แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์

จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ประจำปี2562-2019-03-19นายบัญชา อุดมวิเศษ
2การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เอกสาร-ตารางการอบรม-2018-10-16นายบัญชา อุดมวิเศษ
3การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เอกสาร-คู่มือการใช้งานสำหรับคณะกรรมการระดับกรมเขตจังหวัด v10-2018-10-16นายบัญชา อุดมวิเศษ
4การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เอกสาร-อบรมสำหรับผู้ใช้งานคณะกรรมการกรม.จังหวัดV 2-2018-10-16นายบัญชา อุดมวิเศษ
5การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารและจัดหาระบบ คอมพิวเตอร์ ของกระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๑-2018-10-09นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
6การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2561-2018-06-20นายบัญชา อุดมวิเศษ
7การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ 1/2559คำสั่งที่ 48-49-50/25592018-01-08นายบัญชา อุดมวิเศษ
8การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 2017-04-25นายบัญชา อุดมวิเศษ
9การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ร่าง เกณฑ์ราคากลาง ปี 25602017-02-20นายบัญชา อุดมวิเศษ
10การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560-2017-02-08นายบัญชา อุดมวิเศษ
11การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบฟอร์มรายงานการจัดหาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยบริการ-2016-10-01นายบัญชา อุดมวิเศษ
12การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด มค 0032.002/4542016-10-01นายบัญชา อุดมวิเศษ
13การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์Flow /แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนภูมิภาค2016-10-01นายบัญชา อุดมวิเศษ
14การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 25592016-01-01นายบัญชา อุดมวิเศษ