แสดง 1 ถึง 20 จาก 27 ผลลัพธ์

กลุ่มงานส่งเสิรมสุขภาพ

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพแจ้งแนวทางการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6-19 ปี ชุดใหม่ (พ.ศ.2563)สธ0923.04/ว40092021-07-01นายฤทธิรงค์ เรืองฤทธิ์
2กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3547/25632021-01-12พิสมัย ศรีทำนา
3กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพเกณฑ์การสมัครและคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพสธ0917.03/ว4452019-02-18พิสมัย ศรีทำนา
4กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการผู้ป้วยสูงอายุกลุ่มอาการโรคผู้สูงอายุฯสธ0317/392019-02-12พิสมัย ศรีทำนา
5กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ครั้งที่ 1/62สธ0032.006/ว55972018-11-19พิสมัย ศรีทำนา
6กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สธ0317/932018-05-11พิสมัย ศรีทำนา
7กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมศธ0514.20/ว2972018-04-18พิสมัย ศรีทำนา
8กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการจัดทำสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพสธ0923.04/ว8652018-02-26พิสมัย ศรีทำนา
9กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Ambulatory Care in Geriatric Clinic for Nurse"สธ0317/132018-02-22พิสมัย ศรีทำนา
10กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร "Case based learning in geriatric ambulatory care" สำหรับแพทย์สธ0317/162018-02-13พิสมัย ศรีทำนา
11กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญสมัครเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นหลักสูตร Cognitive stimulation รุ่นที่ 8สธ0317/2932017-12-13พิสมัย ศรีทำนา
12กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เวทีระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชนมสพช.114/25602017-11-15พิสมัย ศรีทำนา
13กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี 2561 พฤฒาศาสตร์และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุพวท068/25602017-11-03พิสมัย ศรีทำนา
14กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 10สธ0906.02/ว49562017-07-17พิสมัย ศรีทำนา
15กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรวัดแว่นตาเด็กสธ0304/ว482017-06-23นางสาวนิยม เปรมบุญ
16กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลรักษากลุ่มอาการผู้สูงอายุสำหรับแพทย์สธ0317/12512017-06-05นางพิสมัย ศรีทำนา
17กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอเชิญเข้าร่วมการอบรมระยะสั้นหลักสูตร โปรแกรมการพัฒนาศักยภาพสมองในผู้สูงอายุฯสธ0311/1092017-06-05นางพิสมัย ศรีทำนา
18กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพขอความร่วมมือคัดสรร "สตรีไทยดีเด่น" ประจำปี 2560มค0005/ว21682017-05-09นางสราญจิต อินศร
19กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 7 ขอความร่วมมือดำเนินงานมหกรรมกระโดดโลดเต้นเล่นสนุก2017-03-28นางสาวนิยม เปรมบุญ
20กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพบทบาทหน้าที่และแนวทางการขับเคลื่อนมหกรรมโป้าแอนด์ชายด์ป้าเกมส์2017-03-28นางสาวนิยม เปรมบุญ