ทั้งหมด 11 ผลลัพธ์

วารสาร สสจ.มค.

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1วารสาร สสจ.มค.การเตรียมต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม-2022-04-29นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
2วารสาร สสจ.มค.แบบฟอร์มการส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม-2022-04-29นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
3วารสาร สสจ.มค.ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรฯ ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการ สสจ.มค.มค0032.002/ว36712021-11-05นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
4วารสาร สสจ.มค.ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ ร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมค0032.002/ว14862021-04-26นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
5วารสาร สสจ.มค.ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมค0032.002/ว14852021-04-26นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
6วารสาร สสจ.มค.ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมค0032.002/ว10952018-04-23นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
7วารสาร สสจ.มค.ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมค0032.002/ว10952018-04-23นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
8วารสาร สสจ.มค.ขอเชิญชวนผู้ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการสาธารณสุขระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมตีพิมพ์วารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามมค0032.002/ว10952018-04-23นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
9วารสาร สสจ.มค.การเตรียมและส่งต้นฉบับวารสาร-2017-02-20นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
10วารสาร สสจ.มค.แบบประเมินบทความวิจัย-2017-02-20นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า
11วารสาร สสจ.มค.แบบฟอร์มการส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์-2017-02-20นายสงัด เชื้อลิ้นฟ้า