แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 ผลลัพธ์

จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ 1/2559คำสั่งที่ 48-49-50/25592018-01-08กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายบัญชา อุดมวิเศษ1212018-01-08 07:56:44
2การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 2017-04-25กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายบัญชา อุดมวิเศษ472017-04-25 03:06:26
3การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ร่าง เกณฑ์ราคากลาง ปี 25602017-02-20กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายบัญชา อุดมวิเศษ1482017-02-20 10:50:46
4การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบฟอร์มรายงานการจัดหาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยบริการ-2016-10-01กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายบัญชา อุดมวิเศษ2912016-09-26 07:44:16
5การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มค 0032.002/4542016-10-01กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายบัญชา อุดมวิเศษ2722016-11-22 03:37:36
6การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์Flow /แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนภูมิภาค2016-10-01กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายบัญชา อุดมวิเศษ1122016-11-23 03:54:10
7การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 25592016-01-01กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายบัญชา อุดมวิเศษ792017-02-15 07:50:32