แสดง 1 ถึง 20 จาก 44 ผลลัพธ์

คุ้มครองผู้บริโภค

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภคประกาศเชิญชวนเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ สืบราคาร่วมระดับจังหวัด00002022-06-07นางแฉล้ม รัตนพันธ์
2หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภครายงานการประชุมคณะกรรมการจัดซื้อร่วม วัสดุการแพทย์ วัสดุทันตกรรม 25640002021-05-17นางแฉล้ม รัตนพันธ์
3หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภคแบบฟอร์มนำเสนอขออนุมัติกรอบบัญชี, แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา 25640002020-10-19นางแฉล้ม รัตนพันธ์
4หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภครายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562-2020-01-15นางรัฐวดี โคตรนรินทร์
5หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภครายการและราคาจัดซื้อร่วมวัสดุทันตกรรม ระดับจังหวัด 25630002020-01-06นางแฉล้ม รัตนพันธ์
6หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภคแบบฟอร์มรายงานบริหารเวชภัณฑ์ ปีงบ 256400002019-11-12นางแฉล้ม รัตนพันธ์
7หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภคแบบประเมินตนเองการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ AMR 25630002019-10-24-
8หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภครายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารเวชภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์ 2562-2563มค.0032.201/30362019-06-09นางแฉล้ม รัตนพันธ์
9หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภครายงานผลการจัดซื้อยาร่วมประจำปี 2562มค.0032.201/32792019-06-09นางแฉล้ม รัตนพันธ์
10หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภคคู่มือโครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชน 25620002019-04-02นางแฉล้ม รัตนพันธ์
11หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภคโปสเตอร์ยาอันตราย0002019-03-22นางแฉล้ม รัตนพันธ์
12หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภคโปสเตอร์ยาสามัญประจำบ้าน0002019-03-22นางแฉล้ม รัตนพันธ์
13หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภคแบบบันทึกสำรวจยาในร้านชำ0002019-03-22นางแฉล้ม รัตนพันธ์
14หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภคแบบตรวจคลินิกการประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนจีน9999/9992019-02-12นางอาภากร เขจรรักษ์
15หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภคแนวทางร่วมดำเนินการงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ปี 256200002018-11-21นางรัฐวดี โคตรนรินทร์
16หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภคแบบประเมินโรงเรียน อย.น้อย ปี 2561มค.0032.004/-2018-06-27นางแฉล้ม รัตนพันธ์
17หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภคคู่มือแนวทางการดำเนินงานยาปลอดภัยในชุมชน 256199992018-05-01นางแฉล้ม รัตนพันธ์
18หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภคชอให้ตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไฟโตเอสซี เน็กซ์เดย์สธ 1010.3/ว14972018-02-22นางแฉล้ม รัตนพันธ์
19หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภคแบบฟอร์มรายงานบริหารเวชภัณฑ์ 25610002018-02-11นางแฉล้ม รัตนพันธ์
20หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานคุ้มคราองผู้บริโภคแบบตรวจเฝ้าระวังมาตรฐานประจำปี00002018-02-01นางอาภากร เขจรรักษ์