโศภิตา บุญวิทย์1012019-04-29 07:42:48