แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 ผลลัพธ์

โรคไม่ติดต่อ NCD

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงาน NCDแบบขอขึ้นทะเบียนบุคคลกู้ชีพ(EMS)2017-06-06กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อนางสุกัญญา สารฤทธิคาม272017-06-06 14:29:29
2หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงาน NCDรายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนกู้ชีพระดับALSประจำเดือนมิถุนายน 25592017-02-23กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อนางสุกัญญา สารฤทธิคาม792017-02-23 08:30:37
3หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงาน NCDแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินเดือน มิถุนายน 2559 (อปท.)มค0032.009/ว4522017-02-20กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อนางสุกัญญา สารฤทธิคาม3722017-02-20 03:09:02
4หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงาน NCDการทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฎิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี2559 (รอบที่ 2 เดือนมีนาคม)มค0032.009/ว3162017-02-07กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อนางเกษศิรินทร์ ไชยลาภ3132017-02-07 04:19:21