แสดง 21 ถึง 40 จาก 213 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
21ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานทพความสะอาดมค 0032.001.3/-2021-11-15นายวรยศ คุ้มตะบุตร
22ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานทพความสะอาดมค 0032.001.3/-2021-11-02นายวรยศ คุ้มตะบุตร
23ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปมค.0032.012/2021-09-20นางสาวธณัฐญา รุดโถ
24ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม เรื่อง Update Crictical Care 2021 for Nursesอว 8393(7.18.1)/6342021-08-03นางสุธิดา คณะมะ
25ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมงสธ0917.01/ว16072021-06-29พิสมัย ศรีทำนา
26ข่าวประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุสธ0917.03/ว16002021-06-29นางพิสมัย ศรีทำนา
27ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยงและนิเทศการฝึกปฏิบัติงานของพระคิลานุปัฏฐาก หลักสูตร 70 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ กรมอนามัยสธ0941.03/ว38762021-06-29นางพิสมัย ศรีทำนา
28ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวสธ.0232.05/ว15992021-06-09นางสุธิดา คณะมะ
29ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปปท 0032.201.2/ว 101132021-05-28นางสุธิดา คณะมะ
30ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษที่ อย 0032.1/ว102021-05-28นางสุธิดา คณะมะ
31ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอว 0630.14/ว 2532021-04-30นางสุธิดา คณะมะ
32ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิาชาการเรื่อง"NEW Era : bundle of care" จากความรู้สู่การปฏิบัติอว.68104.26.14/64-000722021-04-22นางสุธิดา คณะมะ
33ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าประชุมฟื้นฟูวิชาการและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อว 78.067/3942021-04-20นางสุธิดา คณะมะ
34ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปี 2563-2564สธ.0232.05/ว11572021-04-20นางสุธิดา คณะมะ
35ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขสธ 0232.05/ว11592021-04-20นางสุธิดา คณะมะ
36ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนสช.สนพ.ว.0325/25642021-04-16นางสุธิดา คณะมะ
37ข่าวประชาสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "2021 Approaches in Pediatric Dentist"อว 78.03/ว 014352021-04-08นางสุธิดา คณะมะ
38ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์no210424/2252021-04-08นางสุธิดา คณะมะ
39ข่าวประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข..2021-04-08นางสุธิดา คณะมะ
40ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดการสิ่งปฏิกูลแบบลานทรายกรอง-2021-04-02นายประวัติ แปลงมาลย์