แสดง 21 ถึง 25 จาก 25 ผลลัพธ์

กลุ่มงานส่งเสิรมสุขภาพ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
21กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญเข้าร่วมการอบรม Dementia Care Manager (DCM)สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ รุ่น 2สธ0317/31982016-12-29กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพนางพิสมัย ศรีทำนา2112016-12-29 04:40:53
22กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก รุ่นที่ 4สธ0317/32162016-12-29กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพนางพิสมัย ศรีทำนา1982016-12-29 04:47:20
23กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพการใช้จ่ายเงิน LTC-VDO conference กลุ่มประกันสุขภาพ2016-12-26กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพนางพิสมัย ศรีทำนา672016-12-26 03:49:33
24กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นหลักสูตร โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผุ้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก (Cagnitive Stimulation)สธ.0317/01902016-11-04กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพนางพิสมัย ศรีทำนา702016-11-04 08:06:28
25กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพนำส่งเอกสารลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้ิองกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์2016-11-04กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพพิสมัย ศรีทำนา612016-11-04 08:14:39