แสดง 1 ถึง 20 จาก 30 ผลลัพธ์

งานแพทย์แผนไทย

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1งานแพทย์แผนไทยมาตรฐานการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย-2020-10-22นายสุริยา ขันทชาติ
2งานแพทย์แผนไทยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาฯ 27 พ.ค.2562-2019-05-24นายสุริยา ขันทชาติ
3งานแพทย์แผนไทยกำหนดการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ฯ 27 พ.ค. 62-2019-05-24นายสุริยา ขันทชาติ
4งานแพทย์แผนไทยคู่มือการอบรมการใช้กัญชา 27 พ.ค. 62-2019-05-24นายสุริยา ขันทชาติ
5งานแพทย์แผนไทยเอกสารอบรมหลักสูตรพยาบาลคัดกรอง 31 ก.ค. 61-2018-07-31นายสุริยา ขันทชาติ
6งานแพทย์แผนไทยเอกสารประชุม การทำ GAP-2018-04-09นายสุริยา ขันทชาติ
7งานแพทย์แผนไทยเอกสารประชุม การทำ GAP 2-2018-04-09นายสุริยา ขันทชาติ
8งานแพทย์แผนไทยเอกสารประกอบการบรรยาย ขึ้นตอนการโอนขายบิล (7 มี.ค.61)-2018-03-07นายสุริยา ขันทชาติ
9งานแพทย์แผนไทยคณะกรรมการมหาสารคามเมืองสมุนไพร จังหวัดมหาสารคาม4669/25612018-02-06นายสุริยา ขันทชาติ
10งานแพทย์แผนไทยรายชื่อเกษตรกร จังหวัดมหาสารคาม 13 อำเภอ-2018-02-06นายสุริยา ขันทชาติ
11งานแพทย์แผนไทยTEMPLATE มหาสารคามเมืองสมุนไพร-2018-02-05นายสุริยา ขันทชาติ
12งานแพทย์แผนไทยผลคะแนนมาตรฐาน รพ.สส.พท.-2018-01-24นายสุริยา ขันทชาติ
13งานแพทย์แผนไทยประชาสัมพันธ์ Web Application-2018-01-11นายสุริยา ขันทชาติ
14งานแพทย์แผนไทยประชาสัมพันธ์งานวิจัย กรมแพทย์แผนไทยฯ-2018-01-11นายสุริยา ขันทชาติ
15งานแพทย์แผนไทยขอเชิญส่งผลงานวิชาการ-2017-12-25นายสุริยา ขันทชาติ
16งานแพทย์แผนไทยประชุมเมืองสมุนไพรวัน 15 ธันวาคม 2560-2017-12-21นายสุริยา ขันทชาติ
17งานแพทย์แผนไทยประชาสัมพันธ์การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2561มค.0032.011/ว30022017-12-04นายสุริยา ขันทชาติ
18งานแพทย์แผนไทยขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลหมอพื้นบ้านจังหวัดมหาสารคามมค 0032.011/ว 29702017-11-27นายสุริยา ขันทชาติ
19งานแพทย์แผนไทยประชาสัมพันธ์การอบรมนวดไทยสำหรับแม่ก่อนและหลังคลอดสธ 0502/ว 3942017-11-27นายสุริยา ขันทชาติ
20งานแพทย์แผนไทยประชาสัมพันธ์หลักสูตรศสพ.60/272017-11-27นายสุริยา ขันทชาติ