แสดง 1 ถึง 20 จาก 205 ผลลัพธ์

ประชาสัมพันธ์

#ประเภทประกาศรายละเอียดdownloadเลขที่หนังสือลงวันที่ผู้รับผิดชอบ
1ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ AIHD Insightsสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนอว 78.18/18572022-01-10นางสุธิดา คณะมะ
2ข่าวประชาสัมพันธ์การสรรหาพนักงานราชการทั่วไปอด 0032/6197072021-12-29นางสุธิดา คณะมะ
3ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการทันตรักษ์เพื่อผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อจากผลของการได้รับรังสีรักษาที่บริเวณลำคอกห 05290.10.1/98042021-12-17นางสุธิดา คณะมะ
4ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอว 8393/46782021-12-16นางสุธิดา คณะมะ
5ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อเนื่อง เรื่อง"Inspiration TALKS with the expertys:A multidisciplinaryอว.78.03/ว057812021-12-16นางสุธิดา คณะมะ
6ข่าวประชาสัมพันธ์การสรรหาพนักงานราชการทั่วไปอด 0032/182982021-12-13นางสุธิดา คณะมะ
7ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรามค 0032.001.3/-2021-12-13นายวรยศ คุ้มตะบุตร
8ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสธ 0218.04/ว49282021-12-13นางสุธิดา คณะมะ
9ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขมค 0032.001.3/2021-11-30นายวรยศ คุ้มตะบุตร
10ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขมค 0032.001.3/2021-11-26นายวรยศ คุ้มตะบุตร
11ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบุคลากร ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขมค 0032.001.3/2021-11-22นายวรยศ คุ้มตะบุตร
12ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา มค 0032.001.3/-2021-11-19นายวรยศ คุ้มตะบุตร
13ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานทพความสะอาดมค 0032.001.3/-2021-11-15นายวรยศ คุ้มตะบุตร
14ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์และจ้างเหมาบริการพนักงานทพความสะอาดมค 0032.001.3/-2021-11-02นายวรยศ คุ้มตะบุตร
15ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปมค.0032.012/2021-09-20นางสาวธณัฐญา รุดโถ
16ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรม เรื่อง Update Crictical Care 2021 for Nursesอว 8393(7.18.1)/6342021-08-03นางสุธิดา คณะมะ
17ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศณียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมงสธ0917.01/ว16072021-06-29พิสมัย ศรีทำนา
18ข่าวประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุสธ0917.03/ว16002021-06-29นางพิสมัย ศรีทำนา
19ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นพี่เลี้ยงและนิเทศการฝึกปฏิบัติงานของพระคิลานุปัฏฐาก หลักสูตร 70 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ กรมอนามัยสธ0941.03/ว38762021-06-29นางพิสมัย ศรีทำนา
20ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวสธ.0232.05/ว15992021-06-09นางสุธิดา คณะมะ