แสดง 1 ถึง 20 จาก 77 ผลลัพธ์

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1แผนจัดซื้อจัดจ้างแผนปฏบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565มค 0032.001.3/-2021-11-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
2แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564มค 0032.001.3/2021-04-21นายวรยศ คุ้มตะบุตร
3แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564มค 0032.001.3/2021-04-09นายวรยศ คุ้มตะบุตร
4แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง (รายการเงินกู้ฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการก่อสร้างมค0032.001.3/-2021-02-25นายวรยศ คุ้มตะบุตร
5แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง (รายการเงินกู้ฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 3 โครงการมค0032.001.3/-2021-02-25นายวรยศ คุ้มตะบุตร
6แผนจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 3 โครงการมค0032.001.3/-2021-01-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
7แผนจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการมค0032.001.3/-2021-01-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
8แผนจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่ 1)มค0032.001.3/-2021-01-14นายวรยศ คุ้มตะบุตร
9แผนจัดซื้อจัดจ้างวิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2563มค 0032.0012020-12-21นายวรยศ คุ้มตะบุตร
10แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ 18 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการมค0032.001.3/-2020-11-26นายวรยศ คุ้มตะบุตร
11แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564มค0032.001.3/-2020-11-18นายวรยศ คุ้มตะบุตร
12แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัรฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 โครงการมค0032.001.3/-2020-10-12นายวรยศ คุ้มตะบุตร
13แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564มค0032.001.3/-2020-10-07นายวรยศ คุ้มตะบุตร
14แผนจัดซื้อจัดจ้างสัญญาจ้าง สสอ.เมืองมค0032.001.3/-2020-05-29นายวรยศ คุ้มตะบุตร
15แผนจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการมค0032.001.3/-2020-03-13นายวรยศ คุ้มตะบุตร
16แผนจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 3 โครงการมค0032.001.3/-2020-03-13นายวรยศ คุ้มตะบุตร
17แผนจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการมค0032.001.3/-2020-03-02นายวรยศ คุ้มตะบุตร
18แผนจัดซื้อจัดจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการมค0032.001.3/-2020-03-02นายวรยศ คุ้มตะบุตร
19แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการมค0032.001.3/-2020-01-15นายวรยศ คุ้มตะบุตร
20แผนจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ มค0032.001.3/-2020-01-10นายวรยศ คุ้มตะบุตร