แสดง 1 ถึง 20 จาก 67 ผลลัพธ์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ 18 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการมค0032.001.3/-2020-11-26นายวรยศ คุ้มตะบุตร
2แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564มค0032.001.3/-2020-11-18นายวรยศ คุ้มตะบุตร
3แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัรฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 โครงการมค0032.001.3/-2020-10-12นายวรยศ คุ้มตะบุตร
4แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564มค0032.001.3/-2020-10-07นายวรยศ คุ้มตะบุตร
5แผนจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการมค0032.001.3/-2020-03-13นายวรยศ คุ้มตะบุตร
6แผนจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 3 โครงการมค0032.001.3/-2020-03-13นายวรยศ คุ้มตะบุตร
7แผนจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการมค0032.001.3/-2020-03-02นายวรยศ คุ้มตะบุตร
8แผนจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการมค0032.001.3/-2020-03-02นายวรยศ คุ้มตะบุตร
9แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการมค0032.001.3/-2020-01-15นายวรยศ คุ้มตะบุตร
10แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ มค0032.001.3/-2020-01-10นายวรยศ คุ้มตะบุตร
11แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ-2020-01-08นายวรยศ คุ้มตะบุตร
12แผนจัดซื้อจัดจ้างปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)มค 0032.001.3/-2019-12-12นางสาวกชกร เหล่ามาลา
13แผนจัดซื้อจัดจ้างสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562มค0032.001.3/-2019-12-11นายวรยศ คุ้มตะบุตร
14แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง กรอบแนวทางในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างมค0032.001.3/-2019-12-11นายวรยศ คุ้มตะบุตร
15แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563มค0032.001.3/-2019-12-11นายวรยศ คุ้มตะบุตร
16แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560มค0032.001.3/-2019-12-11นายวรยศ คุ้มตะบุตร
17แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563มค 0032.001.3/-2019-11-11นางสาวกชกร เหล่ามาลา
18แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.พยัคฆภูมิพิสัยมค0032.001.3/-2019-06-21นายวรยศ คุ้มตะบุตร
19แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรั้วตาข่ายถัก 3 แห่งมค0032.001.3/-2019-05-21นายวรยศ คุ้มตะบุตร
20แผนจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร จำนวน 3 หลัง มค0032.001.3-2019-03-08นายวรยศ คุ้มตะบุตร