แสดง 1 ถึง 20 จาก 63 ผลลัพธ์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ฝ่าย/กลุ่มงานผู้รับผิดชอบเข้าชม/Downloadวันที่เอาเข้าระบบ
1แผนจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการมค0032.001.3/-2020-03-13งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร512020-03-13 07:04:28
2แผนจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 3 โครงการมค0032.001.3/-2020-03-13งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร472020-03-13 07:06:11
3แผนจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการมค0032.001.3/-2020-03-02งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร482020-03-02 06:23:49
4แผนจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการมค0032.001.3/-2020-03-02งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร622020-03-02 06:24:52
5แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการมค0032.001.3/-2020-01-15งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร432020-03-02 06:33:07
6แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ มค0032.001.3/-2020-01-10งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร602020-01-10 09:24:27
7แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ-2020-01-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร602020-01-09 06:42:03
8แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)มค 0032.001.3/-2019-12-12งานพัสดุนางสาวกชกร เหล่ามาลา642019-12-20 08:58:45
9แผนจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562มค0032.001.3/-2019-12-11งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร822019-12-13 12:40:57
10แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง กรอบแนวทางในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างมค0032.001.3/-2019-12-11งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร692019-12-13 12:42:44
11แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563มค0032.001.3/-2019-12-11งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร632019-12-13 12:44:08
12แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560มค0032.001.3/-2019-12-11งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร512019-12-13 12:45:38
13แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563มค 0032.001.3/-2019-11-11งานพัสดุนางสาวกชกร เหล่ามาลา752019-11-19 07:15:13
14แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.พยัคฆภูมิพิสัยมค0032.001.3/-2019-06-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1142019-06-21 02:49:58
15แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรั้วตาข่ายถัก 3 แห่งมค0032.001.3/-2019-05-21งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1282019-05-21 06:44:46
16แผนจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร จำนวน 3 หลัง มค0032.001.3-2019-03-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1342019-03-20 02:16:12
17แผนจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561มค0032.001.3/-2019-02-08งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร2552019-02-11 07:33:55
18แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2652มค0032.001.3/-2019-02-06งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร2042019-02-06 09:33:09
19แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มค0032.001.3/-2019-01-25งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร2182019-01-25 06:38:00
20แผนจัดซื้อจัดจ้างแผนกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562มค0032.001.3/-2019-01-04งานพัสดุนายวรยศ คุ้มตะบุตร1732019-02-13 04:50:20