แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์

โรคไม่ติดต่อ NCD

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงาน NCDแบบสำรวจข้อมูลคนพิการจังหวัดมหาสารคามประจำปี 2561-2018-10-11กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อนางสาวศิริลักษณ์ ณ กาฬสินธุ์892018-10-11 07:39:43
2หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงาน NCDขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนพิการฯมค 0032.009/ว.28672018-10-10กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อนางสาวศิริลักษณ์ ณ กาฬสินธุ์882018-10-10 04:32:55
3หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงาน NCDขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนพิการฯมค0032.009/ว49582018-10-10กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อนางสาวศิริลักษณ์ ณ กาฬสินธุ์692018-10-10 04:35:26
4หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงาน NCDแจ้งโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างเดือน พ.ย 60-เม.ย.61 (รพ.)มค0032.009/ว20852018-07-11กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อนางสุกัญญา สารฤทธิคาม1082018-07-11 09:12:38
5หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงาน NCDแจ้งโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างเดือน พ.ย 60-เม.ย.61 (อบต.)มค0032.009/ว20842018-07-11กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อนางสุกัญญา สารฤทธิคาม1102018-07-11 09:13:49
6หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงาน NCDแบบขอขึ้นทะเบียนบุคคลกู้ชีพ(EMS)2017-06-06กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อนางสุกัญญา สารฤทธิคาม272017-06-06 14:29:29
7หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงาน NCDรายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนกู้ชีพระดับALSประจำเดือนมิถุนายน 25592017-02-23กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อนางสุกัญญา สารฤทธิคาม792017-02-23 08:30:37
8หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงาน NCDแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินเดือน มิถุนายน 2559 (อปท.)มค0032.009/ว4522017-02-20กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อนางสุกัญญา สารฤทธิคาม4682017-02-20 03:09:02
9หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงาน NCDการทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฎิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี2559 (รอบที่ 2 เดือนมีนาคม)มค0032.009/ว3162017-02-07กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อนางเกษศิรินทร์ ไชยลาภ3902017-02-07 04:19:21