แสดง 41 ถึง 54 จาก 54 ผลลัพธ์

หนังสือ/คู่มือ/เอกสาร พัฒนายุทธศาสตร์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
41หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์รูปเล่มคู่มือการประเมินผล KPIs ปี 2560 _รัชนีวิภา (7 มกราคม 60)2017-01-07กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล6822017-01-12 04:01:57
42หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์เอกสารประกอบการประชุม การจัดทำรายงานข้อมูลตรวจราชการ รอบที่ 1/25602017-01-06ไม่มีนายเดชาชิต แก้วม่วง3552017-01-06 07:10:04
43หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ส่งประกาศค่ากลางที่คาดหวังระดับจังหวัดสำหรับชุมชนมค 0032.001/ว65542016-12-22กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางนวลนิตย์ บุตรดีสุวรรณ732016-12-27 08:07:54
44หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์แบบฟอร์ม Template KPIs ปี 25602016-11-22กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล2732016-11-22 03:14:21
45หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์คู่มือนิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 25602016-11-16กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวรัชนีวิภา จิตรากุล1692016-11-16 05:22:34
46หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ประจำปี 2560ศธ 0527.10/ว90922016-11-15กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนางสาวปาริชาต ปกิรณะ162016-12-09 08:08:13
47หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ค่ากลางที่คาดหวังระดับเขตสำหรับชุมชน 5 กลุ่มวัย2016-11-14กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า762016-11-14 02:11:14
48หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์แบบฟอร์มการกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในกองทุน อปท. ปี 25602016-10-31กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า942016-10-31 02:41:24
49หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์เอกสารประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์(25ตค.59)2016-10-26กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า1842016-10-26 03:48:20
50หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์เอกสารประกอบทำแผนปีงบประมาณ 25602016-10-07กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า2562016-10-07 14:49:45
51หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุขโดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข-2016-10-03กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า1422016-10-03 07:17:11
52หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ขอเชิญประชุมประจำเดือนกันยายน 2559มค 0032.002/ว 21802016-09-20กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายสุเมธ ระโยธี822016-09-20 09:42:51
53หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ขออนุมัติประกาศหน้าเวบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (รพ.กุดรัง)มค023.310/04/4292016-03-11กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายบัญชา อุดมวิเศษ12017-07-07 07:17:13
54หนังสือคู่มือ เอกสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์แนวทางการคัดกรองและการดูแลผู้สูงอายุ (รพ.กุดรัง)มค023.310/04/4292016-03-10กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการนายบัญชา อุดมวิเศษ22017-07-07 06:52:58