แสดง 1 ถึง 10 จาก 10 ผลลัพธ์

โรคไม่ติดต่อ NCD

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงาน NCDรายงานผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูด/มะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2558 สะสมถึงปีงบประมาณ 2562ว.8492019-03-21นางสาวศิริลักษณ์ ณ กาฬสินธุ์
2หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงาน NCDแบบสำรวจข้อมูลคนพิการจังหวัดมหาสารคามประจำปี 2561-2018-10-11นางสาวศิริลักษณ์ ณ กาฬสินธุ์
3หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงาน NCDขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนพิการฯมค 0032.009/ว.28672018-10-10นางสาวศิริลักษณ์ ณ กาฬสินธุ์
4หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงาน NCDขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลคนพิการฯมค0032.009/ว49582018-10-10นางสาวศิริลักษณ์ ณ กาฬสินธุ์
5หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงาน NCDแจ้งโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างเดือน พ.ย 60-เม.ย.61 (รพ.)มค0032.009/ว20852018-07-11นางสุกัญญา สารฤทธิคาม
6หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงาน NCDแจ้งโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างเดือน พ.ย 60-เม.ย.61 (อบต.)มค0032.009/ว20842018-07-11นางสุกัญญา สารฤทธิคาม
7หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงาน NCDแบบขอขึ้นทะเบียนบุคคลกู้ชีพ(EMS)2017-06-06นางสุกัญญา สารฤทธิคาม
8หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงาน NCDรายละเอียดการโอนเงินค่าตอบแทนกู้ชีพระดับALSประจำเดือนมิถุนายน 25592017-02-23นางสุกัญญา สารฤทธิคาม
9หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงาน NCDแจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนการออกปฏิบัติการระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินเดือน มิถุนายน 2559 (อปท.)มค0032.009/ว4522017-02-20นางสุกัญญา สารฤทธิคาม
10หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงาน NCDการทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับผู้ปฎิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี2559 (รอบที่ 2 เดือนมีนาคม)มค0032.009/ว3162017-02-07นางเกษศิรินทร์ ไชยลาภ