แสดง 61 ถึง 63 จาก 63 ผลลัพธ์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
61แผนจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25602016-10-07งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1232016-10-10 03:30:45
62แผนจัดซื้อจัดจ้างรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559มค 0032.001/-2016-10-06กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายวิทวัส ละอองทอง692016-10-10 02:17:47
63แผนจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัยมค 0032.301/02/21862016-09-16กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขนายพรสิทธิ์ ทวยนันท์732016-09-23 08:07:27