แสดง 81 ถึง 84 จาก 84 ผลลัพธ์

ตรวจสอบและควบคุมภายใน

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
81ITA ตรวจสอบภายในประกาศแสดงเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต2017-01-27กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายสรศักดิ์ สอนสิทธิ์302017-01-30 03:23:18
82ITA ตรวจสอบภายในข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ตามแบบประเมิน External2017-01-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนางนิกุล ศรีทรัพย์1272017-01-20 09:23:13
83ITA ตรวจสอบภายในข้อมูลบุคลากร (ภายในหน่วยงาน) เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ตามแบบประเมิน Internal2017-01-20กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนางนิกุล ศรีทรัพย์462017-01-20 09:23:44
84ITA ตรวจสอบภายในประกาศเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอกุดรัง (กุดรัง)มค023.310/04/4292016-03-11กลุ่มงานบริหารทั่วไป (งานอำนวยการนายบัญชา อุดมวิเศษ12017-07-07 07:00:42